Archief | Brugge RSS feed for this section

Olmendreef krijgt nieuwe banken

10 okt

Voldoende bewegen en buiten vertoeven blijft een uitdaging als je ouder wordt. Residentie Berkenhof wil de bewoners stimuleren om regelmatig een wandeling te maken in de groene omgeving in de buurt. Mevrouw Kathy Dierikx, directrice van Reisdentie Berkenhof en de heer Van de Sype namen contact met de dienst Openbaar Domein om banken te plaatsen.  In de eerste helft van oktober werden drie nieuwe banken geplaatst in het onverharde deel van de Olmendreef.

Mevrouw Kathy Dierikx, directrice Residentie Berkenhof : “De banken in de Olmendreef vormen een aanvulling op ons nieuw aangelegde wandelpad en de fruitpluktuin. In 2020 plannen we  nog de aanleg van fitnesstoestellen in de tuin.”

De banken werden ondertussen geplaatst in het onverharde deel van de Olmendreef.  Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “We vinden het belangrijk dat mensen van de groene ruimte in de omgeving optimaal gebruik kunnen maken. Daarom gingen we graag op de vraag van Residentie Berkenhof in. Onder de banken werd een verharding aangebracht om de toegankelijkheid en het onderhoud te vergemakkelijken. De totale kostprijs van deze investering bedraagt 6.000 euro.”

Burgemeester Dirk De fauw en schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem testen graag samen met de inwoners en de directie van Residentie Berkenhof de nieuwe banken uit. “Banken zijn niet alleen leuk om erop te zitten en van de natuur te genieten, ze hebben ook een sociale functie. Ze stimuleren laagdrempelige ontmoetingen in de buurt en zorgen dus voor een warm Brugge”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

“Daar blijft het niet bij. In de Pijpeweg in Sint-Kruis werden onlangs ook drie nieuwe banken geplaatst.  En op de begraafplaats van Sint-Kruis komen er straks ook nog enkele nieuwe banken bij,” besluit schepen Van Volcem.

Voorstelling investeringsplannen speelpleinen (2020-2022)

9 okt

De komende drie jaar zal Stad Brugge blijven investeren in speelruimte voor kinderen en jongeren. Dat blijkt uit de investeringsplanning 2020-2022 in speelpleinen die schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem en schepen van Jeugd Mathijs Goderis voorstellen. De komende drie jaar zal er voor een bedrag van 1,4 miljoen euro worden geïnvesteerd in groene speelruimte voor alle leeftijden én voor alle deelgemeenten. We hebben de blinde vlekken aangepakt en zetten in op het vernieuwen van de bestaande speelpleinen.

Vervanging speeltoestellen

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “De speeltoestellen op de bestaande speelpleinen worden intensief gebruikt en zijn soms aan vervanging toe. Het is noodzakelijk om jaarlijks kapotte, gevaarlijke of onherstelbare individuele speeltoestellen te vervangen. Hiervoor voorzien we per jaar 100.000 euro.”

“In 2019 openden we het 1,7 hectare grote speelplein in de Babbaertstraat en momenteel zijn de werken bezig in het Astridpark. De komende drie jaar zetten we nog een tandje bij en gaan we aan de slag met 17 projecten. Door een goede samenwerking tussen de cluster Openbaar Domein en de jeugddienst maken we van Brugge een kind- en jongerenvriendelijke stad. Niet alleen in het centrum, maar ook in de verschillende deelgemeenten komen er groene ruimtes voor iedere leeftijd.”

Investeringen Centrum

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “In het centrum staan er werkzaamheden op de planning in het Bilkske. De beuk heeft er namelijk te lijden onder verdichting van de bodem en om dit groene icoon te behouden dienen er maatregelen genomen te worden. Verder zijn de twee patioruimten van de stedelijke Academie aan vervanging toe en deze worden heringericht, in de Noordstraat komen er zitgelegenheden en groenelementen. De werken aan het Werfplein starten in het voorjaar 2020. Met een lange picknicktafel en verschillende speeltoestellen wordt dit de ontmoetingsplek voor de buurt.”

Investeringen Noord

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “In Koolkerke pakken we het speelplein in de Vaartbekeweg aan, dit recreatiegebied is van groot belang voor de buurt. Door de speelruimte naar het midden te verleggen komt er ruimte vrij voor nieuwe bomen, bloembollen en bloemenborders wat de biodiversiteit zal verhogen.    

“In Zwankendamme krijgt het speelplein aan de Gaarlemstraat/Doornweg een nieuwe invulling. Dit is de enige plek waar kinderen en jongeren in de buitenlucht kunnen ontspannen. De bestaande functies zoals petanque, basket en voetbal worden behouden. We steken ze in een nieuw jasje met een frisse toets waardoor het speelplein opnieuw vele jaren aantrekkelijk wordt,” aldus schepen van Jeugd Mathijs Goderis.

Oost

In sector Oost zal het speelbos in de Berkenlaan/Beukenlaan en het Paalbos aantrekkelijker gemaakt worden voor kinderen en jongeren.  “Het beheer van het speelbos wordt opgenomen in een beheersvisie voor meerdere kleine stadsbossen in Brugge. Dus ook hier moet recreatie samengaan met natuurwaarden, vooral jeugdbewegingen kunnen hier een plek vinden voor activiteiten,” aldus schepen Van Volcem.

Verder krijgt het speelplein ’t Leitje in Ver-Assebroek en het speelplein in de A.J. Witteryckstraat een nieuwe invulling.

Na de wegenwerken van enkele jaren terug krijgt het groene eiland aan de Koningin Elisabethsquare een nieuwe invulling.

In samenspraak met de buurt kunnen er spelelementen, picknickbanken, nieuwe bomen en bloemen komen.

De stad investeert verder in de publieke ruimte langsheen de Maaike Kerrebroeckstraat en het Sport Vlaanderen centrum. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Door de toegankelijkheid tot het water te verhogen, maken we op deze manier extra publieke ruimte bij. Water is een bron van leven voor fauna en flora maar kan tevens ingezet worden nabij een zitplek. We richten ons meer op vergroening en robuust groen en op het binnenplein rondom de appartementsgebouwen wordt meer bebloeming aangebracht.” “Op deze locatie zetten we ook sterk in op de belevingsruimte voor kinderen en jongeren en zullen zij aldus een prominente plaats krijgen via de aanleg van nieuwe speelruimte. Dit alles in samenspraak met de omwonenden,” pikt schepen Goderis in.

De stad investeer ook in scholen die hun terreinen gedeeltelijk wensen op te stellen voor de buurt. Schepen van Jeugd Mathijs Goderis: “Met OLVA Steenbrugge & OLVA Assebroek werken we een overeenkomst uit waarbij buurtbewoners, kinderen en volwassen kunnen gebruik maken van de faciliteiten van de school. Op deze wijze verhoogt de school de belevingswaarde voor de leerlingen en geniet de buurt mee.”

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem zet volop in op het vergroenen van de speelplaatsen: “De Bijenkorf in Dudzele nam onlangs haar nieuwe groene speelruimte in gebruik en ik roep ook andere scholen op om mee op de kar te springen.”

West

In sector West staat het vernieuwen we het Binnenhof in Sint-Michiels. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “We mikken op het behoud van het trapveld en de extra inbreng van een leuke zitplek met bloeiende accenten rondom. Ook de aanplant van bijkomende bomen op dit plein zorgt voor schaduw en biodiversiteit.”

“Het speelplein in de Jan Breydellaan bestaat uit enkele hoogteverschillen en vele hoogstambomen. We zoeken hier naar spelelementen die hierop inspelen en zowel voor de allerkleinsten uit de nabijgelegen school als de jongeren van jeugdbewegingen een sterk aanbod bieden,” aldus schepen van Jeugd Mathijs Goderis.

De open ruimte voor de schoolgebouwen in Het Noordveld heeft momenteel een versteende aanblik door de afwezigheid van groen. “De Stad wil samen met de school oplossingen vinden om de open ruimte voor de school aantrekkelijker te maken. Hierdoor kan zowel een duidelijker toegang gemaakt worden tot de school maar ook een verblijfsruimte voor jongeren uit de buurt en omwonenden,” besluit schepen Van Volcem.

Schepen Van Volcem en schepen Goderis roepen de ouders en de jeugd op om volop gebruik te maken van de mooie speelpleinen. Door het plaatsen van zitbanken, petanquevelden… worden de speelpleinen een echte ontmoetingsplek voor de buurt.

Slachthuisstraat en Sint-Pieterszuidstraat krijgen nieuwe fietspaden

9 okt

Er zijn nu geen fietspaden in de Sint-Pieterszuidstraat.
 Google Street View Er zijn nu geen fietspaden in de Sint-Pieterszuidstraat.

Het fietsverkeer in de Sint-Pieterszuidstraat in Sint-Pieters zal in de toekomst veiliger verlopen. Het kruispunt Sint-Pieterszuidstraat-Slachthuisstraat-Beekweg krijgt nieuwe fietspaden. 

“Met de aanleg van fietspaden in de Sint-Pieterszuidstraat en de Slachthuisstraat willen we de verkeersveiligheid verbeteren”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Ter hoogte van bovenvermeld kruispunt komt er een langgerekte rotonde met gemarkeerde fietspaden. Om de rijweg in breedte te beperken en toch vlotte doorstroming toe te laten voor de bus en zwaar vervoer, wordt een ribbelstrook voorzien, variërend in breedte volgens noodzaak en de mogelijkheden. Naast de aanleg van nieuwe fietspaden worden er ook 42 nieuwe bomen aangeplant, hiermee wordt het groene karakter van de omgeving versterkt.”

Er bestonden al plannen om de verkeerssituatie vroeger aan te pakken, maar het project van Elia voor de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Zomergem en hoogspanningsstation Waggelwater zorgde voor uitstel. De uitvoering van het fietsproject zal nu onmiddellijk aansluiten op de werkzaamheden van Elia, nog dit najaar. De totale kostprijs bedraagt 358.000 euro.

Bron: HLN

Schepen Van Volcem stelt investeringsplanning Openbaar Domein 2020-2022 voor

4 okt

Stad investeert de eerste 3 jaar jaarlijks 10 miljoen euro in wegenis en riolering en 3 miljoen euro in groen. Bovendien is er ook een budget voor mobiliteit, sport en speelpleinen op openbaar domein en stadsvernieuwing.

1.    Groene investeringen

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem zet meer dan ooit in op een groener Brugge: “Een groen openbaar domein zorgt voor een aangename sfeer en voor gelukkige mensen. Daarom trek ik de komende 3 jaar een bedrag van 9 miljoen euro uit voor investeringen in parken en publieke groene ruimtes.”

We investeren in volkstuinen en een actieplan boomaanplant. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Bomen zijn onze paraplus en parasols en geven ons letterlijk en figuurlijk zuurstof. Mijn doel is om in de komende 3 jaar 1001 bijkomende bomen aan te planten. Verder investeren we o.a. in een geboortebos, in de heropwaardering van onze boomgaarden, …  ”

Verder zetten we in op het vergroenen en bebloemen van de pleinen (o.a. Sint-Jansplein, Mallebergplaats, Woensdagmarkt, Kraanplein, Zilverpand, Werfplein, Achterkant Station, …), ronde punten (o.a. Albert I-laan) en lanen & straten. Een mix van eenjarigen, bloembollen en vaste planten moeten ons openbaar domein fleurig maken.

De Vesten, de mooiste tuin van de Bruggeling krijgt een revitalisatie door het waardevolle bomenbestand aan te vullen en het plaatsen van zitmeubilair die het tot een aangename plek maakt om te verpozen. De jarige parken en domeinen worden in de bloemetjes gezet, te beginnen met het graaf Visartpark. Ook de realisatie van een natuurbegraafplaats in de Blauwe Toren staat op de planning,” licht Van Volcem toe.

De bloemen aan de brugjes over de reien waren een groot succes. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Het deed mij een plezier om zoveel Bruggelingen en toeristen te zien genieten van de bloemen aan de brugjes en de duizenden bloembollen in het voorjaar. De komende jaren zal Brugge nog meer in de bloemetjes staan.

Ook de Bruggeling kan een inspanning doen om de stad te bebloemen en te vergroenen, zo was het proefproject met geveltuinen in de Hoogstraat een succes dat ik graag wil uitbreiden naar andere straten in de binnenstad en deelgemeenten.

De stad doet ook investeringen in de aankoop van groen. De aankoop van de site De Lijn in Assebroek is een voorbeeld en er zitten nog een aantal in de pijplijn.

2.    Investeringen in wegenis en riolering

De komende 3 jaar zal 30 miljoen euro worden uitgetrokken voor investeringen in wegenis en riolering en het herstel van voet- en fietspaden.

Investeren in wegenis en riolering is van groot belang voor het comfort van de weggebruiker én voor proper water en wateroverlastbeheersing.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “De grote werf in de binnenstad is de langverwachte heraanleg van de Katelijnestraat en Arsenaalstraat, verder zijn er o.a werken in de Sint-Jorisstraat/Vlamingdam, Potterierei, Strostraat, Jan Miraelstraat en de Joost de Damhouderstraat en rond de Sint-Annakerk.”

De deelgemeenten komen ook aan bod, zo nemen we in sector Oost (Sint-Kruis en Assebroek) o.a. de Bloemenwijk en de 18 straten van het Dampoortkwartier onder handen.

In sector West (Sint-Andries, Sint-Michiels) investeren we 5 miljoen in de heraanleg van wegenis en riolering in diverse straten.

Sector Noord omvat 2,4 miljoen aan investeringen en we investeren onder andere in de heraanleg van de Vorkstraat-Sikkelstraat, de Rustenburgwijk en de optimalisatie van Evendijk West.

3.    Investeringen in stadsvernieuwing

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “In een historische stad is stadsvernieuwing essentieel. Het recente initiatief met de groene stoeltjes was een gigantisch succes en werd gesmaakt door de bewoners. In de toekomst zitten er nog projecten aan te komen. Ik denk aan het plaatsen van publieke drinkwaterfonteinen, ondergrondse en slimme afvalcontainers en meer zitgelegenheid op het openbaar domein (o.a. picknick banken, groene stoeltjes uitbreiden…).

4.    Investeren in strategische projecten

Het reconversieproject Oude Vismijnsite in Zeebrugge en de herbestemming van de site De Lijn in Assebroek maken ook deel uit van het stadsvernieuwingsproject.” 

5. Investeringen in mobiliteitsingrepen

De schepen van Openbaar Domein werkt nauw samen met de burgemeester, bevoegd voor mobiliteit. De burgemeester brengt de mobiliteitsdossiers voor en openbaar domein werkt ze uit en staat in voor de realisatie. We zijn verplicht goed overeen te komen, maar dat lukt zeer goed. “Verkeersveiligheid is en blijft een van de prioriteiten van het stadsbestuur. Investeringen in fietsveiligheid, fietspompen, fietsautostrades, markeringen en veilige schoolomgevingen moeten een duurzame en veilige mobiliteit aanmoedigen, “ zegt burgemeester Dirk De Fauw.  

“De komende jaren staan er heel wat bovenlokale mobiliteitsprojecten op het programma. Een investering van 4,1 miljoen euro moet onder andere het uitvoeren van de fietssnelweg F34 in Zeebrugge en het aanpassen van de spoorovergang in Lissewege mogelijk maken. Op de lokale wegen zijn ook heel wat mobiliteitsingrepen voorzien, hiervoor trekt schepen Van Volcem 5,8 miljoen euro uit. De aanleg van het Kerkebeekpad in Sint-Michiels en de onderdoorgang onder de sporen tussen de Blankenbergse Dijk en Sint-Pieters Centrum zijn een voorbeeld van lokale mobiliteitsingrepen,” licht burgemeester De Fauw toe.

6.Investeren in parkeergelegenheid

“De komende drie jaar investeren we ook 1,6 miljoen euro in de uitbreiding van de randparking in de L. Coiseaukaai, een nieuwe P&R en in parking D aan de Kustlaan in Zeebrugge. De uitbreiding van de centrumparking ’t Zand door Interparking zal ook een toename van 635 parkeerplaatsen betekenen,” besluit schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

7. Een overzicht van alle investeringen:

Wijziging huisvuilophaling Wijngaardstraat/Walplein

2 okt

Door de werkzaamheden aan de nutsleidingen in de Katelijnestraat is het voor de ophaalwagen van IVBO moeilijk om de ophaling van het huisvuil huis-aan-huis te doen in de Wijngaardstraat (kant Katelijnestraat) en op het Walplein. Bewoners kunnen hun huisvuil aanbieden op één van de volgende plaatsen:

 • Katelijnestraat (aan het Ankerplein)
 • Katelijnestraat (aan de inrit parking Katelijne – ongeveer aan huisnummer 65)
 • Walplein – kant Zonnekemeers

Op deze plaatsen staat een infobord ‘ophaalpunt IVBO’. Deze regeling geldt tot en met vrijdag 11 oktober a.s. (behoudens onvoorziene omstandigheden).

Voorstelling renovatie (fase 4 en 5) van de Sint-Pauluskerk in Sint-Pieters

1 okt

De Sint-Paulus Kerk is nog steeds gesloten. Er dient vooruitgang te worden geboekt. Het stadsbestuur wenst dat de kerk in ere hersteld wordt (monument) en zo vlug als mogelijk opnieuw in gebruik kan worden genomen. De restauratie van fase drie is nu afgerond (renovatie dak en koepel). De kerkraad van Sint-Pieters wenst zo snel mogelijk aansluitend op deze fase te starten met fases 4 en 5 zodat het kerkgebouw niet onnodig lang gesloten moet blijven.

“Het is een bijzondere kerk (architecturaal gezien). Door haar vorm leent ze zich tot meerdere functies.  De kerk kan perfect dienst doen buiten de christelijke vieringen als gemeenschapsruimte. Zo kunnen er ook toneel voorstellingen doorgaan. Er zijn ook drie koren actief in Sint-Pieters.  Ook proclamaties van school en andere niet christelijke vieringen kunnen perfect in het gebouw plaatsvinden”, zegt schepen van erediensten en financiën Mercedes Van Volcem.

Het is een mooi voorbeeld van hoe stad en de kerkfabriek elkaar kunnen vinden, zegt Van Volcem.  We willen dat gebouwen niet leegstaan en dat mensen samenkomen. Er is altijd ruimte te kort en zo vonden we elkaar. De stad versnelt met haar tussenkomst in de koepel de restauratie voor de kerk en de kerkfabriek staat ook open voor multifunctioneel gebruik. Daarom zijn er ook sanitaire blokken nodig en ook een bar. Het kerkbestuur is zeer open van geest en denkt mee over de toekomst van het gebruik. De stad ligt immers bij in de exploitatieuitgaven op jaarbasis als er onvoldoende is. De stad doet de investeringen na goedkeuring.  Ik ben blij met het constructief overleg.

Ter info
In de afgelopen jaren werden al heel wat werkzaamheden uitgevoerd aan de Sint-Pauluskerk. Fase 1 (2009) omvatte de vernieuwing van de centrale verwarming. In fase 2 (2010) werd het betonrot aan de klokkentoren aangepakt en de dakbedekking van de koepel en de kunststoframen van de kerk vernieuwd. Nu fase 3 (structuur koepel en dakdichtingen) afgerond is wil de kerkraad van Sint-Pieters de volgende fases zo snel mogelijk laten starten.Deze fases (4 en 5) gaan over de binneninrichting van het kerkgebouw.

Schepen van Eigendommen Mercedes Van Volcem: “Het is de bedoeling om in fase 4 het publieke gedeelte van de kerk opnieuw in dienst te stellen zodat er weer vieringen kunnen plaatsvinden. In deze fase wordt de vloerbedekking vernieuwd, het plafond in de zone van de koepel afgewerkt en het vast meubilair hersteld. De banken worden behouden want die zijn speciaal aangepast aan de helling van de vloer. Ze moeten wel hersteld worden. Tijdens deze werkzaamheden worden de nodige technieken voorzien in functie van vloerverwarming en elektriciteit (stopcontacten en verlichting). In de vijfde en laatste fase wordt het kerkgebouw omgevormd tot een multifunctioneel gebouw met een bar. Daarvoor worden hoofdzakelijk de achterliggende ruimtes aangepakt. Er komen extra sanitaire voorzieningen en extra binnendeuren. Daarnaast plaatst men een bar met toegang tot de buitenruimte die ook wordt aangelegd. Extra meubilair (tafels, stoelen, barmeubel, vestiaire,…) is ook opgenomen in deze fase.”

Schepen van Financiën, Eigendommen en Erediensten Mercedes Van Volcem: “Het totale bedrag voor fase 4 is voorlopig geraamd op 543.437,27 euro, exclusief BTW en erelonen (439.773,27 euro architectuur en 103.664,00 technieken). De kerkraad stelt voor 30% van de kostprijs (wat gelijk is aan de maximale subsidiepercentage) voor deze werken van fase 4 zelf te betalen, met een maximum van 200.000 euro.  Zowel in het geval van subsidie van de Vlaamse overheid als ingeval de kerkfabriek zelf 30% bijdraagt, komt het er  op neer dat de stad Brugge voor fase 4 nog ongeveer 70% van de kosten moet dragen. Voor fase 5 zou dan wel een subsidie bij de Vlaamse overheid worden aangevraagd. De totale kostprijs van fase 5 wordt geraamd op 1.080.678,96 euro exclusief BTW en erelonen (554.438,96 euro architectuur, waarvan ca. 225.000 euro voor nieuwbouw bijgebouw voor bar/vergaderzaal en 536.240 euro technieken).” 

De werkzaamheden van fase 4 en 5 passen in het kerkenplan, zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad op 12 september 2017. Daarin wordt de Sint-Pauluskerk opgenomen als te behouden voor de katholieke eredienst, maar met mogelijkheden voor het brede publiek. De voorgestelde werkzaamheden zijn zonder meer noodzakelijk voor het meer functioneel kunnen inzetten van het kerkgebouw.

Na 800 jaar zet Brugs Begijnhof de poorten open voor mannen

30 sep

Ook mannen mogen voortaan in het Brugse Begijnhof wonen. Dat was sinds de dertiende eeuw een vrouwenbastion. Maar de stad neemt het beheer over en mag geen mannelijke huurders weigeren. Het belangrijkste is dat we het karakter bewaken.

Een stadje binnen de stad, met haar eigen regels. Zo kan je het in 1245 opgerichte en door Unesco beschermde Brugse Begijnhof het best omschrijven. Stil zijn is er verplicht, het gras betreden is er verboden en elke avond gaat de poort dicht. En bovenal: uitsluitend alleenstaande vrouwen mogen er wonen.

Dat was de regel toen er nog begijntjes leefden en zo is dat nog altijd. Want benedictinessenorde De Wijngaard, die al sinds 1933 instaat voor het beheer van het begijnhof, verhuurt de 42 huisjes anno 2019 nog altijd alleen aan alleenstaande vrouwen. Op één uitzondering na: de priester van de kerk.

Maar aan die eeuwenlange traditie dreigt binnenkort een eind te komen. De kloosterorde telt vandaag nog maar zes zusters en die zien het niet langer zitten om het onderhoud van de historische site op zich te nemen. Na grondig overleg stemde het stadsbestuur ermee in om de erfpacht te verbreken en het beheer van de site op zich te nemen.‘Momenteel zijn alle huizen verhuurd. En de mensen die er wonen, wonen er ook graag’

Dat zou wel eens het einde van het vrouwenbastion kunnen betekenen. ‘Want als stadsbestuur mogen we in geen geval discrimineren op basis van geslacht. Als er een huisje vrijkomt, kunnen we niet zomaar een geïnteresseerde mannelijke kandidaat-huurder weigeren’, zegt Mercedes Van Volcem.

Stilteplek

Die aanpassing hoeft volgens Van Volcem geen probleem te zijn. ‘Belangrijker is dat we waken over de sfeer en het karakter van het begijnhof. Het moet een stilteplek blijven. Verhuren aan gezinnen lijkt me bijvoorbeeld geen goed idee, maar dat zou door de relatief kleine woningen ook niet direct mogelijk zijn.’

Schepen van Eigendommen Mercedes Van Volcem (Open VLD) vermoedt wel dat de bewoners nog even zullen moeten wachten op hun eerste mannelijke buur. ‘Momenteel zijn alle huizen verhuurd en de personen die er momenteel verblijven, wonen er ook heel graag.’

Moestuin

Overigens krijgt de stad niet alleen het beheer van de huizen en het klooster terug, maar ook dat van de kerk en de aanpalende moestuin.‘De grote moestuin loopt door tot aan de Professor Dr. J. Sebrechtsstraat, vanwaar het klooster bereikbaar is via een poort’, zegt Van Volcem. ‘We zouden de tuin kunnen openstellen voor bezoekers en zo een nieuwe groene long creëren in het midden van de stad.’

Bron: Koen Theuns

Start fase 3 nutswerken Katelijnestraat

27 sep

Op maandag 30 september zal fase 3 van de werkzaamheden aan de nutsleidingen in de Katelijnestraat van start gaan. Fase 3 omvat nutswerken in het stuk tussen de Oude Gentweg (kruispunt niet inbegrepen) en de parking Katelijne (ingang parking niet inbegrepen), kant pare huisnummers. Over de andere fasen volgt later meer informatie.

Werfzone

Er wordt gewerkt aan de pare zijde van de straat, hoofdzakelijk in de voetpadzone maar de graafmachines palmen de rijweg in waardoor er geen gemotoriseerd verkeer mogelijk is.

Timing

Werken starten op 30 september 2019 en duren tot en met 11 oktober 2019.

Verkeersverloop

Gemotoriseerd

 • geen gemotoriseerd verkeer mogelijk in de Katelijnestraat vanaf de inrit naar de parking Katelijne in de richting van de Mariastraat tijdens de weekdagen
 • de Mariastraat, Dijver, Predikherenstraat … zijn tijdens de weekdagen enkel bereikbaar via de Zuidzandstraat of via de Nieuwe Gentweg en Katelijnestraat
 • de bevoorrading van de handelszaken Mariastraat en omgeving gebeurt via de Nieuwe Gentweg of via de Zuidzandstraat, Sint-Salvatorskerkhof en Heilige-Geeststraat
 • in de Katelijnestraat, is er verkeer mogelijk tot aan de Arsenaalstraat; vandaar rijdt het verkeer verder via de Arsenaalstraat, Wijngaardplein naar de Professor Dokter J. Sebrechts-straat. Het paaltje aan het Minnewater wordt tijdelijk weggenomen zodat ook het plaatselijk verkeer via deze weg kan wegrijden
 • enkel voor het plaatselijk verkeer wordt er in de Katelijnestraat, tussen de Arsenaalstraat en de inrit van de parking Katelijne, tweerichtingsverkeer ingevoerd; het verkeer rijdt weg via de Arsenaalstraat en verder
 • uit de Nieuwe Gentweg kan men naar de Oude Gentweg of de Katelijnestraat rijden
 • in de Kastanjeboomstraat is de rijrichting terug normaal. Inrijden langs Groeninge, uitrijden via de Katelijnestraat.
 • de Wijngaardstraat wordt voor het gemotoriseerd verkeer doodlopend op de Katelijnestraat
 • in functie van de bereikbaarheid wordt Zonnekemeers opengesteld voor het verkeer in beide richtingen

Fietsers en voetgangers

 • fietsers en voetgangers behouden doorgang (aan de kant van de onpare nummers)

Koetsen

 • de koetsen volgen een aangepast traject vanaf 30/09 tot en met 31/10 vanaf Groeninge via de Nieuwe Gentweg, Katelijnestraat, Walstraat naar de stand- en rustplaats op het Wijngaardplein en verder via Professor Dokter J. Sebrechtsstraat, Oostmeers, Sint-Jan in de Meers, Westmeers, Korte Vuldersstraat, Sint-Salvatorskerkhof, Heilige-Geeststraat, Mariastraat en verder (tijdens weekdagen). In de Westmeers, tussen de Goezeputstraat en de Korte Vuldersstraat, wordt de rijrichting omgekeerd alsook in de Korte Vuldersstraat, tussen de Westmeers en het Sint-Salvatorskerkhof.

Bussen van De Lijn

 • de bussen van lijn 11 en 12, die normaal door de Katelijnestraat rijden, volgen een omleiding via ’t Zand, de Zuidzandstraat, het Sint-Salvatorskerkhof, de Heilige-Geeststraat naar de Dijver tijdens de weekdagen
 • de halten ‘Bargeplein’, ‘Katelijnepoort’ en ‘Begijnhof’ zijn tijdelijk afgeschaft
 • voor meer informatie over de trajectwijziging van De Lijn: t 070 220 200.

Centrumshuttle

 • de centrumshuttle volgt vanaf 16 september zowel tijdens de weekdagen als tijdens het weekend een aangepast traject via het station, ’t Zand, Zuidzandstraat, Sint-Salvatorskerkhof, Heilige-Geeststraat, Pijpersstraat, Mariastraat, Oude Burg, Wollestraat naar de Markt. Dit aangepast traject wordt gevolgd tot het einde van de volledige heraanleg.
 • de halten ‘Barge’ (onder de Hoge Katelijnebrug) en ‘Katelijne’ (aan de Academie) worden niet langer bediend. Een bijkomende halte wordt voorzien op ’t Zand.

Toeristenbussen

 • vanaf 19 augustus tot en met 4 februari (tijdens kerstverlof 20/12 – 5/01/2020 is Katelijnestraat opengesteld voor het verkeer) zijn de hotels niet bereikbaar via de Katelijnestraat. De bussen rijden Brugge binnen via de Katelijnepoort en de Visspaanstraat. In de Oude Gentweg is een laad- en loszone voorzien net na het rechts uitrijden van de Visspaanstraat, net voorbij het kruispunt met de Werkhuisstraat (links in de rijrichting). De opgelegde snelheid in de Visspaanstraat is 10 km/u. en er geldt een lengtebeperking tot 12 meter.
 • tijdens het weekend vanaf vrijdagavond 20.00 uur tot maandagmorgen 07.00 uur is er opnieuw verkeer mogelijk in de Katelijnestraat en dus ook de bussen met toeristen. 

Huisvuilophaling

Door de onderbreking van de Katelijnestraat, vanaf de inrit parking Katelijne tot aan de Oude Gentweg, kan de ophaalwagen van het huisvuil in voormeld gedeelte het huisvuil niet ophalen. Plaats het huisvuil op de dagen van de ophaling op dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaalwagen wel doorgang heeft (buiten de werfzone).

Nuttige informatie

 • Tijdens de volledige uitvoeringsperiode van de werkzaamheden aan de nutsleidingen zal er elk weekend vanaf vrijdagavond 20.00 uur tot maandagmorgen 07.00 uur verkeer mogelijk zijn in de Katelijnestraat.
 • Ook tijdens het Kerstverlof vanaf 20 december tot en met 6 januari 2020 is de Katelijnestraat volledig bereikbaar voor het verkeer.
 • Op het Walplein wordt een bijkomende laad- en loszone ingericht (onder de bomen) voor de leveranciers Katelijnestraat.
 • De werkzaamheden aan de nutsleidingen hebben geen invloed op de uitbating van de bootjes op de reien.
 • Alle werkzaamheden worden dagelijks opgevolgd door Raakvlak (Archeologische dienst). Mochten er bij de opgravingen waardevolle restanten gevonden worden, dan kan dit een impact hebben op de timing en de fasering van de werkzaamheden.
 • De handelszaken en de woningen in de werfzone blijven bereikbaar.
 • De aannemer werkt vanaf 7.30 tot 18.00 uur.

Vragen?

De werkzaamheden in opdracht van Fluvius, Farys, Proximus en Telenet worden gecoördineerd door Fluvius.
Neemt dan contact op met de betrokken diensten:

 • gas en elektriciteit: Fluvius – dienst studies en aanleg – dossieradministratie (t 078 35 35 34)
 • water: Farys – Netinfrastructuur (t 050 36 83 21 – Peraltastraat 18, 8000 Brugge – netinfrastructuur.brugge@farys.be)
 • telefoon: Proximus: t 0800 22.800 of in het Proximus Center, Steenstraat 22 – 24, 8000 Brugge
 • kabeldistributie Telenet: t 015 666 666 of bart.delaey@telenetgroup.be

Een overzicht van alle wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be (rubriek Leven & Mobiliteit > Mobiliteit & Verkeer -> Wegwerkzaamheden) en op www.bruggebereikbaar.be.

Bij problemen op het vlak van bereikbaarheid neemt u contact op met de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge – t 050 44 88 65 – f 050 44 88 69 – pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.eu

Vlaamse overheid blijft kustredders financieren

26 sep

De Vlaamse overheid zal de kustredders blijven financieren en rekent er ook op dat de provincie mee blijft betalen. Dat heeft Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts van N-VA geantwoord aan parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD). Er was de jongste tijd nogal wat te doen rond de financiering van de redders aan zee. De provincie is niet meer bevoegd en vond dat Vlaanderen dan maar moest betalen.

©Focus WTV

Het was Mercedes Van Volcem uit Brugge die in het Vlaams parlement duidelijkheid wou over de financiering van de reddingsdienst. De provincie betaalt nu 250.000 euro, Vlaanderen 120.000 euro. Aangezien de provincie niet meer bevoegd is, wou ze eerst ook niet meer betalen.

Minister Ben Weyts bevestigt dat Vlaanderen 120.000 euro zal blijven betalen voor de aankoop van materiaal en opleiding van de redders. En als het nodig zou blijken ook de 250.000 euro wil bijpassen. Al ligt dat natuurlijk in handen van de nieuwe Vlaamse regering.

Bron: Focus WTV

Goed nieuws: Brugse terrassen mogen blijven staan tot na kerstvakantie

9 sep

De vaste terrassen in Brugge mogen voortaan blijven staan tot het einde van de kerstvakantie. Dat heeft het stadsbestuur maandag beslist. Het is een historische wijziging aan het strenge terrassenreglement dat de vaste constructies op bijvoorbeeld de Markt vier maanden weerde uit straatbeeld. “Maar de tijden zijn veranderd”, zegt schepen van Openbaar Domein en Financiën Mercedes Van Volcem.

Horeca-uitbaters op historische pleinen als de Markt, de Vismarkt of het Huidenvettersplein, noteerden elk jaar steevast het weekend van 15 november in hun agenda. Dan moesten ze zorgen dat hun vaste terrassen afgebroken waren. Want, zo bepaalde een reglement, de gevels van de horecazaken moesten vier maanden per jaar volledig zichtbaar zijn voor bezoekers. Op pleinen met een niet-beschermd karakter, zoals ’t Zand of de Smedenstraat, mochten de terrasconstructies wél blijven staan.

Godsgeschenk voor horeca

Maandag besliste het schepencollege dat de vaste terrassen voortaan mogen blijven staan tot de maandag na de kerstvakantie. Dat gaat al dit jaar van start, met afbraak op 5 januari 2020. “Een godsgeschenk”, noemt Sandra Timmerman van Horeca Brugge de ingreep. “We vragen al jaren om een versoepeling van het terrassenreglement. Het toerisme is voor Brugge een belangrijke bron van inkomsten. En de belangrijkste toeristische maand is december. Dan wilde de horeca graag hun terrassen nog aanbieden. Elke moderne toeristische stad biedt die mogelijkheid tegenwoordig. Brugge kon niet uitblijven.

Die opmerking heeft het stadsbestuur nu ter harte genomen. “In tegenstelling tot wat tegenstanders van deze beslissing vinden, leveren we ons niet over aan het toerisme of de horeca in Brugge”, zeggen burgemeester Dirk De fauw (CD&V) en schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). Ze verwijzen naar de actie van SOS voor een Leefbaar Brugge, de vereniging die gewag maakte van een verloedering van Brugge. “Uiteindelijk geven we de horeca één maand extra voor het uitbaten van hun vaste terrassen. In plaats dat ze ze in het weekend van 15 maart weer mogen heropbouwen, is dat nu wat later: bij de start van de paasvakantie. Zo zullen bezoekers tijdens de kalme toeristische maanden januari, februari en maart geen vaste terrasconstructies terugvinden op de Markt.”

Extra rij tafels en stoelen

In die kalme periode mag de horeca wel zogenaamde winterterrassen plaatsen. Dat mogen ze nu al enkele jaren. Het gaat om een rij losse tafels en stoelen, die ’s avonds weer binnen genomen worden. “We laten vanaf deze winter toe om daar een extra rij aan toe te voegen. De afmetingen zullen bij elke horecazaak met koperen nagels worden aangeduid. Wie zich daar niet aan houdt, krijgt de politie aan de deur. Na twee verwittigingen kan een gasboete tot 350 euro volgen. We zijn soepeler voor de horeca, maar dan moet iedereen zich ook aan de regels houden.”

Bron: HLN