Monumentenzorg

23ste Open Monumentendagen groot succes

De 23ste Open Monumentendagen waren in Brugge weer zeer succesvol. Het thema ‘Conflict’ en de specifieke invulling ervan zijn duidelijk gesmaakt. Meer dan 22 000 bezoekers konden genieten van de Brugse pracht en praal. “Onder een bescheiden najaarszonnetje, vierden we dit monumentenfeest bij uitstek in onze Werelderfgoedstad. Het publiek blijft het onroerend erfgoed en zijn verhaal duidelijk een warm hart toedragen.” Reageert Schepen van Monumentenzorg Van Volcem.

Volgend jaar is het thema van de OMD ‘Muziek, woord en beeld’. Benieuwd hoe we dat gaan invullen. Afspraak alvast op 8 en 9 september 2012.

Ruimtelijke ordening

Nieuwe bestemmingen voor boerderijen in agrarisch gebied

Steeds meer boerderijen staan leeg omdat de exploitant zijn agrarische activiteiten stopzet.
In de nieuwe regelgeving (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) wordt de mogelijkheid voorzien om in bepaalde gevallen een nieuwe bestemming in te vullen buiten de zuiver agrarische activiteiten of de para-agrarische activiteiten.
Met deze folder wil Mercedes Van Volcem verduidelijking verstrekken inzake de bestaande mogelijkheden tot bestemmingswijziging en inzake de geldende regelgeving.

Brochure_mogelijkheden in agrarisch gebied (PDF)

Brugse binnenstad Ruimtelijke ordening Stadsvernieuwing

Open VLD Brugge is voorstander van verkeersarm stadscentrum

De levenskwaliteit in de binnenstad is heel belangrijk.

Daarom beklemtoont Mercedes Van Volcem vijf prioriteiten inzake mobiliteit:
1. verkeersvrije winkelstraten zoveel mogelijk bewerkstelligen in combinatie met meer stedelijke buurt- en randparkings
2. de Zuidelijke ontsluiting van het station
3. openbaar vervoer promoten maar niet alle bussen door de binnenstad (nu 33 bussen per uur) en kleine electrische busjes in het stadscentrum
4. afspraken om de bruggen minder te openen
5. Toeristische ontsluiting naar Rijsel en een lowcost company in Oostende (-Brugge)

Assebroek

Gefaseerde ontwikkeling in Assebroek met open ruimte en groen

Schepen Van Volcem kiest voor een gefaseerde aanpak voor het aansnijden van een aantal woonuitbreidingsgebieden (WUG) in Assebroek. De schepen wil voldoende open ruimte en groen. “Aangezien er in Assebroek het meeste WUG’s zijn (aangeduid in 2004) en er het meeste aantal woningen worden bijgebouwd is een gefaseerde aanpak aangewezen. De klemtoon ligt op voldoende open ruimte en groen en een vlotte mobiliteit.”

(meer…)

Ruimtelijke ordening

Ruimte voor ondernemen in Brugge

Brugge investeert volop in ruimte voor ondernemerschap.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Van Volcem:  “Ruimte voor ondernemen is cruciaal. Het betekent ontwikkeling, groei en jobs.  Het zorgt voor de Brugse welvaart op langere termijn. Ik tracht een gezond evenwicht te vinden tussen ondernemerschap, beschikbare ruimte en groene accenten.”

Hieronder vindt u een diavoorstelling (powerpoint (PDF)) over Ruimte voor ondernemers in Brugge.

(meer…)

Monumentenzorg Stadsvernieuwing

Architectuurprijs 2011 “hedendaags en duurzaam bouwen”

De Stad Brugge organiseert voor de derde maal de tweejaarlijkse architectuurprijs. Met deze prijs wil het stadsbestuur kwalitatieve architectuur op zijn grondgebied in de kijker zetten, stimuleren en ondersteunen. Het is een manier om een positieve houding tegenover architectuur uit te dragen naar de inwoners van de stad, bouwers en verbouwers, investeerders en bezoekers.

(meer…)

Brugge

M bezoekt monumenten

Schepen voor monumentenzorg Van Volcem gaat een ganse dag op pad tussen de Brugse monumenten. “Brugge is de Open Monumenten-stad bij uitstek. Ook naar aanleiding van het Unesco-bezoek is er conflict tussen oud en nieuw. Onze stad heeft met andere woorden veel te bieden aan deze monumentendagen en vice versa.”

Schepen Van Volcem zal zondag 11 september een aantal sites bezoeken. Het schema volgt hieronder:

(meer…)