Brugge

Administratief centrum op het beursplein

Open Vld Brugge oppert het idee om op het Beursplein een nieuw administratief centrum voor stadsdiensten te bouwen. Er komt namelijk een nieuwe beurshal aan de achterkant van het station, wat ruimte creëert voor een  herbestemming van de oude locatie.
“Voor een nieuw administratief centrum werd 20 miljoen euro ingeschreven op de begroting van 2012. Het beursplein is minstens een even goede locatie als de achterkant van het station. Dit kan ook in combinatie met winkels of woningen.” vertelt schepen Mercedes Van Volcem(Open VLD). Andere instanties zoals de Brugse sportraad staan te trappelen voor nieuwe gebouwen op het Beursplein, bericht Het Laatste Nieuws.
Beleid Brugge Opinie Tussenkomsten Voorstellen

Van Volcem hekelt ‘actieplan’ minister Van den Bossche

Van Volcem Mercedes (Open Vld) noemt het “actieplan” van minister Vandenbossche  een  “ballonplan”.  Een te kleine pleister voor een veel te grote wonde.
De drie acties, met name tempo sociale woningen opbouwen, verdubbeling budget voor huursubsidies en sociale verhuurkantoren inrichten  neutraliseren niet het gebrek aan sociale en betaalbare huurwoningen. In het regeerakkoord staat niet 64000 woningen, doch wel 43000 woningen tegen 2020 (nog tien jaar). Dit betekent 4300 sociale woningen per jaar.  Zal de minister 21000 sociale huur woningen meer bouwen?  En met welk budget?
Wonen

Sociaal wonen in Brugge

Sinds 1 september trad het grond- en pandendecreet en het nieuw decreet ruimtelijke ordening in werking. Dit vergde pro-actief werk van de stad Brugge maar ook concrete acties.
Schepen Mercedes Van Volcem nam dan ook haar verantwoordelijkheid op over betaalbaar wonen en legde daarom  haar reglement sociaal wonen voor aan de gemeenteraad.
“Als schepen van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, pleit ik voor een stedelijke betaalbare woonkwaliteit, verscheidenheid en voldoende aanbod en hoe de lokale overheden dit doel voor de investeerders kunnen verzoenen met de wettelijke bepalingen en marktsituatie.” stelt Van Volcem.
Brugge

Van Volcem eist duidelijkheid in stadiondossier Brugge WK 2018

“West-Vlaanderen telt vijf voetbalploegen in eerste klasse en Club Brugge telt het meeste supporters en wordt kampioen…”, begon Van Volcem in de plenaire zitting in het Vlaams parlement.  “In Brugge zeggen we wel eens : “zie je van Brugge, zet je van achteren, meneer de minister.” Ik heb de indruk dat u de stad Brugge en Club Brugge steeds naar het laatste bankje stuurt”