Monumentenzorg Stadsvernieuwing

Architectuurprijs 2011 “hedendaags en duurzaam bouwen”

De Stad Brugge organiseert voor de derde maal de tweejaarlijkse architectuurprijs. Met deze prijs wil het stadsbestuur kwalitatieve architectuur op zijn grondgebied in de kijker zetten, stimuleren en ondersteunen. Het is een manier om een positieve houding tegenover architectuur uit te dragen naar de inwoners van de stad, bouwers en verbouwers, investeerders en bezoekers.

(meer…)

Brugge

M bezoekt monumenten

Schepen voor monumentenzorg Van Volcem gaat een ganse dag op pad tussen de Brugse monumenten. “Brugge is de Open Monumenten-stad bij uitstek. Ook naar aanleiding van het Unesco-bezoek is er conflict tussen oud en nieuw. Onze stad heeft met andere woorden veel te bieden aan deze monumentendagen en vice versa.”

Schepen Van Volcem zal zondag 11 september een aantal sites bezoeken. Het schema volgt hieronder:

(meer…)

Monumentenzorg

“Brugge plaats bij uitstek voor Open Monumentendag”

Brugge doet als werelderfgoedstad mee aan Open Monumentendag. Een zeer uitgebreid programma over het thema conflict met lezingen, fietstochten en het openstellen van monumenten.  “Brugge is de Open Monumenten-stad bij uitstek. Ook naar aanleiding van het Unesco-bezoek is er conflict tussen oud en nieuw. Onze stad heeft met andere woorden veel te bieden aan deze monumentendagen en vice versa.” verduidelijkt schepen voor monumentenzorg Van Volcem.

(meer…)

Brugge

Advies tot schorsing van auditeur kan het stadion dossier vertragen

Het negatieve advies van de auditeur van de Raad Van State tot schorsing van deelplan nr 24 kan leiden tot de schorsing van het deelplan als de Raad van State het advies volgt na de zitting op 16 september.   Indien het zo is, dan kan er geen bouwvergunning worden afgeleverd tot zolang er ten gronde geen uitspraak is. Mogelijks moet de minister wat huiswerk opnieuw doen. Hij kan zijn beslissing intrekken en een nieuwe beslissing nemen die beter gemotiveerd is en waarbij er duidelijkheid is omtrent mobiliteit, wateroverlast en nopens de milieu-effecten.  Aanvankelijk werden zestien locaties weerhouden.  Uiteindelijk werden de vijf beste geselecteerd : Jan Breydel, Spie, Blankenbergsesteenweg, Chartreuse en Oostkampse baan. Elke site heeft voor-en nadelen.  Chartreuse werd door de minister weerhouden maar juridisch zouden sommige zaken te zwak zijn geargumenteerd of afgewogen.  Samen een oplossing uitwerken is de boodschap.  Hindernissen overwinnen is de uitdaging van elk groot project.