Archief | Brugge RSS feed for this section

Uitbreiding stadstuintjes op verkaveling ‘Den Indruk’

7 mrt

Extra stadstuintjes verbeteren de leefkwaliteit

Er komt een uitbreiding van de stadstuintjes voor de bewoners van de Boudewijn Ravestraat. Deze zijn gelegen naast de site van de vroegere drukkerij Die Keure in de Oude Gentweg.

De stad Brugge verkoopt immers kavels tuingrond, grenzend aan de Boudewijn Ravestraat (nrs. 15/17 t.e.m. 55). De eigenaars van woningen in deze straat krijgen de eerste kans om een perceel te kopen. De grootte van de percelen varieert, maar gemiddeld kunnen de bestaande percelen uitbreiden met ongeveer 18 vierkante meter.

“Bijkomend voordeel is dat er ook in poortjes is voorzien, waardoor de eigenaars toegang kunnen krijgen tot hun tuin en woning”, zegt schepen van Eigendommen Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Zij zullen eerstdaags een koopverbintenis toegestuurd krijgen, waarna de akte kan volgen.” Hiermee wordt meteen ook de laatste stap gezet in het stadsvernieuwingsproject van het Gentpoortkwartier.

Na dertig jaar eindelijk akkoord over aankoop gronden aan Veltembos

7 mrt

Er komt een nieuw park en een nieuwe fietsontsluiting van het gebied Veltembos.

De stad Brugge investeert in de aankoop van 2,8 hectare grond aanpalend aan stedelijk domein Veltembos. Er komt een nieuw park en een nieuwe fietsontsluiting van het gebied. ‘Na dertig jaar is er eindelijk een akkoord’, reageert schepen van Openbaar Domein en Eigendommen Mercedes Van Volcem (Open Vld).

De stad Brugge breidt opnieuw haar groenpatrimonium uit. Een maand na de verwerving van gronden nabij Male, heeft het stadsbestuur beslist om verschillende percelen nabij het Veltembos ter hoogte van Zandtiende aan te kopen. Bedoeling is om op de landbouwgrond een park in te richten en een geboortebos aan te leggen als uitbreiding van het bestaande bos.

Fietsverbinding

‘Een derde voordeel is dat we een afgesloten fietspad nu toegankelijk kunnen maken’, zegt Mercedes Van Volcem. ‘De meerwaarde van deze aankoop voor de bevolking is enorm.’

Behalve het permanent openstellen van de verbinding, zal het stadsbestuur ze ook opwaarderen. ‘Door deze verwerving kunnen we op het traject Collegestraat-Zandtiende-Veltembos een mooi, comfortabel fietspad realiseren en op die manier een missing link in het fietspadennetwerk invullen’, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). ‘Daardoor zal ook de schoolgaande jeugd van het Sint-Andreaslyceum en het Onze-Lieve-Vrouwecollege niet langer de bestaande oude zandpaden moeten trotseren.’

Steevens Park

Dat de gronden ooit openbaar domein zou worden, stond in de sterren geschreven. Maar om de verkoop ook op papier te krijgen, moest het stadsbestuur decennialang geduld uitoefenen. Het dossier sleepte liefst dertig jaar aan.

‘De reden daarvoor is dat de gronden bij verschillende eigenaars zitten, met ook percelen met drie of vier mede-eigenaars’, zegt Van Volcem. De laatste die overtuigd moest worden, was landbouwer Steevens. Hij woont al 75 jaar in de hoeve die deel uitmaakt van de verwerving.

‘Drie middagen hebben we aan tafel gezeten en heb ik het algemeen belang van dit dossier beklemtoond. Na de akte zal hij nog gedurende drie jaar de hoeve in gebruik krijgen.’ Bovendien blijft zijn naam verbonden aan het park, dat Steevens Park gedoopt zal worden. Die naam verwijst naar de familie met wie behalve de landbouwer ook alle andere verkopers een band hebben.

De bedoeling is om, na de realisatie van het park en het fietspad, de hoeve en het bijbehorende terrein opnieuw te verkopen. Dat zou de aankoopprijs voor de gronden voor het fietspad, het park en het geboortebos op zeshonderdduizend euro brengen. ‘We dienen bij de Vlaamse overheid een subsidiedossier in om de helft van dit bedrag te recupereren’, besluit schepen Van Volcem.

Zie ook: https://www.focus-wtv.be/nieuws/brugge-koopt-28-hectare-grond-aan-veltemweg

Brugse pleintjes verliezen kasseien ten voordele van bloemen en groen

7 mrt

Brugse pleintjes verliezen kasseien ten voordele van bloemen en groen

Tal van Brugse pleintjes en straten verliezen op dit moment een aantal kasseien ten voordele van meer bloemen en groen. “Daarvoor is de dienst Openbaar Domein volop in de weer”, reageert schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

De arbeiders van de stad zijn volop bezig, onder meer op het Sint-Jansplein en nabij het Begijnhof. “We noemen het ‘operatie perforatie’”, aldus Van Volcem. “We kiezen voor een kleurrijke lente in Brugge en planten dus veel bloemen en planten op plaatsen waar vroeger beton heerste. De pleintjes, maar ook de straten verdienen meer kleur en door een paar tegels of kasseien weg te halen, kunnen we dat ook realiseren. We geven die mogelijkheid ook aan de Bruggelingen, maar als stad moet je het goede voorbeeld geven.”

Straks met je buurt de bloemetjes buiten zetten?

5 mrt

Schepen Mercedes Van Volcem doet Brugge bloeien

Straks met je buurt de bloemetjes buiten zetten? Schrijf je in met je buurtcomité en haal de geraniums of petunia’s op.
Afhalen kan op 9/5
Er zijn nog leuke zaken die je kan doen met je buurt. Wil je een folder of meer info? Laat het weten via Mercedesvanvolcem@gmail.com

Mercedes in Villa Politica

28 feb

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) staat politica Linda De Win te woord in het televisieprogramma Villa Politica. Het interview gaat over de voorzittersverkiezingen van Open Vld in 2020.
Bron: Canvas

Omgeving station kreeg nieuwe plantvakken

28 feb

Midden februari startte de aanleg van het groen aan de achterkant van het station te Brugge. De diensten van de stad starten met het klaarleggen van een mengsel van aarde en compost. “Een werk van onze ploegbaas Patrick.. na het nivelleren van de bodem komt de aanplanting door van bloemen en vaste planten. Het wordt alvast mooi.” reageert Mercedes Van Volcem.

Brugge oltied schoane…😁

Laatste resten Toyo Ito paviljoen verwijderd

28 feb

De laatste restanten van het kunstwerk van de Japanner Toyo Ito op de Burg in Brugge worden weggenomen. Vrijdag 28 februari 2020 start de stad de ondergrondse betonnen kuip voor de waterpartij. De werken duren tot 6 maart.

Toyo Ito realiseerde op de Burg in het kader van Brugge culturele hoofdstad in 2002 een paviljoen met waterpartij. De ‘carwash van Brugge’ is een paar jaar geleden definitief verwijderd en staat sinds vorig jaar op de terreinen van het bedrijf ICO in de Zeebrugse haven. “Het paviljoen verdween wel, maar de betonnen kuip voor de waterpartij bleef achter”, zegt bevoegd schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Tijdens regenbuien ontstaan er daardoor plassen die maar langzaam wegsijpelen. Daarom wordt nu de wand van de ondergrondse betonnen kuip opgebroken. Nadien zullen we de bovengrond met steenslag weer herstellen.” 

Bron: Het Laatste Nieuws en eigen.

https://www.hln.be/brugge/laatste-restant-van-paviljoen-toyo-ito-wordt-verwijderd-gedaan-met-waterplassen-op-de-burg~ae70c713/

Interview Mercedes Van Volcem in Krant van West-Vlaanderen

28 feb

interview Mercedes Van Volcem

De strijd om de liberale voorzittersfakkel speelt zich voornamelijk op West-Vlaams terrein af. Dat zorgt voor spanningen in de West-Vlaamse afdeling. Voor ópenlijke spanningen. Leading lady Mercedes Van Volcem is keihard voor Vincent Van Quickenborne. De Brugse schepen had gehoopt op één West-Vlaams front.

Woensdag 12 juni 2019. Enkele weken na de mokerslag van 26 mei doet Francesco Vanderjeugd een gooi naar het voorzitterschap van zijn partij, tot ergernis van zijn mentor Bart Tommelein. Mercedes Van Volcem schaart zich achter Vanderjeugd.

Verrassend is dat niet. De jonge burgemeester van Staden had in volle campagne zijn derde en dus verkiesbare plek op de Vlaamse lijst afgestaan aan Van Volcem om de vrede in de liberale rangen te bewaren. Dat is niet echt gelukt. Enkele maanden later stelt ook Bart Tommelein zich kandidaat voor het voorzitterschap. De West-Vlaamse Open VLD lijkt zich op te maken voor een harde strijd.

(meer…)

Investeringsgolf in centrumsteden. Brugge investeert fors én erg lage schuld

28 feb

De bijkomende middelen die de Vlaamse overheid voor de lokale besturen vrijmaakt, vertalen zich de komende vijf jaar in een lokale investeringsgolf. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid en schepen van Financiën Mercedes Van Volcem(Open Vld). De vergelijkende cijfers die de minister meegeeft komen uit de meerjarenplannen van de steden en gemeenten.

De Vlaamse regering gaat de komende vijf jaren 1,65 miljard euro extra in de lokale besturen pompen. Alles samen kunnen de steden en gemeenten tegen 2025 op maar liefst 4,5 miljard euro van de Vlaamse overheid rekenen. Dat is een tiende van het totale Vlaamse budget. De financiële injectie moet dienen om de pensioenfactuur, die als een molensteen rond de nek van gemeenten en steden hangt, te verlichten. De Vlaamse overheid hoopte met de bijkomende geldstromen het investeringspeil van de lokale besturen ook te kunnen ondersteunen.

Uit de meerjarenplannen voor 2020-2025 die nu binnen zijn, blijkt inderdaad dat de 13 centrumsteden meer gaan investeren. Gemiddeld wordt in de 13 steden de komende vijf jaar 3.178 euro per inwoner geïnvesteerd. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) op een vraag van Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD), die in Brugge ook schepen van Financiën is.

schuld centrumsteden
investeringen centrumsteden

(meer…)

Toewijzingen van sociale woningen in stijgende lijn​

26 feb

 In de Vlaamse centrumsteden stijgt het aantal toewijzingen van sociale woningen aan kandidaat-huurders met 12% in 2017 ten opzichte van 2014. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele op een schriftelijke vraag van Open Vld-parlementslid Mercedes Van Volcem. Vooral Aalst, Antwerpen, Kortrijk en Turnhout zitten in de lift. “De stad Antwerpen spant nog altijd de kroon door in 2017 maar liefst 1.658 kandidaat-huurders een sociale woning aan te bieden”, zegt Mercedes Van Volcem. 

De Vlaamse Regering leverde de afgelopen jaren belangrijke inspanningen om bestaande sociale woningen te renoveren en extra sociale woningen bij te bouwen. Dit resulteerde vorige legislatuur in recordinvesteringen op vlak van sociale huisvesting. Ook de komende jaren worden deze inspanningen voortgezet. Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) vroeg zich af wat het effect is van deze extra inspanningen op het aantal toewijzingen van sociale woningen aan kandidaat-huurders in de Vlaamse centrumsteden. “We stellen vast dat er in de helft van de centrumsteden een stijging is van het aantal toewijzingen. In West-Vlaanderen is dat zelfs bij 3 op de 4, alleen Roeselare kent een daling van 31% de voorbije jaren. Kortrijk kende de grootste stijging en deed onder burgemeester Van Quickenborne in 2017 maar liefst 277 toewijzingen. Ook in Brugge zit het aanbod de voorbije jaren in stijgende lijn”, aldus Mercedes Van Volcem. 
(meer…)