Opinie

Beleid Opinie Tussenkomsten Zeebrugge

Surfclub in Zeebrugge moet blijven

“De surfclub in Zeebrugge is een bruisende sportclub en place to be voor de jongeren. Het maakt van Zeebrugge nog een hippe Brugse plaats. De surfclub moet blijven.” stelt Mercedes Van Volcem, schepen van ruimtelijke ordening en Vlaams Parlementslid. “De ruimtelijke ordening moet er vooral zijn voor de mensen, niet alleen voor de vogels en het groen. De surfclub stoort niemand.  De wetgeving inzake ruimtelijke ordening is soms zeer onbillijk. Ze  wordt opgemaakt vanuit de adviezen van de ambtenarij. Dit is een lacune. Er is geen mogelijkheid voor nuance.  De strenge wetten zijn er voor het eigen gemak en de principes. Het vergt moed om af te wijken van een principe. Dit kan mits motivatie. Principes zijn voor je eigen gemak (rechtlijnig) maar de gevolgen zijn soms niet evenredig.”

(meer…)

Beleid Brugge Energie Opinie Opinie Parlementair werk Ruimtelijke Ordening Sint-Jozef - Koolkerke Vlaams Parlement Zeebrugge

Hoogspanningsleidingen uitbreiden

Om de windmolens aan te sluiten op het net en het net uit te breiden ook voor de haven van Zeebrugge, moeten nieuwe hoogspanningsleidingen deze electriciteit vervoeren.  Dit zal een kostenplaatje opleveren van ongeveer 150 miljoen euro. Dit zal leiden tot verhoging van de transmissiekosten op de factuur van de consument. 

Bovendien heeft het project ook heel wat impact op onze ruimtelijke ordening. In Zeebrugge moet er 13 ha bij het binnenrijden van Zeebrugge dienen voor een transformator (tot 2O meter hoog).

De leidingen ondergronds maar ook bovengronds.

Wordt vervolgd … maar vooral opgevolgd

Opinie

Ruimtelijke ordening voor Dummies?

Vanaf 1 december 2010 zullen er meer mogelijkheden zijn om bouwwerken of handelingen uit te voeren zonder dat een vergunning nodig is. Een aantal zaken zullen enkel nog gemeld moeten worden. “Er moet dringend eens werk worden gemaakt van een boekje Ruimtelijke Ordening voor Dummies.” stelt Vlaams Parlementslid en schepen van ruimtelijke ordening Mercedes Van Volcem. “Wie geraakt daar nog aan uit?”

(meer…)