Tag Archives: Brugge

Planning werken Sint-Annakwartier

19 mei

De inrichting van het Sint-Annaplein, de Joost de Damhouderstraat en de Korte Sint-Annastraat voldoet niet meer aan de huidige normen voor duurzaam openbaar domein, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Hoog tijd dus om dit grondig aan te pakken.

De werken zullen gefaseerd gebeuren. Hieronder kan je de timing van de werken terugvinden volgens de meer recente planning van de aannemer:

Fase 1 Korte Sint-Annastraat:

 • maandag 16 mei tem vrijdag 10 juni 2022
 • uithardingstermijn tem maandag 20 juni
 • openstellen van de rijweg voor gemotoriseerd verkeer op dinsdag 21 juni

Fase 2 Joost de Damhouderstraat (excl. kruispunt Sint-Annaplein):

 • maandag 13 juni tem vrijdag 15 juli 2022
 • geen werken tijdens het bouwverlof van maandag 18 juli tem maandag 8 augustus
 • dinsdag 9 augustus tem vrijdag 19 augustus
 • uithardingstermijn tem maandag 29 augustus
 • openstellen van de rijweg voor gemotoriseerd verkeer op dinsdag 30 augustus

Fase 3 Sint-Annaplein, Jeruzalemstraat / huisnr. 15 tem 29 (incl. kruispunt Joost de Damhouderstraat)

 • archeologisch onderzoek dinsdag 9 augustus tem vrijdag 2 september 2022
 • vrijdag 2 september tem vrijdag 14 oktober
 • uithardingstermijn tem maandag 24 oktober
 • openstellen van de rijweg voor gemotoriseerd verkeer op dinsdag 25 oktober

Fase 4 Sint-Annaplein, huisnr. 30 tem 3 (voorkant kerk)

 • archeologisch onderzoek maandag 26 september tem vrijdag 21 oktober 2022
 • maandag 24 oktober tem woensdag 21 december
 • uithardingstermijn tem zaterdag 31 december
 • openstellen van de rijweg voor gemotoriseerd verkeer op maandag 2 januari

Fase 5 Sint-Annaplein, huisnr. 4 tem 14 (incl. kruispunt Jeruzalemstraat)

 • archeologisch onderzoek maandag 5 december tem donderdag 22 december 2022
 • maandag 9 januari tem woensdag 1 maart 2023
 • uithardingstermijn tem zaterdag 11 maart

Openstellen van de rijweg voor gemotoriseerd verkeer op maandag 13 maart 2023

Wil je meer weten over de geplande werkzaamheden? Klik hier.

Mooie opkomst voor buurtbewonersvergadering heraanleg Pannebekestraat

18 mei

BRUGGE – Tijdens het infomoment op 17 mei in de Garve werden de plannen voor de heraanleg van de Pannebekestraat aan de buurtbewoners voorgesteld. Ik lichtte mee de plannen toe en beantwoordde vragen van de buurtbewoners.

Bestaande toestand

Het rioleringsnet in de Pannebekestraat is in zeer slechte staat en voldoet niet meer aan de huidige kwaliteitseisen.  In het recente verleden zijn diverse rioolbreuken ontstaan die voorlopig hersteld werden.

Bovendien is er op dit moment nog steeds een gemengd rioleringsstelsel aanwezig. Gelet op de Europese kaderrichtlijn is de aanleg van een gescheiden stelsel noodzakelijk. Het regenwater moet afzonderlijk worden afgevoerd.

Ook de bovengrondse infrastructuur van de straat is dringend aan vernieuwing toe. De voetpaden lagen er in erbarmelijke toestand, maar omdat het zo erg was kon tussentijds herstel niet uitblijven.

Plan van aanpak

Vandaag staan er 110 lindes in de straat. Het ontwerp is opnieuw een groene straat met bomen. Een
18-tal bomen zijn niet meer gezond en zullen worden vervangen.

De dienst Openbaar Domein koos voor een concept van een dubbelrichtingsweg met twee asverschuivingen en twee wegversmallingen om de snelheid in de straat van 600 meter lang te verminderen.

Wel wil ik steeds dat er aandacht blijft voor het groen in onze stad.

Ik benadruk ook het belang van een vernieuwd rioleringsstelsel, volledig conform de Europese kaderrichtlijn: De heraanleg van de Pannebekestraat betreft een volledige vernieuwing van rioollijn tot rioollijn inclusief de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel.

Een gescheiden rioleringsstelsel draagt bij aan de vermindering van vervuiling van de natuurlijke waterlopen. Het voorkomt ook dat er bij hevige regenbuien afvalwater op de straten zou staan. In een gescheiden rioleringsstelsel is de afvoer ook veel regelmatiger dan in een gemengd rioleringsstelsel.

Investering

De raming voor de bovenbouw bedraag € 915.000. De raming voor de vernieuwing van deze riolering bedraagt € 1.170.000.  

Het totaalbedrag van de ruwe raming komt bijgevolg neer op € 2.085.000.

Fasering en timing

Op 17 mei 2022 ging het infomoment voor de buurtbewoners door in dienstencentrum de Garve te Sint-Jozef. De rioolstudie is lopende en Farys zal die afleveren in het najaar van 2022 waarop we het plan kunnen finaliseren en met de opmerkingen van bewoners rekening kunnen houden.

Daaropvolgend worden eind 2022 de definitieve plannen aan de buurt voorgesteld.

In de eerste helft van 2023 staat de aanbestedingsprocedure voor het aanstellen van een aannemer op de agenda. De werken van de nutsmaatschappijen zijn voorzien voor het najaar van 2023, de wegenis- en rioleringswerken voor eind 2023.

De werken zullen ongeveer 1 jaar duren maar zullen gefaseerd worden uitgevoerd.

De beëindiging van de werken wordt verwacht tegen de zomer van 2024.

Investeringen in Sint-Jozef

Elke deelgemeente telt. Ook Sint-Jozef. Ikzelf ben hier geboren en ging hier ook in de kleuterklas naar school.

In Sint-Jozef werden de laatste twee jaar diverse zaken aangepakt :

– De voetpaden in de Koolkerksesteenweg werden volledig vernieuwd dit jaar.

– De voetpaden in de Ronsaertbekestraat werd eveneens vernieuwd en een nieuwe toegankelijke bushalte werd aan de kerk gerealiseerd, er kwamen ook nieuwe plantvakken met bomen.

– De voetpaden in de Terlooigemweg werden eveneens vernieuwd en onthard.  De bomen worden in het najaar aangeplant en de plantvakken worden voorzien van bloembollen.

– Het beton in de Cornelis Everaertstraat werd ook plaatselijk hersteld.

– Een parkje in Leon De Foerestraat werd in 2020 geopend

– Er werden ook diverse bloembollen geplant in de Paul Devauxstraat en de Louis De Potterstraat

– Een fietspad werd aangelegd van de Dudzeelsesteenweg naar de Louis Coiseaukaai

– De vrachtwagenparking werd op verzoek van de bewoners van de Dudzeelsesteenweg ook verlegd zodat het voor hen leefbaarder werd en de hoge muur werd verwijderd en een groenbuffer wordt aangelegd

– De school in de Pannebekestraat kreeg ook boomstammetjes voor de buitenklasjes.

De heraanleg van de Pannebekestraat is opnieuw een realisatie om deze rij aan te vullen.

Wil je meer informatie, klik hier.

De powerpointpresentatie van het infomoment kun je hieronder bekijken.

Brugge zet de bloemetjes buiten!

16 mei

BRUGGE – Na het succes van de jaarlijkse bebloemingsactie vorig weekend, zette Stad Brugge vanaf 14 mei ook de bloemetjes buiten. Én wel 80.000!

267 bloembakken aan 18 Brugse bruggen

Jaarlijks houden we een bebloemingsactie en ook dit jaar was dit met meer dan 102.000 een groot succes. Nu zullen we de komende twee weken zélf ook nog 80.000 nieuwe bloemen uitzetten op diverse zichtbare plaatsen in de stad. De dienst Openbare Domein heeft hier de hele winter aan gewerkt. Het gaat om bloembakken aan de bruggen, ooievaarsnesten en grote bloementorens.

Zelf ben ik ook veel bezig met bloemetjes in de stad. Het is een passie die ik elke dag opvolg naast de wegenwerken en de stadsfinanciën. Op die manier maken we van Brugge een kleurrijke stad zowel in het najaar als in het voorjaar. Kleurrijke bloemen maken mensen gelukkiger en dat is en blijft de prioriteit voor mijn beleid. Daarom leggen we overal in de binnenstad, maar ook daarbuiten in de stadsrand en deelgemeenten groene accenten.

267 bloembakken

Maar liefst 267 bloembakken zullen hun weg terugvinden naar 18 verschillende bruggen doorheen de hele stad. De eerste 40 bloembakken zullen aan de Minnewaterbrug ter hoogte van het ‘lake of love’ hangen.

In de bloembakken zullen drie verschillende plantencombinaties te zien zijn, variërende van roze-paars, paars-blauw, tot grijs-roze-rood. Alles samen is dit goed voor maar liefst 7.670 planten. Het onderhoud gebeurt door eigen medewerkers en omvat vooral water geven.

Grootste plein van Brugge

Voor ’t Zand, grootste plein van Brugge, spanden we ons dit jaar verder in om de plaats groener, gezelliger en aantrekkelijker te maken. Daarnaast plaatsen we naast 41 vergroende boomspiegels de komende weken ook opnieuw 104 bloembakken aan de drie fietspassages. Een mengeling van hanggeraniums in roze en paarstinten en zilverregen als bijkomend hangelement. Totaal goed voor 2.184 bloemetjes! Deze werden lokaal gekweekt in de serre van openbaar domein.

Bloementorens

Bij de start van mijn beleid waren er slechts 20 bloemtorens de vorige jaren deden we een extra effort zodat we dit jaar opnieuw 52 bloemtorens van Zeebrugge tot  in het centrum kunnen plaatsen. Alles samen is dat goed voor maar liefst 7.200 bloemen. Van de 52 stuks hebben 20 stuks een hoogte van anderhalve meter en de grootste hebben een hoogte van honderdtachtig centimeter. In de kleinste torens voorzien de medewerkers 120 planten en in het groot model 180 planten. Dit zijn veel bloemen op een compacte locatie.

Verdeling per deelgemeente:

 • Centrum: 14 stuks
 • Sint-Pieters: 2 stuks
 • Sint-Jozef: 4 stuks
 • Zeebrugge: 8 stuks
 • Koolkerke: 4 stuks
 • Lissewege: 9 stuks
 • Zwankendamme: 5 stuks
 • Dudzele: 6 stuks

Totaal: 52 stuks

Ooievaarsnesten

Naast de bebloemde bruggen, bloementorens zijn ook de ooievaarsnesten een vaste waarde geworden. Dit jaar zijn het er terug 24, samen goed voor 5.568 bloemen of 232 bloemen per nest. Door het grote volume aan potgrond en het gebruik van waterbesparende technieken, hebben de ooievaarsnesten relatief weinig water nodig

Verdeling per deelgemeente:

 • Sint-Pieters: 7 stuks
 • Sint-Jozef: 1 stuk
 • Koolkerke: 2 stuks
 • Zwankendamme: 3 stuks
 • Zeebrugge: 7 stuks
 • Lissewege: 4 stuks

Totaal: 24 stuks

Wil je meer weten over groen in de stad? Klik dan hier.

Brugse zwanen opnieuw vrij na ophokplicht!

16 mei

BRUGGE – Na verschillende gevallen van vogelgriep werd eind 2021 een ophokplicht ingevoerd voor pluimvee en vogels. Deze ophokplicht werd opgegeven en nu kunnen de Brugse zwanen opnieuw vrij rondzwemmen in de Brugse reien.

Het heeft toch bijna vijf maanden geduurd, maar de Brugse zwanen werden vandaag eindelijk weer vrijgelaten om te gaan en staan waar ze willen. Het zijn er 71 en ze verkeren allen in goede conditie. Al sleuren enkelen wat extra coronakilo’s mee. In het kostuumatelier van de Stad Brugge zijn daarom ook nieuwe, ruimere jasjes in de maak. Daar ben ik blij om. Vanaf half mei is het ophokken van de Brugse zwanen en dus brachten mijn diensten alles in gereedheid ter voorbereiding van de vrijlating:

 • Loopplanken werden waar nodig vervangen
 • Voederbakken gereinigd
 • Zwanen werden ontwormd
 • Nestmateriaal en afscherming ligt klaar om geplaatst te worden

Tijdens de ophokplicht werden de dieren goed verzorgd. “Ze kregen naast granen ook sla spinazie en andere bladgroenten te eten, drinkwater werd dagelijks ververst, zwemwater wekelijks. Onlangs werden extra zwanenverzorgers aangesteld om de ervaren verzorgers te helpen bij de opvolging van de zwanen. Ze krijgen komende periode een gedegen opleiding om hun taak naar behoren uit te voeren.

Broedseizoen

Het broedseizoen van de zwanen loopt van maart tot mei. In normale omstandigheden worden jaarlijks zo’n 20-tal jongen geboren bij onze Brugse zwanen. Een nest van een zwaan telt zo’n 5 à 7 eieren die gedurende 36 tot 40dagen broedtijd nodig hebben. Langs de oevers maken onze zwanen grote nesten van takken en plantaardige materialen. Uit ervaring weet onze dienst dat de zwanen snel de draad weer zullen oppikken om nesten te bouwen en te broeden. Dus we verwachten geen complicaties of nadelige gevolgen voor het broedseizoen van onze Brugse zwanen. Ik ben heel tevreden dat onze zwanen weer buiten kunnen.

Wens je meer te weten te komen over de Brugse zwanen? Klik dan hier.

Zo’n 800 laadpunten op weg naar Brugge

9 mei

BRUGGE – De uitrol van meer Vlaamse laadpunten volg ik van nabij op. Ik ondervraag de minister dan ook regelmatig over de stand van zaken van dit dossier.

Elektrische wagens

Uit een antwoord van minister Lydia Peeters op mijn schriftelijke vraag bleek dat in de stad Brugge zo’n  800 laadpunten of charge point equivalents zullen moeten komen. Hiermee verwijst ze naar de potentieelkaarten die met lokale besturen gedeeld werden.

De plankaarten waarbij potentiële locaties worden geplot, zijn bedoeld als werkinstrument. Binnen een studie werd al een deel van de behoeften vertaald naar locaties in de digitale kaarten (enkel toegankelijk met een persoonlijke account), maar de definitieve exacte aanduiding zal plaatsvinden tijdens de uitvoering van de toekomstige concessie.

Naast de eerste zeven elektrische minibussen, maakt Brugge werk van haar ambitie om een snelle elektrificatie van het wegennet te bewerkstelligen.

Lees hier meer over de uitrol van de Vlaamse laadinfrastructuur.

Wil je meer weten over het laden van elektrische en hybride voertuigen in Brugge? Lees het hier.

Mijn vraag aan de minister:

Het antwoord van de minister:

102.000 bloemen fleuren straks Brugse buurten op.

9 mei

BRUGGE – Brugse buurten zullen straks opnieuw bloeien. De jaarlijkse bebloemingsactie was wederom een succes. Maar liefst 102.000 bloemen zullen pronken op de voorgevels van Brugse woningen.

Paarse petunia

Op 7 mei was het weer zo ver! De jaarlijkse bebloemingsactie was opnieuw een succes van formaat. Er worden zo’n 102.000 bloemen verdeeld die straks de Brugse buurten zullen opfleuren. Ik ben echt verheugd met dit succes.

Mijn bebloemingsinitiatieven op het openbare domein werpen duidelijk hun vruchten af, want: bloemen zien, doet bloemen zetten. Als Schepen van openbaar domein doet het mij veel plezier dat het aanbod van kleuren en soorten zo gesmaakt wordt bij de bewoners. Door het succes van 2020 en 2021 gingen we verder met een mix van soorten. De ‘traditionele’ hanggeraniums blijven goed voor 31,8% van de totale aanvragen, de petunia’s zijn met 68,2% de favoriet van de Bruggeling. Deze waren beschikbaar in drie verschillende kleuren: wit, paars en roze.

In Assebroek zullen 1.412 voorgevels pronken met in totaal 21.185 bloemen. Daarmee zijn ze de deelgemeente met het meeste bloemen.

Hier vind je meer informatie over bloemen in de stad.

Mercedes maakt plan Kopenhagen voor Brugge. 5 miljoen aan investeringen in fietspaden!

9 mei

BRUGGE – Het plan Kopenhagen ondersteunt lokale besturen bij het investeren in fietsinfrastructuur. Er liggen 37 projecten op tafel om Brugge veiliger en fietsvriendelijker te maken.

Brugge fietsstad

Brugge wordt steeds meer een fietsstad. De voorbije jaren investeerden we al fors, maar nu doen we daar nog een schepje bovenop. De komende jaren zullen we meer dan vijf miljoen euro uitgeven om in het onderhoud en de verdere uitbouw van onze fietsinfrastructuur te voorzien.

Hiervoor doen we beroep op het plan Kopenhagen dat de Vlaamse Regering in 2019 goedkeurde. Dit plan ondersteunt lokale besturen bij het investeren in fietsinfrastructuur. Het college van burgemeester en schepenen bevestigde het indienen van 37 nieuwe dossiers binnen dit kader. Het gaat om een totaalbedrag van 5.337.311,89 euro waarvan 1.779.103,96 euro door Vlaanderen zal gesubsidieerd worden.

Hiermee zetten we een forse stap vooruit naar een comfortabele en veilige infrastructuur voor de fietser. We kunnen veel dossiers indienen omdat er veel openbare werken op stapel staan.

Dat Brugge werk maakt van haar ambitie richting een comfortabele en veilige fietsinfrastructuur is geen nieuwtje. In 2020 bijvoorbeeld maakte de stad nog deel uit van het Europees Project ‘Handshake’. Dit project bracht 14 Europese steden samen om kennis en expertise te delen over fietsbeleid en fietsinfrastructuur. Onder meer fietssteden als Kopenhagen en Amsterdam maakten ook deel uit van dit project.

Hieronder vind je de ingediende projecten terug.

1. Verbetering aan de bovenlokale functionele fietsroutes (telkens met startjaar van uitvoering):

 • Houtkaai als fietsstraat (kruispuntvlak Waggelwaterstraat/kruispunt Scheepsdalelaan) (2022)
 • Filips De Goedelaan (2023)
 • Verbreden fietsinfrastructuur Zeveneke in Sint-Pieters, kruispunt Paul de Halleux en chicane Zeveneke ter verbetering van de F31 (2023)
 • Verbetering van de Evendijk West in Zeebrugge (2023)
 • Verbetering van het fietspad langs de Torhoutse Steenweg tussen de Koning Leopold III-laan en de Expresweg (2024)
 • Nieuw fietspad door het toekomstige Kustpark (Kazerne Knapen – 2024)

2. Ook buiten het functionele fietsroutenetwerken worden investeringen ingediend in het plan Kopenhagen. Het gaat om volgende projecten:

 • Fietpaden in de Dampoortstraat (2023) in Sint-Kruis
 • Fietspad aan het Zuidervaartje (2023) in Sint-Kruis
 • Heraanleg van de Leopold I-Laan (2023) in Sint-Andries
 • Heraanleg van de Knotwilgenlaan, Iepenlaan, Eikenlaan, Meiboomlaan, Rodebeukendreef, Ter Lucht, Ter Zale, Sint- Hubertuslaan en Hogeweg (2023) in Sint-Andries
 • Heraanleg van de Jan Breydellaan, Peter Benoitlaan, Pieter de Conincklaan, Hovenierslanden en Molenwallen (2024)
 • Inrichting van de Komvest als fietsstraat (2024) in de binnenstad
 • Heraanleg van de Zuiderakker in Sint-Kruis, van het kruispunt met de Vossesteert tot de Gemeneweideweg-Zuid (2023)
 • Inrichting van de Leopold Debruynestraat – Driekoningenweg als fietsstraat      (2025)
 • Invoeren van een zonale reglementering fietsstraat in Christus-Koning ter subsidiëring ingediend (2022)

3. Anderzijds worden ook volgende nieuwe fietspaden voor subsidiëring via het plan Kopenhagen ingediend:

 • Nieuw fietspad door de oude stelplaats van site De Lijn in Assebroek (2023)
 • Vernieuwing van het Kerkebeekpad (uitvoering vanaf 2022) in Sint-Michiels (groot project van Station tot Heidelbergstraat)
 • Aanleg van een nieuw fietspad langs de Moerkerkse steenweg, tussen de Pijpeweg en de Vierschaerestraat (2023) in Sint-Kruis
 • Toeleidende fietspaden naar de te bouwen fietsersbrug over Kolvestraat F31 (2023) op het bedrijventerrein Blauwe Toren in Sint-Pieters

4. Ook de verbetering van volgende fietsoversteken en -doorsteken wordt ter subsidiëring ingediend:

 • Fietsoversteken op de Abdijenroute; ter hoogte van de Sint-Trudostraat, Weidestraat, Michel van Hammestraat, Molenstraat, Lorreinenstraat, Sparrenstraat, Beukendreef, Populierendreef, Rijkeveldestraat (uitvoering vanaf 2022) in Assebroek
 • Fietsoversteek op het Kerkebeekpad Dorpstraat, Sint-Michielslaan, Alfons De Baeckelaan (uitvoering vanaf 2023) in Sint-Michiels
 • Fietsdoorsteek Veldstraat (uitvoering vanaf 2022) in Sint-Michiels

5. Ten slotte wordt ook de vernieuwing van de toplaag van diverse fietspaden ingediend. Het gaat om de volgende locaties:

 • Verbreding van het fietspad langs de Sint-Pietersmolenstraat tussen de Blankenbergse Steenweg en de Genteleweg (2022)
 • Fietspaden Hoeve De Grendel (2023) in Koolkerke
 • Fietspad Cornelis Everaardstraat (2023) in Koolkerke
 • Fietspaden Gandhiplein (2023) in Sint-Jozef
 • Fietspaden Moerkerkse Steenweg (2023) in Sint-Kruis
 • Fietspaden Peellaertplein (2023)
 • Vaartdijkstraat: fietspad gelegen tussen Ten Briele en de voetgangersbrug aan Bombardier
 • Rotonde Daverlostraat (2022) in Assebroek
 • Fietspaden Koningin Astridlaan (2022 of begin 2023) in Sint-Michiels
 • Heraanleg van het fietspad langs de Bevrijdingslaan, gedeelte tussen de Buffelbrug en de uitrit van Hamiltonpark (net voor brug Waggelwaterstraat) in rode betonstraatstenen (2023)
 • Lange Vesting: vervangen van rode fietssuggestiestrook in een oker kleurige fietssuggestiestrook (2022)
 • Vernieuwing dolomiet tussen Gentpoort en Kruispoort (2023) op de Vesten als fietsas

Wil je meer informatie over fietsen in Brugge? Klik dan hier.

Gunstig advies snelheidsremmende maatregelen Doornstraat in Zwankendamme

5 mei

Brugge – Het College van Burgemeester en Schepenen geeft gunstig advies voor het invoeren van snelheidsremmende maatregelen in de Doornstraat in Zwankendamme.

Doornstraat, Zwankendamme

In 2021 ontving het stadsbestuur een melding inzake een mogelijk snelheidsprobleem in de Doornweg.

Daaropvolgend startte de Lokale politie een snelheidsprocedure om na te gaan of er inderdaad een structureel snelheidsprobleem is. Dit bleek het geval. Het College van Burgemeester en Schepenen besliste nu om een bewonersbrief uit te sturen waarin enkele snelheidsremmende maatregelen voorgesteld worden, waarbij gepolst wordt of hiervoor voldoende draagvlak is.

Om het snelheidsprobleem aan te pakken worden volgende zaken voorgesteld:

 • In de bocht wordt voorgesteld om 3 punctuele middengeleiders (aanvang/eind alsook centraal) te voorzien zodat de bocht niet langer ruim en alzo aan hoge snelheid genomen kan worden.
 • In de zuidelijke zone (tussen x Lisseweegse Steenweg en x Gaarlemstraat) wordt voorgesteld om de parkeerstrook aan zijde rijwoningen af te bakenen met een witte lijn waarbij de aanvang van de parkeerzone t.h.v. kruispuntvlak Gaarlemstraat wordt afgebakend a.h.v. een plantvak.
 • In de noordelijke zone wordt voorgesteld om diverse wegversmallingen te voorzien door de (thans ondermaatse) plantvakken te vergroten, dit kan ook een suggestie van parkeerhaven wekken (zonder evenwel reeds meteen in parkeerbelijning te voorzien).

Indien positief antwoord kunnen deze maatregelen ten uitvoer worden gebracht.

Cathemgoed: een mooi stukje natuur in Dudzele

5 mei

Brugge – De aanleg van het buffergebied Cathemgoed werd als voorwaarde opgelegd bij de aanleg van de A11. Een voorwaarde die resulteert in een prachtig natuurgebied.

Cathemgoed

Cathemgoed wordt een openbare groenzone tussen Dudzele en de A11. Het gebied heeft als doel een buffer te vormen tussen Dudzele en de haven van Zeebrugge. Daarbij zaten de Vlaamse Landmaatschappij en inwoners van Dudzele en Stad Brugge samen om een plan op te maken.

De werken voor de realisatie van het project werden opgedeeld in twee fases. Fase één werd reeds in uitvoer gebracht en legde de focus op het gebied ten oosten van de Zwaanhofstraat. De weilanden werden er publiek en krijgen een natuurgericht beheer.

Fase twee zal nu eindelijk ook van start gaan. De mensen van Dudzele hebben er lang op gewacht. Een open grasvlakte en vijver ten westen van de Zwaanhofstraat zullen de omgeving verder vergroenen. Daarnaast komt er ook een fiets- en wandelverbinding tussen het Dudzeels Neerhof en de Zwaanhofstraat. Tot slot wordt langs de Zwaanhofstraat een dorpsboomgaard aangeplant. Deze zal bestaan uit een vijftigtal hoogstamfruitbomen.

Fase 2 : Omvat de werken ten westen van de Zwaanhofstraat:

 • De aanleg van een fiets- en wandelverbinding tussen het Dudzeels Neerhof en de Zwaanhofstraat;
 • De aanleg van een mote, vijver en park langs de Zwaanhofstraat;
 • De aanleg van een grondberm met aanplant van inheems bosplantsoen;
 • Het aanplanten van knotwilgen;
 • Het aanplanten van een boomgaard;
 • Het aanplanten van twee rijen populieren loodrecht op de Zwaanhofstraat als visuele buffer met de A11;
 • De aanleg van een zone verhard gazon van zo’n 1.750m² dat kan gebruikt worden als evenementzone.

In de winter 2022-23 wordt er geplant, dan wordt ook de wandelverbinding naar de wijk aangelegd. Na de werkzaamheden zal Stad Brugge het volledige Cathemgoed beheren. We verwachten nauwelijks hinder door de werken.

Plan Cathemgoed

Meer weten? Klik hier

Parking ’t Zand opnieuw bereikbaar

30 apr

BRUGGE – 29 april 2022. Parking ‘t Zand is opnieuw bereikbaar voor het publiek. De uitbreidingswerken van de parking kaderen binnen de mobiliteitsvisie van de stad Brugge. Hierdoor zal tijdens piekmomenten een betere doorstroming van het verkeer zijn zodat wachtrijen op de ring verholpen kunnen worden.

De langverwachte uitbreiding brengt de capaciteit van de parkeergarage tot een totaal van 1.887 plaatsen. Dit betekent 635 nieuwe plaatsen. Deze worden verspreid over drie verdiepingen met 12 extra laadpunten. ’t Zand was al een van de grootste parkings van België, maar zet deze titel nu extra kracht bij. De enorme capaciteit was op momenten zelfs niet voldoende om alle bezoekers te ontvangen.

Een volgende stap in de werkzaamheden is de nieuwe inrit aan de achterkant van het Concertgebouw. De auto’s kunnen de nieuwe parkeerplaatsen echter nu al bereiken via de bestaande parking ’t Zand.

Daarnaast zagen wij  ook de gelegenheid om het Albert I-park opnieuw in te richten. Met het oog op het behoud van het park werd het ontwerp van de nieuwe parking volledig aangepast aan de bestaande bomen en vegetatie. De inkomhal en de technische gebouwen werden geïntegreerd in de lay-out van het park, zonder hoge structuren, om het open karakter te bewaren.

Eens de ondergrondse parking afgewerkt is, krijgt het park dus ook een nieuwe aanleg. Dit project zal de verbinding tussen ’t Zand en het nieuwe fonteingebied (kant station – Oostmeers) opwaarderen. Dankzij haar centrale ligging heeft het Albert I-park een belangrijke rol als toegangspoort tot de stad.

Render Koning Albert I-park

Vind hier meer informatie over de werkzaamheden.