Beleid Sint-Jozef - Koolkerke Tussenkomsten Zeebrugge

Aanleg hoogspanningskabels in woongebieden ter discussie

Mercedes Van Volcem (Open VLD) stelt de aanleg van hoogspanningskabels in woongebieden (vb. tussen Zomergem en Zeebrugge) ter discussie in de commissie Ruimtelijke Ordening in het Vlaams Parlement. De plannen van Elia, de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit, om een nieuwe hoogspanningslijn tussen Zomergem en Zeebrugge aan te leggen zorgden reeds voor heel wat ophef.
Het traject ondergaat een hele weg en het gevaar bestaat dat verschillende inwoners zullen geconfronteerd worden met de hoogspanningslijn van 380kV. Verschillende onderzoeken tonen nochtans aan dat er tekenen zijn van een ongunstige invloed van de hoogspanning op de gezondheid. De plannen lijken niet veel rekening te houden met het risico voor de volksgezondheid. In alle mogelijke scenario’s van Elia gaat de hoogspanningslijn over de woonkern van het dorp Koolkerke(Brugge). Honderden gezinnen worden zo aan deze gevaren blootgesteld. In verschillende Europese landen zijn zelfs al wettelijke initiatieven genomen waarbij een veiligheidszone rond hoogspanningskabels wordt voorzien.”
Mercedes Van Volcem (Open VLD) stelt dat er voldoende alternatieven bestaan om het overbruggen van het dorp Koolkerke te vermijden.
“Het aanleggen van een ondergrondse verbinding van Zeebrugge tot ten minste voorbij de agglomeratie Brugge is technisch perfect haalbaar. Het hoogspanningsnet van 380 kV zou eveneens perfect het tracé van het Schipdonkkanaal (tussen Zeebrugge en Zomergem) kunnen volgen. Helaas worden deze alternatieven ab initio uitgesloten door de Vlaamse administratie Ruimtelijke Ordening, stelde Elia op de hoorzitting. Vandaar dat ik de minister hierover interpelleer.”
Minister Muyters (N-VA) antwoordde dat de bijkomende verbinding noodzakelijk is in functie van het project ‘Stevin’. Hij stelt dat de realisatie van een bovengrondse leiding door Elia naar voor wordt geschoven als enigste alternatief omwille van een aantal technische beperkingen. Het alternatief om de bijkomende verbinding te koppelen aan het Schipdonkkanaal werd in dat opzicht niet meegenomen. De uiteindelijke keuze tussen een aantal alternatieven zal door het planMER worden bepaald.
“Het begint erop te lijken dat open ruimte en open natuurgebieden belangrijker zijn dan de volksgezondheid van de mensen, in deze beslissing’ betreurt Van Volcem. Ze betreurt dan ook dat het alternatief langs het Schipdonkkanaal niet werd meegenomen.
Bovendien vroeg Van Volcem(Open VLD) aan minister Muyters (N-VA) of hij initiatieven wil nemen om net zoals in het buitenland een veiligheidszone aan te leggen rond hoogspanningskabels. “Als er initiatieven komen vanuit leefmilieu en volksgezondheid met duidelijke richtlijnen ben ik bereid hierop in te gaan.” stelde Muyters (N-VA) tot slot.
Van Volcem betreurt dat de minister geen verantwoordelijkheid neemt door de hete aardappel door te schuiven.