Assebroek

Informatievergadering woonuitbreidingsgebied Julien Saelens

In de Nijverheidstraat-Blekerijstraat, palend aan het sportterrein Julien Saelens, ontwikkelt zich binnenkort een nieuwe woonsite. Het volledig masterplan focust op betaalbaar wonen nabij de stadskern en omvat de bouw van 99 sociale woongelegenheden, 120 appartementen en 71 private eengezinswoningen. 35 daarvan werden recent vergund. De uitvoering van dit project is voorzien voor begin 2011, de wegenis werd reeds gerealiseerd.
(meer…)

Varia

Groen en duurzaam

Wij hebben met Open VLD de traditie om het inhoudelijke debat over verscheidene thema’s aan te gaan. Dit doen we in verschillende geledingen. We gaan bijvoorbeeld in debat met onze leden op de befaamde partijcongressen. Dit jaar volgt het ‘Toekomstcongres’ van onze liberale partij.

(meer…)

Beleid Tussenkomsten

Vlaamse woonlening voor nieuwbouw is absurd

Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) kaart een absurditeit in de Vlaamse Woonlening aan in de commissie Wonen. “De Vlaamse Woonlening is een vorm van sociale lening met lage intrestvoet, die wordt toegekend aan mensen die het niet breed hebben. Indien men beroep wil doen op de Vlaamse woonlening om een nieuwbouw te zetten, dient men over een bouwgrond te beschikken waar geen hypotheek op staat. Mensen die het niet zo breed hebben, beschikken over het algemeen toch niet over een bouwgrond zonder hypotheek?” stelt Van Volcem

(meer…)