Archief | Brugge RSS feed for this section

Katelijnestraat: start werkzaamheden nutsmaatschappijen

6 aug

Verkeersverloop tijdens werkzaamheden nutsleidingen

De eerste fasen van de werkzaamheden aan de nutsleidingen in de Katelijnestraat gaan binnenkort van start:

Voorfase 1

 • Werfzone: aan de bushalte aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk in de Gruuthusestraat
 • wanneer: vanaf 12 augustus tot eind augustus (inclusief uitharden beton)
 • In de voorfase ondervindt het verkeer geen hinder van de werkzaamheden.

Fase 1

 • werfzone: monding Nieuwe Gentweg en Oude Gentweg op het Ankerplein
 • wanneer: vanaf 19 augustus tot en met 13 september

fase 2

 • werfzone:
  – Mariastraat, tussen de poort/ingang Oud Sint-Jan en Nieuwe Gentweg in de Katelijnestraat
     (kruispunt Kastanjeboomstraat inbegrepen – kruispunt Nieuwe Gentweg en ingang naar Oud
     Sint-Jan niet inbegrepen) – kant pare huisnummers
  – er wordt weliswaar gewerkt aan één zijde van de straat, hoofdzakelijk in de zone van het
     voetpad maar de graafmachines palmen de rijweg in
 • wanneer: vanaf 16 september tot en met 27 september

Meer informatie over de werkzaamheden van de nutsleidingen

De werkzaamheden in opdracht van Fluvius, Farys, Proximus en Telenet worden gecoördineerd door Fluvius. Voor meer info neemt u contact op met de betrokken dienst: Fluvius – dienst studies en aanleg – dossieradministratie (t 078 35 35 34)

Een overzicht van alle wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be (rubriek Leven & Mobiliteit -> Mobiliteit & Verkeer -> Wegwerkzaamheden) en op www.bruggebereikbaar.be.

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen

Bij problemen op het vlak van bereikbaarheid neemt u contact op met de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge – t 050 44 88 65 – f 050 44 88 69 – pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.eu

Concept heraanleg & feedback op vragen en opmerkingen

Op de infomarkt van 2 mei jl. werd een voorstel voor de heraanleg van de Katelijnestraat en Arsenaalstraat toegelicht. Ondertussen werd dit voorstel aangepast en door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd op 1 juli jl. De heraanleg wordt eind augustus a.s. aan de Gemeenteraad voor goedkeuring voorgelegd.

Tijdens de infomarkt ontvingen wij ook tal van vragen en opmerkingen. Het concept van de heraanleg en de feedback van de infomarkt vindt u hieronder.

Blijf op de hoogte van dit project

 • wenst u deze informatie voortaan digitaal te ontvangen, schrijf u dan online in voor de nieuwsbrief over de heraanleg Katelijnestraat en Arsenaalstraat via https://www.brugge.be/inschrijven-nieuwsbrief-katelijne
 • via de algemene nieuwsbrief van Stad Brugge
 • via ons Stadsmagazine
 • via facebook.com/destadbrugge & instagram.com/stadbrugge
 • via het buurtnetwerk Hoplr.com ‘O.L.Vrouwe- en Magdalenakwartier’:
  inschrijven doe je als volgt:
  • download de mobiele app of surf naar www.hoplr.com en vul je adres in
  • geef je buurtcode in: J8QTQ

Werken omgeving Vossensteert – Bossuytlaan

5 aug

In februari 2018 maakten bewoners van de omgeving Vossensteert/Bossuytlaan in Assebroek reeds kennis met een voorontwerp van de projecten in de omgeving. Ondertussen werden de ontwerpplannen na inspraak op een aantal punten aangepast en door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd.

In de Zevekotedreef en de Weidebekestraat vernieuwen we de nutsleidingen, voorzien we een gescheiden riolering en maken de kasseien plaats voor een wegdek in asfalt.

De Bossuytlaan krijgt een verkeersplateau in asfalt tussen de huisnummers 33 — 35 en tussen de huisnummers 38 — 40. Deze plaatselijke verhoging zal het verkeer afremmen en de snelheid doen dalen. De middenberm, de ventweg en de boomvakken blijven behouden zoals in de huidige toestand en in de nabijheid van het plateau wordt in beide rijrichtingen een elektronisch snelheidsindicatiebord geplaatst dat de snelheid van het aankomend verkeer aangeeft.

In de Vossensteert komt er een verkeersplateau voorbij het kruispunt met de Veltemweg, de rijweg wordt voorzien van asfalt en ook de voetpaden worden aangepakt. Om de zichtbaarheid te verhogen wordt de aansluiting met Ter Lo versmald en loodrecht aangesloten op de Vossensteert.

De rijweg in de Sint-Kristoffelstraat en Schoolstraat krijgt een nieuwe toplaag in asfalt en ook de trottoirs worden vernieuwd. De breedte wordt aangepast voor een vlot tweerichtingsverkeer. Om het parkeren veiliger te maken worden ook de parkeerzones breder.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “We gaan nu via een openbare aanbesteding op zoek naar een aannemer die deze werkzaamheden kan uitvoeren. Daarna moeten de aannemer, de nutsmaatschappijen, Openbaar Domein en de politie hierover concrete afspraken maken. De uitvoering van de werkzaamheden is voorzien in 2020.”

Werkzaamheden Pathoekeweg

5 aug

Wat: opbreken en herstellen van de rijweg op verschillende plaatsen langs de Pathoekeweg
Wanneer: tussen 12 augustus en 20 september 2019 (tenzij onvoorziene omstandigheden)
Uitvoerder: Verkinderen Aannemingen uit Eernegem in opdracht van de Stad Brugge

Verkeer:
De stukken die worden heraangelegd zijn vrij groot. Hierdoor is het noodzakelijk de verkeerssituatie enigszins aan te passen. Dit gebeurt als volgt:

 • Invoering van eenrichtingsverkeer tussen het rondpunt aan de Vaartstraat en de Paul de Halleuxstraat. De toegelaten rijrichting is in de richting van de Blauwe Toren, dus weg van het rondpunt. De politie voorziet voor het verkeer dat van de Blauwe Toren komt een omleiding via de Paul de Halleuxstraat, Sint-Pieterskerklaan en Vaartstraat.
  • Plaatsing van driekleurige verkeerslichten net voor het kruispunt met de Kolvestraat (ter hoogte van garage Dereeper en Kia garage). De lichten dienen om het verkeer via voorrang van doorgang te laten passeren.
 • Fietsers kunnen altijd door in beide richtingen. Alle bedrijven blijven bereikbaar.

Meer info?
Politie, 050 44 88 65, pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.eu
Een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be rubriek Leven & Mobiliteit-> Wegwerkzaamheden en op www.bruggebereikbaar.be.

Nieuw uitvoeringsplan voor kunststoffen

5 aug

De Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM stelde onlangs een ontwerp voor van een nieuw Vlaams uitvoeringsplan voor kunststoffen. De opmaak van het ontwerpplan vroeg afstemming met de talrijke initiatieven die binnen diverse (internationale) fora genomen worden (zowel van sectorfederaties als binnen EU-beleid) als met andere plannen gesteund door de Vlaamse regering of minister.

De belangrijkste uitgangspunten voor het nieuw voor te stellen uitvoeringsplan zijn minder en efficiënt gebruik van kunststoffen, het creëren van een duurzame recyclagemarkt voor kunststoffen, het stimuleren van kunststofrecyclaat als een volwaardige grondstof, het inzetten op kennis- en datavergaring en de voorbeeldrol van overheden via een circulair aankoopbeleid.

De ontwerptekst doet een voorstel naar beleidsvisie en acties gedurende de komende 5 jaar om de eerste stappen te zetten in de richting van een meer circulaire kunststoffeneconomie.

Het ontwerpplan ligt tot en met 1 oktober 2019 voor in openbaar onderzoek en is terug te vinden op https://www.ovam.be/samen-richting-uitvoeringsplan-kunststoffen-2019-2024. Bezwaren of opmerkingen op dit plan moeten schriftelijk overgemaakt worden aan de OVAM. Dit kan via het volgende mailadres: ontwerpkunststoffenplan@ovam.be of op het adres van de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

Zoals het Materialendecreet voorschrijft (art.18§7), brengt de stad Brugge haar bewoners op de hoogte van het lopende openbaar onderzoek.

Wie thuis niet beschikt over digitale middelen om deze teksten te raadplegen, kan hiervoor in het Huis van de Bruggeling terecht .

Werken Steenbrugge- en Warandebrug

31 jul

De Vlaamse Waterweg vernieuwt het wegdek van drie bruggen over het kanaal Gent-Oostende. Als alles vlot verloopt, kunnen de drie bruggen eind augustus weer open voor het wegverkeer.

Fietsers en voetgangers kunnen steeds over de brug, voor gemotoriseerd verkeer zijn er alternatieve oversteekroutes. De Katelijnepoortburg in Brugge bijt op dinsdag 6 augustus de spits af. Eerst wordt het oude wegdek volledig weggenomen. Dat karwei brengt enige geluidshinder met zich mee, om die reden zullen deze werkzaamheden tijdens de kantooruren plaatsvinden. Ook aan de onderkant van de brug wordt twee nachten gewerkt. Je kan het kanaal oversteken via de Bargeweg en de R30.

Er wordt ook een nieuwe laag gelegd over het oude wegdek van de Warandebrug in Brugge. Deze klus zal slechts één dag duren, op woensdag 14 augustus. Je kan het kanaal oversteken op twee manieren. Ofwel langs de Krakelebrug (neem de IJzerstraat en dan de R30), ofwel langs de Dampoortbrug II (via het Sasplein en de Komvest). Aan de Steenbruggebrug wordt vanaf maandag 19 augustus gewerkt. Enkel de plaatsen met schade krijgen een nieuwe laag. Nadien krijgt de baan een nieuwe slijtlaag in kunsthars. De geluidshinder blijft beperkt. De werkzaamheden worden ’s nachts uitgevoerd tussen 20 en 6.30 uur zodat het wegverkeer overdag steeds kan passeren. Je kan het kanaal oversteken langs de Moerbruggebrug. Neem daarvoor achtereenvolgens de Meulestee, de Legeweg en de Sint-Godelievestraat.

Tijdens de werkzaamheden voorziet De Lijn vervanghaltes. Raadpleeg www.delijn.be/omleidingen om te zien wat er tijdelijk zal veranderen.

Bron: HLN

Bewonersinfo werken Moerstraat

30 jul

Wat: Moerstraat: vernieuwen riolering.
Uitvoerder: Maveau bvba uit Oostkamp.
Wanneer: Behoudens onvoorziene omstandigheden worden de werkzaamheden uitgevoerd van 12 tot en met 14 augustus.

Verkeer: De Moerstraat zal onderbroken zijn ter hoogte van huisnummer 63. Er is geen specifieke omleiding voorzien. De rijrichting in de Moerstraat en de Helmstraat blijft ongewijzigd. Voetgangers en fietsers hebben steeds doorgang.

Huisvuil: Waar de aannemer werkt, kan de ophaalwagen van het huisvuil niet rijden. Plaats in dat geval uw vuilniszakken op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst langskomt.

Meer info?
Politie, 050 44 88 65 of pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.eu
Een overzicht van de werkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be rubriek Leven & Mobiliteit -> Wegwerkzaamheden en op www.bruggebereikbaar.be

Katelijnebrug afgesloten voor verkeer

30 jul

Wegens het vernieuwen van de wegverharding zal de Katelijnebrug van 06/08 tot 14/08 afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “De Vlaamse Waterweg NV zal de huidige wegverharding volledig uitbreken en vervangen. Te voet en met de fiets aan de hand blijft de Katelijnebrug steeds toegankelijk, voor het verkeer naar het centrum wordt een omleiding voorzien via Buiten Katelijnevest-Bargeweg. Het verkeer dat het centrum wil verlaten kan dit via de Bargeweg.”

“Als iedere Bruggeling met tuin een boom plant, dan hebben we er volgend jaar 43.841 bomen bij. Wie doet mee?”

26 jul

In Brugge zijn er in totaal 61.918 woongelegenheden. Daarvan zijn er 43.841 eengezinswoningen en 14.976 appartementen. Zeker 90% van die woongelegenheden heeft een tuin. In een open bebouwing is veel mogelijk, in Brugge zijn er in totaal 8.808 open bebouwingen. Er zijn ook 11.181 halfopen bebouwingen en 23.852 rijhuizen. Bewoners van een gesloten woning kunnen een boom in de achtertuin plaatsen of een geveltuintje aanvragen. Het aanvragen van een geveltuintje kan via  https://www.brugge.be/klimplant-in-het-voetpad-aanvragen.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Als iedere Bruggeling met tuin een boom plant, dan hebben we er volgend jaar al 43.841 bomen bij. Er zijn meerdere redenen om een boom te planten: geboorte van een kleinkind bij oma & opa, geboorte van een kind, een liefdesboom, een boom voor een huwelijksjubilea, een boom voor 5 jaar getrouwd of 50 jaar getrouwd, een boom omdat je promoveerde, een geluksboom … maar ook een boom voor iemand die je mist of sterft. Je kan ook gewoon een boom planten omdat je mee wil werken aan propere lucht voor je kinderen en nakomelingen. Als je van bloemen houdt heb je de keuze uit verschillende bloemenbomen (magnolia, tulpenboom, kerselaars). Mijn favoriete boom is een Japanse kerselaar,’ zegt Schepen Van Volcem (open VLD Plus). De aanplant van een boom is mogelijk vanaf oktober/november.

Ons land gaat de laatste dagen gebukt onder een nooit geziene hitte. Voor het eerst werd code rood afgekondigd, en de temperaturen bereikten nooit geziene hoogten. Ventilatoren en airco’s verkopen als zoete broodjes, maar verkoeling kan ook ergens anders gezocht worden.

Steden zijn echte hitte-eilanden, door verharding en een gebrek aan groen wordt de warmte opgeslagen door asfalt en beton. Met als negatief gevolg dat het in steden tot maar liefst 10 graden warmer kan zijn dan in groenere gebieden. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem:“Bomen kunnen hier verkoeling bieden: ze creëren niet alleen schaduwplekken, maar verdampen ook water waardoor ze de omgeving verkoelen. Genoeg redenen om een boom te planten. Bomen zijn de paraplus of parasols van de inwoners.” 

Hinder door onderhoudswerkzaamheden in de Michel van Hammestraat

25 jul

Door een wijziging in de planning van de aannemer zijn de data gewijzigd: de werkzaamheden zullen plaatsvinden van 13 tot 23 augustus 2019.

Verkeer:
Voor onderhoudswerkzaamheden aan de rijbaan wordt de Michel van Hammestraat afgesloten voor het verkeer tussen Molenstraat en Astridlaan (kruispunten niet inbegrepen). Na het frezen en tijdens de voorbereidende werkzaamheden is plaatselijk verkeer toegestaan. Tijdens het asfalteren wordt het deel van de rijbaan dat heraangelegd wordt, afgesloten. Na 12 uur wordt de rijbaan terug opengesteld voor het verkeer. Er is een omleiding voorzien voor het doorgaand verkeer via Molenstraat, Daverlostraat, Raboudenburgstraat en Astridlaan. Voetgangers en fietsers kunnen te voet door.

Huisvuil:
Waar de aannemer werkt, kan de ophaalwagen van het huisvuil mogelijk niet rijden. Plaats in dat geval uw vuilniszakken op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst langskomt.

Meer info
Politie, 050 44 88 65, pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.eu

Een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be rubriek Leven & Mobiliteit-> Wegwerkzaamheden en op www.bruggebereikbaar.be.

Hinder ‘Benenwerk’ op 10/08

25 jul

Benenwerk gaat op zaterdag 10/08/2019 op verschillende locaties in de Brugse binnenstad door (Koningin Astridpark, Vismarkt, Burg, Jakob van Ooststraat, Markt, Provinciaal Hof, binnenplein van het Belfort, H. Pickery zaal).

De opbouw en de afbraak periode loopt van 09/08/2019 t.e.m. 12/08/2019. Tenten e.a. worden op de Markt, het Astridpark en de Burg op 09/08/2019 opgebouwd, afbraak gebeurt op zondag 11/08/2019 en maandag 12/08/2019.
Aan en afvoer van materialen zal wellicht wat verkeers- en lawaaihinder veroorzaken. Wij vragen u hiervoor begrip.

Er is een muziekvergunning voorzien voor 10/08/2019. Er zal muziek gespeeld worden op 10/08/2019 van 18u00 tot 2u00. De geluidstesten worden uitgevoerd op 10/08/2019 tussen 15u00 en 18u00.

Verschillende locaties zullen verkeersluw/verkeersvrij gemaakt worden op zaterdag 10/08/2019 d.m.v. schraag +C3 (verboden toegang voor alle voertuigen in beide richtingen) + verlichting en dit in volgende straten:
• Zuidzandstraat x St Salvatorkerkhof
• Zilverstraat x Kemelstraat
• Philipstockstraat x Markt
• Doorsteek Eiermarkt x Markt
• Hoogstraat x Mallebergplaats x Burg
• Wollestraat x Breidelstraat
• Wollestraat x Dijver x Rozenhoedkaai
• Minderbroedersstraat x Park
• Jozef Suvéestraat x Waalsestraat
• Meestraat x Steenhouwersdijk
• St Jansplein x St Jansstraat

Voor een vlotte en veilige organisatie zal parkeerverbod ingevoerd worden. Op volgend plaatsen zal een parkeerverbod gelden:
• van 10 augustus 2019 om 08u00 tot 11 augustus 2019 om 08u00: 3 parkeer- plaatsen in de Hoogstraat (vanaf de Kelkstraat) en 4 parkeerplaatsen in de Mallebergplaats / Philipstockstraat (thv de Twijnstraat);
• van 9 augustus 2019 om 08u00 tot 11 augustus 2019 om 08u00: 4 parkeer- plaatsen in de Oude Burg tegenaan de Kartuizerinnenstraat;
• van 10 augustus 2019 om 08u00 tot 11 augustus 2019 om 08u00 in de Vismarkt, tussen de Steenhouwersdijk en de Braambergstraat;
• van 9 augustus 2019 om 08u00 tot 13 augustus 2019 om 17u00 in Park, tussen de Jozef Suvéestraat en l’ Estaminet;
• van 10 augustus 2019 om 08u00 tot 11 augustus 2019 om 08u00 in de Minderbroedersstraat aan de kant van het park;
Voor de bezoekers die al fietsend naar ons evenement komen, hebben wij extra tijdelijke fietsstallingen voorzien op de Burg en aan het Astridpark.

De bussen van de Lijn zullen een aangepast traject volgen in de periode dat de straten afgesloten zijn voor alle verkeer. U kan De Lijn steeds contacteren op het nummer: 070 220 200.

Heeft u nog vragen of opmerkingen?
U kan steeds onze verantwoordelijke Stricto tempo vzw bereiken op het adres: Sint Sebastiaanstraat 4, 8200 Brugge. Telefonisch op 050 33 20 14 of via mail info@strictotempo.be.

Indien nodig kan u de Politie – Evenementencel contacteren op het nummer 050-44.89.01 (tijdens de bureeluren) of op het nummer 050-44.88.44 (buiten de bureeluren).

Alle informatie vindt u ook op onze website www.benenwerk.be.