Brugge

Brugge

U2 in de smaak bij Van Volcem

Bono en zijn kompanen waren afgelopen week in België om er twee concerten te verzorgen. U2 wordt omschreven in de pers als ‘grootste rockband van de planeet.’ Een uitgelezen moment voor Mercedes om tussen de drukke agenda’s door tijd te maken voor een ontspannende avond. “Het was een fantastische avond.” reageerde Van Volcem achteraf.
Brugge

Kwaliteitskamer voor stationsomgeving

Op maandag 20 september 2010 kwam de Kwaliteitskamer project Groen Brugge voor de eerste keer samen in het Stadhuis.
“Naar aanleiding van een concrete vraag voor invulling van kavels 2B en 3B van het project aan de voorzijde van het station, heb ik aan het College voorgesteld om een Commissie samen te stellen van architecten in functie van een kwaliteitsgarantie” aldus Schepen Mercedes Van Volcem.

(meer…)

Wonen

Brugge scoort goed als woonstad


Voor elk van de 13 grootste Vlaamse steden stelde de Vlaamse Regering ism het team Stedenbeleid een stadsmonografie samen waarin tal van indicatoren worden verzameld met betrekking tot cultuurparticipatie, recreatie, het aanbod van voorzieningen, leefbaarheid, buurtproblemen, overlast, criminaliteit, verhuisbewegingen, onderwijs en de arbeidsmarkt.
Hiermee worden maatschappelijke effecten opgevolgd. “Als lid van de commissie stedenbeleid in het Vlaams Parlement, ging ik de cijfers voor Brugge na”, stelt Van Volcem.
Assebroek

Informatievergadering woonuitbreidingsgebied Julien Saelens

In de Nijverheidstraat-Blekerijstraat, palend aan het sportterrein Julien Saelens, ontwikkelt zich binnenkort een nieuwe woonsite. Het volledig masterplan focust op betaalbaar wonen nabij de stadskern en omvat de bouw van 99 sociale woongelegenheden, 120 appartementen en 71 private eengezinswoningen. 35 daarvan werden recent vergund. De uitvoering van dit project is voorzien voor begin 2011, de wegenis werd reeds gerealiseerd.
(meer…)