Archief | Ruimtelijke ordening RSS feed for this section

Ruimtelijke planning op gewestelijk en provinciaal niveau

21 mrt

De Stad Brugge is ontvoogd. Stedenbouwkundige aanvragen kunnen sinds 1 mei 2010 door de stad zelf  binnen de termijnen afgehandeld worden.  In het jaarverslag 2011 van de dienst Ruimtelijke Ordening verduidelijkt men de uitwerking van de lokale en bovenlokale ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Ruimtelijke planningsprocessen op gewestelijk en provinciaal niveau

De Stad Brugge is ook als belanghebbende betrokken in planningsprocessen op gewestelijk en provinciaal niveau. Op verschillende momenten voorafgaand aan en tijdens de goedkeuringsprocedure wordt advies gevraagd. De dienst ruimtelijke ordening bereidt dit advies voor.

(meer…)

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

20 mrt

De Stad Brugge is ontvoogd. Stedenbouwkundige aanvragen kunnen sinds 1 mei 2010 door de stad zelf  binnen de termijnen afgehandeld worden.  In het jaarverslag 2011 van de dienst Ruimtelijke Ordening verduidelijkt men de uitwerking van de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

(meer…)

Brugse Ruimtelijke Ordening in 2011

19 mrt

De Stad Brugge is ontvoogd. Stedenbouwkundige aanvragen kunnen sinds 1 mei 2010 door de stad zelf  binnen de termijnen afgehandeld worden.  “De dienst Ruimtelijke Ordening heeft de afgelopen jaren heel wat veranderen ondergaan ten goede van de Bruggeling.” verduidelijkt schepen Van Volcem. Lees hier het jaarverslag van de dienst Ruimtelijke Ordening.

(meer…)

Nieuw beleidsplan moet open ruimte versterken

19 mrt

Schepen Van Volcem heeft een beleidsplan laten opstellen waarin het stadsbestuur vastlegt hoe het met open ruimte in de binnenstad moet omspringen in de toekomst. Zo wil de stad waardevolle plekken laten beschermen en sites opkopen om er open ruimte van te maken. In het nieuwe beleidsplan laat de Stad onder meer in kaart brengen waar en hoeveel open ruimte er in de binnenstad is, en op welke plekken er op termijn bijkomende open ruimte zou kunnen gecreëerd worden.

(meer…)

Jaarverslag Ruimtelijke Ordening Brugge

9 mrt

Ruimtelijke Ordening Jaarverslag

Chocolatier Dominique Persoone komt terug naar Brugge

2 mrt

De Brugse chocolatier Dominique Persoone opent tegen juni zijn nieuwe chocoladefabriek langs de Vaartstraat in Brugge. ‘Onze gebouwen in Zedelgem waren te klein geworden. We kunnen de vraag amper volgen’, zegt Persoone.

(meer…)

Garagecomplex Wantestraat verdwijnt onder de grond

28 feb

Een twintigtal garageboxen langs de Wantestraat in Assbroek verdwijnen binnenkort onder de grond. Investeerder Pieter Blomme wil het parkeerprobleem en het straatbeeld ter hoogte van Ter Lake aanpakken en in één klap ruimte maken voor zeven nieuwbouwwoningen op de site.

(meer…)

Opening Bouwen-Wonen-nu

27 feb

Woon- en Zorgcentrum Sint-Jozef breidt verder uit

27 feb

In het schepencollege werd de aanvraag goedgekeurd van het Woon- en zorgcentrum St.-Jozef langs de Spoorwegstraat te Sint-Michiels – Brugge. Het is een wijziging van de reeds toegekende vergunning maar ook een aanvulling.  Men wil de capaciteit verhogen van 155 kamers naar 180 kamers. Het ontwerp wijzigt ook  voor wat betreft het voorzien van een plaatselijke extra kelder.

(meer…)

Herwaardering klooster ‘Rode Nonnen’ in de Katelijnestraat

24 feb

Het voormalige klooster van de Zusters Redemptoristinnen aan de Katelijnestraat,  in Brugge beter gekend als “de Rode Nonnen”, begint binnenkort aan een nieuwe toekomst.  Het complex werd in 2006 gekocht door een aantal Brugse investeerders met de bedoeling een herbestemmingsproject te realiseren. Het project bestaat uit twee delen.  Enerzijds is er de herbestemming van het voormalige klooster van de zusters Redemptoristinnen tot studentenhuisvesting,  anderzijds is er het nieuwbouwproject met ondergrondse parking in de tweede tuin van het voormalige klooster.

(meer…)