Archief | Brugge RSS feed for this section

Brugge zet in op natuurbegraven

4 feb

Er is een toenemende vraag om te worden begraven en te kunnen rouwen in een natuurlijke omgeving. Vandaag is natuurbegraven in Brugge of omgeving niet mogelijk. ‘Het Brugse stadsbestuur besliste vandaag om een natuurbegraafplek in te plannen op de site van de Blauwe Toren. We geven Bruggelingen een laatste rustplaats in een natuurlijke omgeving, hun naasten een mogelijkheid om te rouwen in de natuur. Onze stad neemt een echte voortrekkersrol op zich in West-Vlaanderen,’ aldus Mercedes Van Volcem, Schepen voor Openbaar Domein.

De Vlaamse regering besliste in 2016 dat begraven in de natuur mogelijk wordt, onder bepaalde voorwaarden. De beslissing kwam er door de toenemende vraag om een laatste rustplaats te hebben in een natuurlijke omgeving en daar ook te kunnen rouwen. Op een natuurbegraafplek is het enkel toegelaten om as uit te strooien of biologisch afbreekbare urnen te begraven.

In West-Vlaanderen zijn er op heden geen natuurbegraafplekken. Wie in de natuur begraven wil worden kan wel al terecht in Rekem, Beersel en Zoersel. In onder meer Roeselare is er wel een urnenbos, een begraafplaats die natuurlijk werd ingericht.

Om een antwoord te bieden aan de stijgende vraag van natuurbegraven besliste het Brugse stadsbestuur vandaag om een natuurbegraafplek in te plannen op de site van de Blauwe Toren (waar de beeldengroep van kunstenaars Stefaan Depuydt en Livia Canestrano werd gestolen). Eind deze maand kan het dossier goedgekeurd worden door de gemeenteraad waarna we starten met de opmaak van een ontwerp voor de site. De gronden moeten nog aangelegd worden, als er wordt gekozen voor een heidevlakte kan het project binnen 3 jaar afgerond zijn.

‘Ondertussen zal ik werk maken van een stappenplan om de huidige begraafplaatsen om te vormen naar begraafparken, zodat ook daar in een aangename omgeving gerouwd kan worden,’ aldus Mercedes Van Volcem.

Planten huren of lenen bij de Groendienst

4 feb

Voor het opfleuren van een evenement of feest kan je onder bepaalde voorwaarden bij de groendienst terecht voor het huren van planten.

kunnen gratis planten lenen:

  • stadsorganisaties
  • andere overheden
  • VZW’s met hun adres op het Brugs grondgebied die geen toegangsgeld vragen voor hun activiteit
  • sportorganisaties (lijst goedgekeurd door het college van 19 april 2004)
  • alle scholen op het Brugs grondgebied

kunnen planten huren (tegen huurprijs)

  • VZW’s met hun adres op het Brugs grondgebied die toegangsgeld vragen voor hun activiteit
  • verenigingen die gesubsidieerd worden door stad Brugge

kunnen geen planten huren of lenen

  • VZW’s met hun adres buiten het Brugs grondgebied
  • privé-personen
  • initiatieven met duidelijk winstgevende bedoelinge

Voor meer informatie klik hier.

2018 recordjaar voor Brugge

31 jan

© Jan D’hondt

In 2018 werden in de historische binnenstad van Brugge maar liefst 8,3 miljoen bezoekers geteld. Dat zijn er bijna 900.000 of 11,9% meer dan in 2017. De groei van het internationaal toerisme stuwt het dag- en verblijfstoerisme tot recordhoogtes. December is met voorsprong de drukste maand, zo werden er op de voorlaatste dag van het jaar net geen 60.000 bezoekers geteld.

De verschillende musea, attracties en bezienswaardigheden profiteren mee van de groei. Zo verwelkomden de stedelijke musea 848.000 bezoekers, vervoerden de rondvaartbootjes meer dan 1,25 miljoen passagiers en ook de toeristische minibusjes kenden met 56.000 passagiers hun beste jaar ooit.

Zwanen Augustijnenbrug

29 jan

© Bruno Gouwy

De Groendienst is op de hoogte van de aanwezigheid van de twee zwanen aan de Augustijnenbrug. Al vroeg beginnen zwanen met het zoeken van een geschikte plaats voor hun nest en het afbakenen van hun territorium.  Zwanen kunnen perfect overleven bij deze koude weersomstandigheden, maar een zwanenverzorger gaat wel dagelijks langs om de toestand op te volgen.  De zwanen krijgen er het nodige voedsel aangeboden en houden een wak open bij vorst.
Momenteel kunnen de zwanen aan de Augustijnenbrug ter plaatse blijven, maar als het nodig is zullen de zwanen er worden weggehaald. Weghalen wordt enkel gedaan als dat echt nodig is gezien de dieren bij het vangen steeds wel wat stress ervaren.

Indien burgers abnormale zaken vaststellen bij de zwanen kunnen ze steeds contact opnemen met de Groendienst op het nummer 050/32.90.11 of groendienst@brugge.be.  In het weekend of na kantooruren is de brandweer steeds te bereiken.  Zij nemen dan zo nodig contact op met de Groendienst.”

Actuele vragen Dudzele

25 jan

Wat is de stand van zaken in de realisatie van het Cathemgoed nu de A11 reeds geruime tijd gerealiseerd is?

De werken in Caethemgoed worden uitgevoerd onder supervisie van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Een aannemer is eind 2018 aangesteld en zal op korte termijn, vermoedelijk in het voorjaar starten met de werken. De werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden naar gelang hun aard en beste periode van uitvoering.

Is een uitbreiding van parking De Polder met grasdallen mogelijk?

Begin 2016 hebben we tellingen laten uitvoeren in de ruime omgeving van De Polder. Uit de resultaten bleek dat er geen hoge parkeerdruk was. In het kader van de meting van de parkeerdruk op het volledige grondgebied, wordt ook Dudzele opnieuw in kaart gebracht. Aan de hand van de resultaten kunnen er misschien extra inzichten ontstaan, maar voorlopig is er vanuit mobiliteitsstandpunt geen nood om extra parkeerplaatsen te voorzien.

De bomen op het kerkhof (aan de oude toren) zijn de oorzaak van de bevuiling van de grafzerken. Kan dit aangepakt worden?

De oorzaak van de bevuiling van de grafzerken zijn niet de bomen maar de vogels die in de bomen zitten. Er is al langer de vraag om de bomen te snoeien maar het probleem van de bevuilde grafzerken zal hiermee niet verholpen zijn. De bomen zijn vrij uitgroeiend waarop een onderhoudssnoei wordt toegepast. Onderhoudssnoei heeft tot doel het veilig houden van de blijvende kroon. De laatste onderhoudssnoei van de bomen dateert van 14 september 2015. Indien nodig kan dit voorjaar een onderhoudssnoei gebeuren. De bomen rooien is niet aan de orde want het gaat om gezonde bomen die de sfeer en de uitstraling van de begraafplaats bepalen. Bomen op het openbaar domein dienen in zekere mate gedoogd te worden en worden niet gesnoeid op grond van overlast door zonafname, bladval en/of vruchten. Iedere boom zorgt immers in meerdere of mindere mate voor deze overlast.

Het voetpad in de Westkapelse steenweg is omhoog gestoken door een boom. Kan dit opgelost worden?

De wegendienst zal dit ter plaatse bekijken en samen met de bewoner(s) een oplossing zoeken.

Het fietspad op de Damse Steenweg (rode band) is totaal versleten. Er zijn ook diverse voetpaden en fietspaden met putten en oneffenheden.

De rijweg in de Damse Steenweg werd een 10-tal jaar geleden vernieuwd in asfalt. Het fietspad in beton bleef behouden. Vorig jaar werd de naastliggende berm verlaagd om het fietspad opnieuw vrij te krijgen over de volledige breedte en een goede waterafstroom naar de berm te bekomen. Een heropfrissing van het fietspad kan voorzien worden eind 2019 begin 2020.
De voetpaden in Dudzele zullen gedetailleerd nagezien worden, alsook de fietspaden langs de Damse Steenweg en de Herdersbruggestraat. Plaatselijke putten worden dadelijk hersteld. De fietspaden langsheen de gewestweg (Dudzeelse Steenweg – Dorpsplein – Westkapelse Steenweg) vallen echter onder de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Kan een herschikking van de parkeerstroken (visgraatvorm) in de Amaat Vynckestraat bekeken worden? Waarom eenrichtingsverkeer aan de achterkant van de kerk?

In het kader van een veilige schoolomgeving werd in de volledige Sint-Lenaardsstraat eenrichtingsverkeer ingevoerd. Vroeger was het stuk tussen de Stokerij en de Amaat Vynckestraat dubbelrichting, maar dat zorgde voor onveilige situaties. De vraag om eenrichtingsverkeer in te voeren is ingegeven vanuit de vraag naar extra parkeerplaatsen. Tellingen tonen aan dat er geen probleem is en bovendien zou deze ook voor onveilige situaties zorgen aangezien alle bestuurders dan de Damse Steenweg op het kruispunt met de Sint-Lenaardsstraat moeten oprijden. Dit ligt in een bocht en heeft geen ideale zichtbaarheid op het verkeer in de Damse Steenweg.

Heb je zelf ook vragen/suggesties? Stuur deze zeker door naar kabinet.vanvolcem@brugge.be

Verkoop uniek pand in het hartje van de binnenstad

24 jan


De Stad Brugge verkoopt een uniek pand in het hartje van de binnenstad. Het te renoveren historisch pand (voormalig administratief gebouw), gekend onder de naam “Hof Sebrechts”, is gelegen te 8000 Brugge, Beenhouwersstraat 22-26 en geeft aan de achterzijde uit op het stadspark ‘Professor Sebrechts’. Dit onbetwist pand met klasse wordt verkocht met restauratieverplichting. De bouwaanvraag dient te worden aangevraagd binnen het eerste jaar van de verkoop. De renovatie moet geheel voltooid zijn binnen een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de datum van het verkrijgen van een bouwvergunning. Breng via deze link een virtueel bezoek aan het pand:
http://www.immovisit.com/zt/vtwvnbeenhouwer22_26/

Voor meer informatie ga naar: https://www.brugge.be/verkoop-van-uniek-pand-in-het-hartje-van-de-binnenstad-

West-Vlaamse Plantendag

23 jan

Op zaterdag 30 maart ’19 vindt de zevende editie van de ‘West-Vlaamse Plantendag plaats. Deze pop-up organisatie is gratis toegankelijk en gaat elk jaar door op een andere (tuinbouw)school in West-Vlaanderen.

Meer dan 60 organisaties, plantenkwekers, overheden en natuurverenigingen tonen op deze dag hoe we met zijn allen in eigen tuin of daarbuiten kunnen werken aan een bij-vriendelijke leefomgeving. Er worden bloemenzaden en bijenstruikjes uitgedeeld. Ook Kinderboerderij De Zeven Torentjes en Natuurcentrum Beisbroek zijn aanwezig.  

Alle Brugse strooiploegen rukken uit vannacht

21 jan

Brug gestrooid Brugge

Voor de strooidiensten van de stad Brugge zijn het drukke dagen. ‘Alle ploegen die van wacht zijn zullen er vannacht voor zorgen dat onze wegen, fietspaden en bruggen preventief gestrooid worden. Zodat iedereen morgen op een veilige manier zich kan verplaatsen,’ laat Schepen voor Openbaar Domein Mercedes Van Volcem weten.

De koude brengt voor de medewerkers van de dienst Openbaar Domein van de stad Brugge extra werk met zich mee. Afgelopen weekend werden al heel wat bruggen preventief gestrooid. Vannacht wordt er niet enkel nachtvorst verwacht maar ook sneeuw. Het is dus alle hens aan dek. ‘Alle ploegen die van wacht zijn zullen er vannacht voor zorgen dat onze wegen, fietspaden en bruggen preventief gestrooid worden. Zodat iedereen morgen op een veilige manier zich kan verplaatsen,’ laat Schepen voor Openbaar Domein Mercedes Van Volcem weten.

Stad Brugge werkt vanaf 1 april met digitale facturen

15 jan

Vanaf 1 april 2019 zal de stad Brugge elektronische facturen van haar leveranciers kunnen ontvangen en verwerken. Brugge is de zesde centrumstad die instapt in dit verhaal. Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem is tevreden met de evolutie. ‘We maken een grote sprong voorwaarts in het digitaliseren van ons facturatieproces, dat zorgt voor een snellere verwerking van de facturen. Op die manier worden leveranciers ook sneller betaald.’

Heel wat steden digitaliseren hun facturatieproces. Na Antwerpen, Genk, Gent, Hasselt en Mechelen is Brugge nu de zesde centrumstad die instapt in het digitaliseringsproces. Het grote voordeel van elektronische facturatie is dat ze sneller verwerkt kunnen worden in vergelijking tot facturen die binnen komen via de post.

Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem: ‘Het digitaliseren van het facturatieproces zorgt voor een snellere verwerking van de facturen. Als de factuur aan alle voorwaarden voldoet kan ze ook sneller betaald worden. Dat is een goede zaak voor de leveranciers van onze stad.’

Brugse Emmaüsparochie wil vier kerken verkopen om een nieuwe kerk te zetten

15 jan

Het Laatste Nieuws – De Brugse Emmaüsparochie, actief in Sint-Michiels en Sint-Andries, wil vier kerken verkopen om een nieuwe te kunnen zetten in de Abdijbekestraat. Het plan is ongezien: het is al van de jaren 80 geleden dat er in Vlaanderen nog eens een totaal nieuwe kerk werd gebouwd. “De gemeenschap reageert enthousiast”, zegt priester Filip Vanbesien.

door Bart Huysentruyt

 “Het is net in een crisisperiode dat je moet investeren.” Pastoor Filip Vanbesien kwam pas anderhalf jaar geleden de Emmaüsparochie versterken. Hij blijft binnen een paar maanden als enige pastoor over voor een gebied van 33.000 inwoners met vijf kerken (vier van de kerkfabriek, één van de stad). “Het aantal kerkgangers loopt sterk terug in Vlaanderen. In onze parochie valt dat mee: we hebben een vaste kern van 600 mensen die wekelijks naar de kerk komen. Er vinden 150 uitvaarten plaats, dit jaar begeleiden we 160 communicanten en 175 vormelingen. Maar we moeten de vlucht vooruit nemen. Als we nu niet ingrijpen, dan bloedt onze gemeenschap dood.”

En dus broedt de Emmaüsparochie al een jaar lang op plannen om de vier kerken van het bisdom te verkopen. Het gaat concreet om de kerken van Sint-Baafs, Sint-Michiel, Sint-Godelieve en Sint-Willibrord. “We gaan de komende tijd op zoek naar potentiële kopers. Er moet nog een waardebepaling komen van de gebouwen. Het bisdom steunt de plannen zolang er een goede oplossing wordt gevonden voor die kerkgebouwen.”

En dan is er nog de beschermde kerk in Sint-Andries: pal in het midden van het kerkhof. Die is eigendom van de stad Brugge en ook daar zouden dan geen kerkelijke activiteiten meer plaatsvinden. “Ik vind het alvast zeer positief dat men zelf met een plan komt. Wat de stad Brugge zal doen met de Sint-Anna-en-Sint-Andrieskerk? Dat moet nog onderzocht worden, maar volgens mij zijn er onder meer mogelijkheden in de culturele sfeer”, zegt schepen van Erediensten Mercedes Van Volcem (Open Vld).

Weinig referenties 

De Sint-Godelievekerk en de kerk van Sint-Willibrord bevinden zich pal naast een school en dus kijkt het kerkbestuur uit naar een mogelijke schoolinvulling. De kerken van Sint-Baafs en Sint-Michiel zouden voor projecten in aanmerking komen. “Met de verkoop van die vier kerken willen we een nieuwe kerk bouwen”, zegt Vanbesien. Het is van de jaren 80 van vorige eeuw geleden dat zoiets nog gebeurde in Vlaanderen. Toen werd de Sint-Godelievekerk in Roeselare gebouwd. Vorig jaar besliste de gemeente Etterbeek om een oude kerk af te breken en een nieuwe te zetten. Kostprijs: 1,3 miljoen euro. “Het zijn de weinige referenties die bestaan”, zegt de priester. “Maar we voelen dat deze beslissing gedragen wordt door de gemeenschap. Tijdens de homilie van zondag hebben de parochianen van de vijf kerken het nieuws vernomen.”

De nieuwe kerk wordt energieneutraal met de nieuwste verwarmingstechnieken en krijgt zonnepanelen op het dak. De kerk wordt ook modulair ingericht. “Dat wil zeggen dat je de kerk ook zal kunnen indelen in kleinere ruimtes”, zegt Filip Vanbesien. “Die nieuwe kerk kan bovendien voor een nieuwe dynamiek zorgen. Ik geloof sterk dat nieuwe parochianen zich aangesproken gaan voelen. En voor de huidige parochianen verandert er niet zoveel. De locatie ligt pal in het midden van de plekken waar zich nu de vijf kerken bevinden.”

Ambitieus

Dat is dan de Abdijbekestraat, waar naast de school Ravelijn nog een perceel ligt van het Onze-Lieve-Vrouweziekenhuis van Brugge. Op ruim 6.000 vierkante meter zou een kerk komen met lokalen om te vergaderen. De eigenaars zien de toekomstplannen alvast zitten. “En daar kunnen we parking genoeg creëren, want dat is nu een groot probleem bij al die andere kerken. Het is een ambitieus plan, maar ik hoop dat we binnen vijf jaar de eerste mis op de nieuwe locatie kunnen houden.”