Archief | Brugge RSS feed for this section

Brugse week van de Afvalophaler

21 nov

Van 18 tot 24 november is het de Week van de Afvalophaler. Afvalophalers en recyclageparkwachters verdienen respect, want dankzij hun dagelijkse inspanningen raken de inwoners op een eenvoudige manier hun afval kwijt. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Iedere dag staan deze mensen paraat om afval in te zamelen en te zorgen voor een propere stad. Tijdens de Week van de Afvalophaler roepen we de inwoners op om extra waardering en respect te tonen voor de Afvalophalers.”    

Dankzij de inzet van afvalophalers en recyclageparkwachters verdwijnt het afval in de vuilniswagen of container en ligt de stad er netjes bij. Schepen van Openbaar Domein en Stadsreiniging Mercedes Van Volcem: “De Afvalophalers en recyclageparkwachters werken in weer en wind. Wist je trouwens dat ophalers dagelijks meer dan 10 kilometer stappen, en meerder tonnen afval heffen?  Toch krijgen ze niet altijd het respect dat ze verdienen. Auto’s toeteren achter de vuilniswagen en ophalers en parkwachters krijgen verwijten bij het terecht weigeren van foutief aangeboden afval of te zware huisvuilzakken. Daarom roepen we de inwoners op om deze week extra waardering te uiten voor onze medewerkers. Geef hen eens een compliment of een dank u wel!”

3,6 miljoen investeringen in een nette stad

“De stad Brugge investeert jaarlijks 3,6 miljoen in het proper maken van het Openbaar Domein. Het verwijderen van zwerfvuil neemt jaarlijks 38.081 werkuren in beslag en hier investeren we per jaar €976.000. In het ledigen van de afvalmanden investeren we 23.418 werkuren en €594.000. Per jaar halen we 1.030 ton aan zwerfvuil en vuilnis uit afvalmanden op,” besluit schepen van Openbaar Domein en Stadsreiniging Mercedes Van Volcem.

Brugse fiscaliteit en retributies. Bruggelingen blijven gespaard van belastingverhogingen.

19 nov

Volgende week maandag worden de belastingen en retributies voor de komende vijf jaar goedgekeurd in de gemeenteraad. Er zijn een aantal opmerkelijke vernieuwingen. Positief is alvast dat de belastingen voor de Bruggelingen niet verhogen.

Sommige belastingen worden afgeschaft of verminderd. Elke single betaalt 12 euro minder forfaitaire milieutaks (23 euro i.p.v. 35 euro). Bedrijven die geen 2.000 m2 oppervlakte hebben worden vrijgesteld van de taks op economische ruimte (729 bedrijven). Ook de bouwtaks zal verminderen voor verbouwers in de binnenstad. De parkeervergunningen worden minder duur voor de verbouwers.

De taks op ambulante handel op privaat terrein wordt afgeschaft. De taks op terrassen in de deelgemeenten werd op 1/4/2019 al afgeschaft.

Brugge wil de komende jaren meer investeren (36 procent) dan de voorbije zes jaar, en heeft in totaal een budget van 306 miljoen euro voorzien. Meer uitleg bij budget.

1.Opcentiemen Onroerende voorheffing en aanvullende personenbelasting

Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem: “De belangrijkste belastingen, de aanvullende personenbelasting blijft op 6,9% en ook de opcentiemen op de onroerende voorheffingen blijven gelijk (1007,56 opcentiemen). De aanvullende onroerende voorheffing brengt 56.104.529,90 euro op en de aanvullende personenbelasting 37.277.399,02 euro. (in 2020).

2.Retributies

Er zijn verder geen indexaties en ook geen verhogingen van retributies voorzien.
Een overzicht van de retributies:
Retributie op afgifte van administratieve stukken (bevolking, burgerlijke stand, DRO, leefmilieu, groendienst)
Retributie voor het opstellen van kermisattracties op de openbare kermissen
Retributie voor lijkbezorging
Retributie voor huwelijksplechtigheidskosten
Retributie bij verkeerd parkeren (30 euro)
Retributie op verkoop van vuilniszakken, compostvaten en inzamelen restafval

3. Belastingverminderingen

 • Uitbreiding vrijstelling taks bedrijfsruimten (tot 2.000 m2)
  Ook het belastingreglement op het economisch gebruik van bedrijfsruimten wordt herzien. Op voorstel van de schepen van Financiën, Mercedes Van Volcem wordt de vrijstelling voor bedrijven tot 500 m2 uitgebreid tot 2.000 m2. Deze vrijstelling is ter ondersteuning van kleine zelfstandigen, ondernemingen en vrije beroepen. Een 700-tal bedrijven komen in aanmerking en de belastingvermindering komt in totaal op 73.280,50 euro.
 • Daling milieubelasting alleenstaanden (singlevriendelijke taks) Goed nieuws is er voor de 19.253Brugse alleenstaanden want hun milieubelasting zakt van 35 euro naar 23 euro. De belastingvermindering bedraagt jaarlijks 231.036 euro. We voegen de daad bij het woord. Alleenstaanden kunnen immers niet de kosten delen.
 • “Ook de prijs van vuilniszakken blijft gelijk (50 cent voor 40l, 1 euro voor 75l). Sociale kortingen worden behouden. Brugge telt immers het meeste singles van alle centrumsteden,” licht schepen van Financiën Mercedes Van Volcem toe.
 • Afschaffen belasting verkoopskramen op private eigendom
  Tot op heden wordt een belasting gevestigd op verkoopkramen opgesteld op het privaat eigendom en op de openbare weg of het openbaar domein. Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem: “Om initiatieven te stimuleren worden verkoopskramen op privaat terrein niet langer getaxeerd, zij betalen immers al huurgeld op het private domein. De taks bedroeg 5.015 euro. “
 • Bouwtaks vermindert
  Het tarief voor verbouwers van de binnenstad zal verminderen (detail december). De parkeergelden lopen te hoog op. Detail volgt in december.
 • Halvering terrastaks in deelgemeenten
  Schepen van financiën Mercedes Van Volcem: “Eerder dit jaar halveerden we al de terrasbelasting in de deelgemeenten (- 62.612,95 euro). Het uitbreiden van de vaste terrassen van 8 naar 9 meter en het toelaten van meer rijtjes compenseren dit bedrag. Horecazaken moeten immers per vierkante meter betalen. Met deze maatregel willen we de horeca in de deelgemeenten stimuleren zodat er ook cafeetjes in deelgemeenten en dorpen voortbestaan. Terrassen is genieten en we willen dat mensen kunnen genieten.

Nieuwe Inkomsten

Belasting huis-aan-huis verspreiding niet-geadresseerd reclamedrukwerk

Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem: “Stad Brugge wenst de afvalberg van papier te verminderen, daarom voert de stad een belasting in op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk. De verspreiders van dit drukwerk zullen een belasting betalen op basis van het aantal verspreide exemplaren (0,06 euro per ex.). We willen hen bewuster maken en doen nadenken over de hoeveelheid van reclamedrukwerk die ze verdelen en over alternatieve manieren om hun reclameboodschap over te brengen. Dit komt ten goede aan de stad haar inwoners en werknemers, omdat er minder afval opgehaald, afgevoerd en verwerkt moet worden. De geschatte opbrengst is 2.150.000 euro per jaar.” Deze taks is er ook al in andere steden.

Belasting masten en pylonen


“Verder pakt de stad Brugge de visuele vervuiling door masten en pylonen (gsm-masten, electriciteitspylonen …) aan met een belasting van 2.500 euro per mast/pyloon. Masten en pylonen met een minimumhoogte van 20 meter betekenen een visuele vervuiling van het landschap en hebben een invloed op de aantrekkingskracht van de stad als woonomgeving en als toeristische bestemming. Geschatte opbrengst is 240.000 euro,” aldus schepen van Financiën Mercedes Van Volcem.

Citytaks


De taks wordt na overleg met de sector verhoogt van 2 naar 2,83 euro (3 euro inclusief Btw) in 2021 Er wordt immers deze legislatuur veel geïnvesteerd in verblijfstoerisme met een congreszaal en expohall (40 miljoen euro) en in een nieuw museum (30 miljoen euro). De taks brengt nu 4,2 miljoen euro op en zal normaal vanaf 2021 5,8 miljoen euro opbrengen op jaarbasis.

Ook het cruisetoerisme zal vanaf 2020 ook bijdragen. Dit wordt geregeld via een dividend uit de MBZ (800000 per jaar vanaf 2020 en 1,2 vanaf 2021).

De andere reglementen blijven ongewijzigd.

60.000 euro voor voorstudie stadsvernieuwingsproject

15 nov

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers heeft zopas 60.000 euro toegekend aan het stadsbestuur van Brugge. Met deze ondersteuning kan de stad een voorstudie laten uitvoeren rond het Kaaidistrict. Minister Bart Somers: “Ik wil steden helpen om vernieuwende projecten te realiseren. Zeker in buitenwijken die potentieel hebben, maar nooit doordacht ontwikkeld zijn, loont het de moeite om na te gaan hoe deze zones meer aansluiting kunnen vinden bij de stad.”  

Het Kaaidistrict is gelegen langs het Kanaal Gent-Oostende, ten noorden van het Brugse stadscentrum.  De zone is strategisch goed gelegen en er zijn wel wat winkels en handelaars, maar toch oogt het Kaaidistrict wat ongestructureerd en vooral ongeïnspireerd. Het stadsbestuur wil onderzoeken op welke manier zij deze zone meer als een geheel en multifunctioneel kan ontwikkelen, waardoor een mooi overgangsgebied ontstaat tussen het historisch stadscentrum en de nog actieve haven.

Bijzondere locatie

Een onafhankelijke jury noemde het studieproject in Brugge interessant vanwege ‘de bijzondere locatie aan een belangrijke mobiliteitsknoop’. De jury ziet hier tegelijk potentieel voor een duurzame woonontwikkeling en bijvoorbeeld maakeconomie. Maar tegelijk is het Kaaidistrict een plek waar fietsverbindingen samenkomen ‘waardoor dit een hub zou kunnen zijn voor ‘the last mile’ om de binnenstad te bereiken’.     

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem: “Op meerdere plaatsen in binnen- en buitenland (Antwerpen, Hasselt, Rotterdam) worden kanaalzones omgevormd naar plekken waar het mooi leven en werken is. Wij willen onderzoeken in hoeverre dat hier in Brugge ook mogelijk is en deze Vlaamse conceptsubsidie helpt ons hierbij.” 

Bart Somers: “We willen lokale besturen ondersteunen om goede projecten te ontwikkelen. Het is zeker een interessante oefening om zones in de buurt van de stad die vroeger vaak maar één bestemming hadden, eens door een andere, multifunctionele bril te bekijken.”

Sint-Jansplein en Woensdagmarkt worden groener

13 nov

Het Sint-Jansplein en de Woensdagmarkt (aan het Genthof) zijn momenteel stenen en grijze vlakten. Met de aanplanting en inrichting van groene zones met bloemen en planten wil schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem pleinen ontharden. Voor de inrichting van de groenzones verdwijnen geen parkeerplaatsen.

Schepen Mercedes Van Volcem: “Momenteel is het Sint-Jansplein voor 100% verhard. De inrichting van een groene zone zal een sterke opwaardering betekenen voor dit plein. Er verdwijnen geen parkeerplaatsen.”

Ook de Woensdagmarkt krijgt een herwaardering. De woensdagmarkt is een saaie stenen vlakte en heeft een troosteloze indruk. Het verharde binnenplein wordt gedeeltelijk onthard en in de plaats komt er meer groen. Ook daar verdwijnen geen parkeerplaatsen.”

De vergroening van beide pleinen past binnen het pleintjesplan. “De onthardingen zijn kleine ingrepen met een groot effect, de pleinen worden groener, fleuriger en trekken meer mensen aan. Dergelijke ingrepen zijn kleine geluksbrengers voor bewoners en toeristen. Binnenkort pakken we nog meer pleintjes aan. Mensen worden gelukkiger met veel groen in de buurt”, aldus schepen Van Volcem.

De werken gaan van start in het voorjaar 2020. 

Ruimere openingsuren recyclageparken

13 nov

Vlaanderen staat gekend in Europa als een regio waar steeds meer en beter wordt gesorteerd. Dit heeft een grote invloed op het aantal bezoeken aan onze recyclageparken, dat steeds blijft toenemen.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Tien jaar geleden (2009) werden nog 140.853 bezoekers geregistreerd voor het volledige werkingsjaar. Dit aantal bezoekers werd dit jaar al op 8 augustus overschreden en een prognose is dat de drie parken eind 2019 zullen afklokken op ca. 225.000 bezoekers.”

“Omdat vooral de parken van Sint-Pieters en Sint-Michiels soms zeer druk kunnen zijn, besliste het college om vanaf 1 januari 2020 de poorten van beide parken op dinsdag- en donderdagvoormiddag bijkomend te openen van 10u00 tot 11u45. Door de uitbreiding van de openingsuren hopen we de inwoners een rustiger en aangenamer bezoek aan het recyclagepark te kunnen aanbieden”, besluit schepen Van Volcem.

Werken aan P&R Waggelwater afgerond

13 nov

Vanaf maandag 18 november kunnen automobilisten hun wagen gratis parkeren op de nieuwe P&R Waggelwater. Dit brengt het totale aantal P&R parkings in Brugge op vier: Jan Breydel, Boogschutterslaan, Steenbrugge en nu ook Waggelwater. Op een P&R-terrein kun je gratis je wagen plaatsen zonder tijdsbeperking. Vanaf zo’n parking kun je met de fiets of met de bus naar het centrum.

Enkele jaren geleden kocht Stad Brugge grond gelegen aan de rotonde Waggelwaterstraat – Ruddershove in functie van de aanleg van een randparking. “Op drukke dagen zijn alle parkings zo goed als volzet. Er was dus dringend nood aan extra parkeerplaatsen. Deze Waggelwaterparking is ideaal gelegen: dicht bij de autostrade, vlot bereikbaar en een ideale busverbinding naar het centrum van de stad. Op die manier hopen we al een mooie stap te zetten om een mobiliteitsprobleem op te lossen”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

“De nieuwe P&R Waggelwater ligt naast de rotonde aan de Waggelwaterstraat en Ruddershove. Er zijn 183 parkeerplaatsen, waarvan acht voor personen met een beperking en vier met een laadpaal voor elektrische wagens. Er zijn ook fietskluizen voorzien voor mensen die hun fiets veilig willen achterlaten op de parking”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

“Om de bekendheid van de nieuwe Waggelwaterparking te vergroten en het gebruik ervan te stimuleren, lanceren we een extra promotiecampagne: vanaf maandag 18 november 2019 tot en met zondag 16 februari 2020 kan iedereen gratis gebruikmaken van de bussen vanaf P&R Waggelwater, halte ‘Rustenburg’, naar het centrum en terug op dezelfde dag.”

Voorbereidende nutswerken voor plaatsing geluidsschermen op N31

4 nov

Vanaf maandag 4 november 2019 starten voorbereidende nutswerken voor de plaatsing van geluidsschermen langs de N31 Expresweg in Brugge. Deze voorbereidende werken zullen vermoedelijk 6 maanden in beslag nemen.

AWV voorziet geluidsschermen aan weerszijden van de N31 tussen de Legeweg en de Koningin Astridlaan. Daarnaast komt er ook nog een stuk geluidsscherm aan de westkant van de N31 ten zuiden van de al geplaatste geluidsschermen aan de Tillegembrug.

Nutsbedrijven (waaronder Fluvius en Farys) zullen vanaf maandag 4 november hun nutsleidingen verleggen zodat er geluidsschermen kunnen geplaatst worden op de N31. Deze voorbereidende nutswerken zullen vermoedelijk 6 maanden duren.

Er worden de komende 6 maanden op volgende locaties nutsleidingen verplaatst:
• Legeweg tot Zandstraat
• Zandstraat tot Gistelsesteenweg
• Kruispunt Gistelsesteenweg
• Kruispunt Diksmuidse Heirweg
• Torhoutsesteenweg tot K. Astridlaan
• Tillegemdreef tot rotonde K. Albertlaan

Tijdens deze voorbereidende nutswerken zal er geen hinder zijn op de N31 zelf. De nutswerken vinden plaats op het voetpad en de fietspaden van de ventwegen langs de N31. Voor fietsers en voetgangers zullen er per werfzone omleidingen voorzien worden. Op bepaalde momenten zal ook de rijweg van de ventweg tijdelijk ingenomen worden. Er worden dan plaatselijke omleidingen voorzien voor het autoverkeer.

Op dit moment is er nog geen exacte datum gekend voor de plaatsing van de geluidsschermen. AWV werkt momenteel aan het aanbestedingsdossier. De werken zullen waarschijnlijk in de tweede helft van 2020 opstarten. In samenwerking met Stad Brugge zal AWV voorafgaand aan de start van de werken de burgers informeren.

Bron: AWV

Stad Brugge zorgt voor het plantvak, inwoner koopt gevelplant

30 okt

Het proefproject “Gevelgroen” met gevelplanten in de Langestraat/Hoogstraat is een groot succes. “Tijdens de laatste 6 maanden zijn er tien keer meer geveltuinen gerealiseerd dan in de voorbije 6 jaar. Gelet op dit hoge succes (kleine 100 gevelplanten), zullen we het project geveltuinen uitbreiden tot het hele Brugse grondgebied. Wie een gevelplant wil moet enkel de plant betalen, het plantvak wordt gratis door de stad geplaatst,” zegt schepen van Openbaar Domein en Groen Mercedes Van Volcem (Open vld plus).

“Het proefproject in de Hoogstraat kan met een kleine 100 gevelplanten dus succesvol geëvalueerd worden. Vrijdag 25/10 werd dan ook op het college beslist op verzoek van onze schepen Mercedes Van Volcem om het project uit te breiden naar het hele grondgebied, zegt burgemeester De fauw.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Tientallen bewoners en handelaars deden een aanvraag. De stad stond in voor het plaatsen van het plantvak / tegeltuintje (per tien aanvragen worden ze uitgevoerd) en de mensen planten zelf. Veel mensen uit Kristus Koning en andere straten in de binnenstad willen dat ook. Ik hoop veel gevelplanten te zien in bijvoorbeeld de Ezelstraat en Smedenstraat. Hopelijk volgt heel de stad. Uiteraard kunnen geen rozen met doornen maar een blauwe regen of Jasmijn zijn de favoriet. Stokrozen (geen doornen) zijn ook in.

“Met de maatregel wil de Stad de leefomgeving van de bewoners aangenamer maken en tegelijk ook een bijdrage leveren in de strijd tegen klimaatopwarming. Stedelijk groen zorgt voor koelte en mildert zo ook nog eens het hitte-eilandeffect in de stad. Geveltuinen komen ook de biodiversiteit van de stad ten goede,” zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Praktisch
“Om een gevelplant te plaatsen moet het voetpad minstens 1 m breed zijn en het plantvak moet op minstens 50 cm van de buren geplaatst worden. Bij slecht onderhoud neemt de stad ze weg, besluit schepen Mercedes Van Volcem.

Klik hier om snel en makkelijk een klimplant aanvragen :

Torhoutse Steenweg( inrit parking Mister Grill/Quick): herstellen verzakte betonstraatstenen en boordstenen

29 okt

De start van de werkzaamheden is gepland op dinsdag 12 november. Behoudens onvoorziene omstandigheden is het einde voorzien tegen 29 november.

Er is geen hinder voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers in beide richtingen moeten wel een omleiding volgen via Doornstraat, Keurvorst Karel Theodoorstraat en Fort Zevenbergen.

Daar is de herfst, daar zijn de bladeren

29 okt

De herfst is in het land en de bladeren vallen weer van de bomen. Drukke tijden voor de groendienst die instaat voor het verzamelen en de ophaling van afgevallen bladeren. “We streven ernaar om de Brugse straten zo snel mogelijk bladvrij te krijgen, een serieuze logistieke uitdaging voor de mensen van Openbaar Domein,” zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Bladeren in groenzones

De bladeren in groenzones worden samengebracht in bermen, evenwijdig met een verharde weg. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Nadien worden de bladeren opgezogen door een combinatie tractor met bladopzuigkar. De bladeren worden tijdelijk gestort (Doornstraat naast zwembad, bomenbank, Engelendalelaan) en na het einde van de bladval, worden ze afgevoerd.”

Bladeren op verharde zones

Voor het verzamelen van bladeren op verharde zones worden dit jaar twee extra veegwagens ingezet. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Om de ploegen snel en efficiënt aan te sturen hebben we dit jaar ook een hulpmiddel uitgewerkt. De medewerkers beschikken over een overzicht van de verschillende boomsoorten en de locatie van bomen waarvan noten of bolsters tot gevaarlijke situaties kunnen lijden voor de weggebruikers. Aan de hand van het overzicht maken we een planning op met de meest urgente locaties.”

Nieuwe bladopzuigmachines

Deze herfst worden een aantal nieuwe machines ingezet. “Waar een grote bladopzuigkar niet kan komen wordt een kleine bladopzuiginstallatie op een aanhangwagen ingezet. Op deze manier sparen we heel wat handwerk uit en komen ook de minst bereikbare plaatsen aan bod,” licht schepen Van Volcem toe.

“Voor de bladophaling in groenzones wordt deze herfst een nieuwe machine ingezet. In plaats van een combinatie tractor en bladopzuigkar werd gekozen om de opzuiginstallatie en de opvangbak op eenzelfde voertuig op te bouwen. Met deze machine kunnen we tot 7 meter naast de verharde weg bladeren opzuigen. De machine laat ook toe dat bladeren uit een bladkorf gezogen worden.
Daarenboven wordt deze nieuwe machine in het snoeiseizoen ook ingezet voor verhakselen van takken en in het maaiseizoen voor het maaien van wegbermen,” besluit schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.