Tag Archives: Brugge

Brugse stadsfinanciën rekenen af met 23 miljoen euro corona-impact

21 apr

Historisch lage stadsschuld van 68 miljoen euro

“Ik ben streng en in coronatijden levert dat soms spanning op.  Ik probeer consequent te zijn en geef het geld van de belastingbetaler niet zomaar weg”, aldus schepen Mercedes Van Volcem

BRUGGE – De Brugse stadsfinanciën zijn nog steeds op orde. Ondanks mininkomsten en meeruitgaven kan de stad in 2020 beter afkloppen dan verwacht. “Dat is te danken aan de vertraging die er zat op de investeringsuitgaven. Ook exploitatiekosten verminderden en we kregen een compensatie voor diverse uitgaven vanuit de hogere overheid”, zegt schepen van financiën Mercedes Van Volcem.

“Ik communiceer niet vaak over de cijfers omdat ze de mensen niet boeien, ik werk daar hard aan in stilte met een zeer nauwgezet en sterk team.  De geldbeugel vasthouden in slechte tijden is niet makkelijk. Van nature zegt elke bestuurder graag ja op vragen op nieuwe voorstellen.  Toch is het mijn taak het budget te bewaken en vaak nee te zeggen.  Het is mijn plicht om nee te zeggen als er geen budget is.  Als je financieel gezond wil blijven dan is het belangrijk dat je de kosten reduceert, de investeringen goed uitkiest en maakt dat er voldoende inkomsten zijn. “

“Toen ik startte was er nog 14 miljoen euro in het toekomstfonds, maar die zal op zijn eind deze legislatuur.  Dat is normaal als je voor 354 miljoen euro investeert.  Een historische stad heeft net nood aan vernieuwing en investeringen. Brugge zal klaar zijn voor de toekomst : een nieuw museum, een nieuw congresgebouw, nieuwe straten en pleinen, de Ronde van Vlaanderen die hier opnieuw start, nieuwe ondergrondse parkeerplaatsen onder het Zand, Ezelstraat en het Beursplein,  …. en hopelijk ook een nieuw stadion al is dat laatste dossier geen walk in the park”, klinkt het bij de schepen.

Ontvangsten

De stad inde in 2020 een bedrag van 93,3 miljoen euro aan aanvullende personenbelasting en opcentiemen op de onroerende voorheffing (dat wordt geïnd via de hogere overheid) en dat was 5,8 miljoen euro minder dan voorzien. 

De Gemeentebelastingen zorgden voor 11,3 miljoen euro. Dat was 0,6 miljoen euro minder dan geraamd.   De Gemeentebelastingen belopen 11,3 procent van de totale ontvangsten van de stadskas en deze worden 0,32 procent door de inwoner gespijsd. De bezoekers voorzien voor 37 procent. Bovendien zal deze milieutaks, betaald door de inwoners, gehalveerd worden in 2023 en 2023 en afgeschaft worden in 2024.

Samen belopen de inkomsten uit belastingen in onze stad  104,6 miljoen euro.   

De opbrengsten uit de werking van de stad belopen 23,1 miljoen euro: parkeergelden, crematies, concessies, vuilniszakken, musea, vaartochtjes… De opbrengsten uit werking van het OCMW belopen 21,6 miljoen euro.

De stad ontvangt tevens werkingssubsidies van de hogere overheid (zoals gemeentefonds, middelen voor onderwijspersoneel, ….) ten belope van 150 miljoen euro. Meer bepaald ontvangt de stad 136,1 werkingsubsidies waaronder 81,6 miljoen euro uit het Gemeentefonds en 23,9 miljoen euro voor onderwijzend personeel, ….Het OCMW ontvangt 13,9 miljoen euro subsidies waarvan 8 miljoen euro voor leefloon.

Uitgaven

De stad geeft ook werkingsubsidies ten belope van 83,1 miljoen euro : 30 miljoen euro aan de politie, 16 miljoen euro aan het OCMW en 22 miljoen euro aan zorgbedrijf Mintus alsook 9 miljoen euro voor de werking van de brandweer.

Stadsschuld en investeringen

De stad heeft eind 2020 een historisch lage stadsschuld.  De leningen zijn gedaald tot 68 miljoen euro.  Dat is uitzonderlijk laag in vergelijking met steden als Gent en Antwerpen.  De schuld per inwoner is gedaald naar 577 euro per inwoner.  Anno 1990 had Brugge nog een stadsschuld van 214 miljoen euro (dat is drie maal zo veel). “Ik ben op dat vlak heel voorzichtig en conservatief. Ook de exploitatiekosten moeten onder controle gehouden worden en een kerntakendebat is bezig.  Als je exploitatiekosten de pan uitswingen dan kan je niet lenen en niet meer investeren”, aldus Van Volcem.

We hebben in 2019 en 2020 (deze legislatuur) nog niet geleend en dat was een bewuste keuze.  Velen stellen nu lenen, maar we verkozen als stadsbestuur om dat niet te doen”, stelt Van Volcem Mercedes (open VLD plus), “Vandaag moet je betalen voor geld op je rekening bij de bank.  Hoe minder exploitatiekosten, hoe meer we straks kunnen investeren. We investeren dan ook op een nooit gezien niveau. We investeren tot 3000 euro per inwoner deze legislatuur.

Corona

“Ik ben streng en in coronatijden levert dat soms spanning op.  Ik probeer consequent te zijn voor elke collega inzake beleid (binnen budget blijven) en geef niet het geld van de belastingbetaler zomaar weg.  Ik kreeg uit diverse sectoren vragen en waar dit mogelijk was hebben we de belastingen afgeschaft, uitstel verleend en ook relancemaatregelen uitgedokterd.  Je moet ook voor iedereen hetzelfde doen in dezelfde omstandigheden.  In corona geven we adem telkens waar dit kan.  Op het openbaar domein door grotere terrassen te geven, door afbetalingsplannen toe te staan, taksen te verminderen en het OCMW kreeg ook extra steun dit jaar via sociale relance maatregelen. Al geloof ik dat velen die hard werken het vandaag ook moeilijk hebben.  Het einde is in zicht hoop ik, tijd dat Brugge opnieuw de oude wordt.  De zwanen zitten al opnieuw op het water, straks mogen we met tien buiten zitten en op 8 mei heffen we het glas op het terras”, klinkt het bij Van Volcem.

Geen tijd voor hoera, want er staan ons nog moeilijke financiële tijden te wachten.  Ook het effect van 2020 zal blijken in de rekening van 2021.  “Als het publieke leven stil valt, dan vallen ook grotendeels de stadsinkomsten weg.  Elke maand lockdown is 2 miljoen euro minder inkomsten, zegt Van Volcem.   Als je dit twaalf maanden moet volhouden is dat 24 miljoen euro.  Dat is tien procent van onze inkomsten.  Dat is veel, want 70 procent van de uitgaven staat vast (de helft van ons budget gaat naar personeel en toelagen voor politie, ocmw, mintus ..) met 30 procent van het andere budget moet je alle beleid doen en investeren.  Als van dat budget 10 procent wegvalt dan is dat een derde van wat je kan doen of niet kan doen”, legt de schepen uit.

Daarbij stipt Van Volcem aan: “In onze stad hebben we geen personeel technisch werkloos gesteld hoewel we daar tussenkomst voor konden krijgen van de federale overheid.  We kozen om iedereen aan de slag te houden zonder wedde verlies en ik ben onder de indruk van hoe flexibel onze ambtenaren zich hebben ingezet voor het vaccinatiecentrum, rond dragen van maskers,  opbellen bij eenzaamheid en hoe warm onze stad is.”

In 2020 was de impact van corona 23 miljoen euro.  Toch kon Brugge goed afsluiten omdat er vertraging was op de realisatiegraad van de investeringen en de exploitatieuitgaven minder groot worden door lockdown werking (brandstof, …).

Cijfers in concreto

Er waren 5,3 miljoen euro extra uitgaven. Er waren 17,7 miljoen euro mininkomsten en 14,9 miljoen euro operationele mininkomsten. Daarnaast werden er 4,3 miljoen minopbrengsten genoteerd door 650.000 minder bezoekers in de musea. En ook de bootjes op de reitjes brachten 2,2 miljoen euro minder op. “Ook op onze parkeermogelijkheden boetten we stevig in. Daar liepen we 4,4 miljoen mis bij het bovengrond parkeren en 1,9 miljoen mininkomsten van het ondergronds parkeren. Ook de verblijfsbelasting bracht 3,1 miljoen euro minder op. Daarbij komen nog eens 8 miljoen euro fiscale mininkomsten, gemeentebelastingen (-4,8 miljoen euro) en de fiscale steunmaatregelen die we goedkeurden die -2,9 miljoen betekenen voor onze stadskas. De aanvullende personenbelastingen zijn goed voor 300.000 euro. 5,2 miljoen euro kregen we van de hogere overheid. Daarnaast konden onze Bruggelingen rekenen op 7,4 miljoen euro steunmaatregelen en 0,8 miljoen euro aan extra uitgaven inzake mondmaskers.

De weg uit de crisis is de weg van de investeringen. 

We investeren deze legislatuur 354 miljoen euro en dat is ook ongezien.   Een tweede weg is Brugge opnieuw laten leven en bruisen. Zodra reizen en sociale contacten opnieuw mogelijk zijn, zal Brugge meer gegeerd zijn dan ooit.  Ik hoop dat vooral ook winkels kunnen overleven want deze hebben naast hun grote huur ook hun grote stock en aankopen. 

De stad kent mininkomsten door minder bezoekers.  Van alle belastingen is het vooral de bezoeker die ze betaalt : verblijfstaks, bootjes, parkeren, koetsen… Terrastaks werd ook gehalveerd en dit jaar afgeschaft tot november.  Wie een stuk openbaar domein uitbaat moet die ook betalen, dat is een gunst maar in coronatijd maakten we daarvoor een uitzondering. 

De inwoner zelf betaalt onroerende voorheffing en opcentiemen op de personenbelasting en ook milieubelasting maar deze laatste wordt gehalveerd in 2022 en 2023 en in 2024 afgeschaft. 

Handelaren steunen

Er zijn in Brugge meer dan 15000 mensen met een handelszaak of onderneming.  Sommigen zagen opportuniteiten en andere kregen zware klappen.  Uit de cijfers blijkt dat 1 op 4 ondernemingen getroffen is.  De steun aan horeca en ondernemingen moet van de Vlaamse en Federale overheid komen, wij innen van hen ook geen inkomsten (BTW en VN belasting gaat naar hogere overheid).

“Als stad kunnen we het niet aan om hen  financieel te ondersteunen ondersteunen, we kunnen alleen vrijstellen van taksen. Stel dat je 8000 mensen een bedrag van 1000 euro geeft dan kost dit de stad 8 miljoen euro en dan moet je eigenlijk ook aan de technisch werklozen dat bedrag geven.  De stad kan dit niet aan.  Onze werking zou in het gedrang komen”, aldus de schepen van Financiën.


De impact voor de stad is veel groter dan enkel de steunmaatregelen en de preventieve middelen. Er zijn heel wat inkomstendervingen.

Voornamelijk de toeristische sector kreeg het zwaar te verduren wat ook meteen een impact heeft op de inkomsten voor de stad, zegt Van Volcem (schepen van financiën): In vergelijking met de vooropgestelde budgetten 2020

 • Musea : de Brugse musea brachten bijna 4,35 miljoen euro minder op. De Brugse musea noteerden ruim 70% minder bezoekers in 2020 (±250.000 bezoekers)  in vergelijking met 2019 (±900.000 bezoekers).
 • De Bootjes: Ook de andere toeristische topattractie – de vaartochtjes op de Reitjes kregen het financieel zwaar te verduren. Er werden ongeveer 80% minder tickets verkocht in 2020 (257.371 tickets) in vergelijking met 2019 (1.275.440 tickets). Dit vertaalt zich in een minopbrengst van ± 2,6 miljoen euro ten opzichte van het topjaar 2019 en 2,25 ten opzichte van het budget 2020.

 • Citytaks : De overnachtingen lagen bijna 75% lager voor de eerste semester 2020 (235.839 overnachtingen) in vergelijking met de eerste semester 2019 (940.495 overnachtingen) of een minopbrengst van de logiestaks van 1,35 miljoen euro. De aanslagbiljetten voor de tweede semester van 2020 worden pas verwerkt in 2021 en hebben geen impact op de jaarrekening van 2020 maar de geraamde impact van corona is 3,1 miljoen voor het hele jaar 2020.

 • Parkeren bovengronds : Op het vlak van parkeren was het in 2020 heel wat kalmer dan vorig jaar, meer bepaald bracht het bovengronds parkeren 4,2 miljoen euro minder op.
 • Er werden ±35% minder parkeerboetes uitgeschreven ten opzichte van 2019 (2020: 46.722 ; 2019: 71.826) wat ongeveer overeenkomt met een minderopbrengst van ±1,1 miljoen euro

(dat is op zich positief, want we zijn niet voor boetes natuurlijk)

*De parkeergelden zelf liggen ook een stuk lager: ten opzichte van de ramingen uit het initieel budget 2020 bracht het bovengronds parkeren ongeveer 3,3 miljoen euro minder op.

 • Parkeren ondergronds bracht 1,9 miljoen euro minder op. De impact wordt gespreid opgenomen in de rekening 2020 (0,6 miljoen) & 2021 (1,25 miljoen) conform de vigerende concessieovereenkomst met Interparking.
 • Andere stadsdiensten (jeugd, sport, cultuurcentrum, bibliotheek, bevolking,…) kregen ook mininkomsten te verduren. De impact wordt daar op om en bij 2,1 miljoen geschat ten op zichte van het initiële meerjarenplan 2020.

2.Op fiscaal vlak werden heel wat(18)  steunmaatregelen beslist om en bij de 2,9 miljoen euro voor o.a:

Fiscale en financiële steunmaatregelenBedrag
1. De belasting op het economisch gebruik van bedrijfsruimte werd geschrapt voor 20201.510.000
2. Financiële ondersteuning tot maximaal 2000 euro per logiesverstrekker – subsidie in 2021300.000
3. Terrastaks gehalveerd voor periode juni – oktober 2020 en volledig vrijgesteld voor november 2020 tot en met maart 2021 (en nadien tot oktober 2021)389.000
4. Halvering  retributie voor taxi’s en individueel bezoldigd personenvervoer 2020120.000
5. Tijdelijke uitbreiding ‘shop and go’-systeem tot 31/12/2020 en tijdelijke korting voor P-card+ houders tot 31/10/2020197.919
6. Vrijstelling vertoningen en vermakelijkheden voor eerste 24.000 tickets private musea100.000
7. Er wordt een tariefvermindering van 10/12de voorzien op de standplaatsen voor bootjes, huurkoetsen en huurauto’s in 202198.254
8.Verminderen standplaatsen voor verkoop van frites en gebak op de markt met 3/12den voor 202062.500
9. Halveren standgeld markten voor september tot december 202060.000
10. Commerciële huur voor juni 2020 werd met 50% vrijgesteld en de rest van 2020 met 10% verlaagd.48.000
11. Horecaconcessies vrijgesteld voor juli / augustus & vanaf oktober tot heropening horeca in 2020/202112.868
12. Vrijstelling voor het verspreiden van reclamedrukwerk voor lokale handelaars voor 6 bedelingen met vast redactioneel gedeelte10.000
13. De belasting op verkoopskramen wordt verminderd met 50% voor 20205.750
14. De belasting op excursies werd gehalveerd voor 20205.062
15. Ter beschikking stellen ticketen musea aan toerisme
16. Tijdelijk grotere horecaterrassen toestaan voor de social distancing
17. Winkels aanmoedigen om te openen op zondag in 2020
18. Aangepast debiteuren & crediteurenbeheer
Totaal2.919.353

  (*) Een aantal van deze steunmaatregelen zullen pas zichtbaar zijn in de rekening 2021.

 • Naast bovenstaande steunmaatregelen brachten heel wat gemeentebelastingen minder op, bovenop de minderopbrengsten door de talrijke steunmaatregelen:
 • Minder inkomsten marktkramers: 0,2 miljoen
 • Minder inkomsten vertoningen (private musea): 0,3 miljoen (* in rekening 2021)
 • Minder inkomsten terrassen: 0,2 miljoen
 • Minder inkomst reclamedrukwerk: 1 miljoen
 • Minder verblijfsbelasting: 3,1 miljoen (waarvan 1,4 in rekening 2020)

3. Meer steun via subsidies goedgekeurd in 2020

Het stadsbestuur besliste tevens om een bijkomende financiële ondersteuning aan te bieden.

 • Logies : hotels, Ben B  en vakantiewoningen (fiscale steunmaatregel)

Er kan een subsidie aangevraagd worden tot maximaal 2000 euro per logiesverstrekker. De logiestaks voor de 2de semester 2020 wordt pas in 2021 verwerkt en verstuurd tot 2000 euro per jaar. Hiervoor werd een bedrag uitgetrokken van 300.000 euro.  De subsidie zal uitbetaald worden in de loop van 2021.

 • Er werd door de stad een noodfonds opgericht waarbij 0,9 miljoen euro werd uitgetrokken voor sport, jeugd & culturele verenigingen. Hiervan werd ongeveer 0,4 miljoen uitbetaald 2020, het restsaldo wordt de komende jaren uitbetaald.
 • De stad kende 2 miljoen euro aan het OCMW toe voor Sociale relance. Deze budgetten dienen o.a. voor:

4. Geen technische werkloosheid

Het stadsbestuur besliste om geen technische werkloosheid in te roepen. De werknemers werden flexibel op diverse plekken in de stad ingezet. Zo ging schoonmaakpersoneel bijspringen in de woonzorgcentra, sprongen collega’s bij in diensten die net drukker bevraagd werden omwille van corona of hielpen ze mee in de triageposten etc…

5. Inkomsten via hogere overheden corona gerelateerd

Als stad konden we gelukkig zelf ook rekenen op steun van de hogere overheden:

Subsidie voor armoedebestrijding & consumptiebonnen (0,45 miljoen)

De Vlaamse Regering besliste om de lokale besturen een subsidie toe te kennen ter ondersteuning van kwetsbare doelgroepen. Met die financiële aanmoediging hoopt de Vlaamse Regering enerzijds de koopkracht te verhogen van de huishoudens die omwille van de coronacrisis ernstig inkomensverlies leden en zich daardoor in specifieke noodsituaties bevinden. Anderzijds wenst men de lokale economie die evenzeer sterk is getroffen door de coronacrisis via een krachtige lokale impuls te versterken.

Tussenkomst Vrije tijd: cultuur, jeugd en sport  (1,7 miljoen)

De corona-crisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan besliste de Vlaamse Regering om 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen. Van dit bedrag kwam ongeveer 1,7 miljoen bij Brugge terecht.

De stad engageerde zich reeds vóór het ontvangen van deze subsidie om de gebudgetteerde toelagen in 2020 uit te betalen ondanks het feit dat heel wat evenementen of activiteiten omwille van corona niet konden doorgaan.  Juridisch gezien was dit omwille van overmacht niet nodig, maar de stad wou de organisatoren niet in de kou laten staan en besloot hun gemaakte kosten toch te vergoeden. De helft van de 1,7 miljoen euro werd gebruikt om deze reeds uitbetaalde uitgaven te compenseren. De andere helft, ±0,9 miljoen euro kwam in een noodfonds vrije tijd terecht waar zowel sport, jeugd als culturele verenigingen die aangetoonde verliezen leden omwille van corona aanspraak konden op maken.

Noodfonds Musea (2,8 miljoen)

Door het verbod op publieke activiteiten tijdens de coronacrisis kreeg ook de stad te kampen met een onevenwicht tussen kosten en inkomsten. Met een bijkomende subsidie probeert de Vlaamse Regering dit onevenwicht gedeeltelijk te compenseren. De verliezen voor de Brugse stadsmusea alleen bedragen bijna 4,5 miljoen euro.  Van dit bedrag werd ook 1,8 miljoen euro gereserveerd voor BRUSK

Diversen

Daarnaast kreeg de stad nog een tussenkomst voor het organiseren van noodopvang voor kinderen in de schoolvakanties en de mondmaskers voor 0,2 miljoen euro .

6. Conclusie

De impact m.b.t. 2020 bedraagt ongeveer 23 miljoen euro. Waarvan ±17,6 miljoen verwerkt zit in de Brugse stadsrekening 2020. 5,4 miljoen wordt verwerkt in de rekening 2021 (hoofdzakelijk de afrekening Interparking 1,3 en de logies 2de semester 2020 1,7 miljoen)

7. Hoe vangen we deze plotse tekorten op om toch een positieve rekening voor te leggen

Alles verrekend zal de Corona-crisis Brugge zeker 23 miljoen euro gekost hebben aan minderontvangsten, extra uitgaven en de talrijke goedgekeurde steunmaatregelen in 2020

Als schepen van Financiën heb ik dit allemaal zeer nauwgezet opgevolgd en hebben we bij de eerste aanpassing van het meerjarenplan in september meteen ingegrepen.

We verwerkten ruim 17 miljoen euro van de verwachte impact in de eerste aanpassing van het meerjarenplan vorig jaar in september. Hierdoor konden we een catastrofistisch jaarrekening 2020 vermijden en bleef de impact bij de jaarrekening 2020 beperkt.

In de maand december hebben gewerkt met voorlopige twaalfden en was er een strak regime sedert juni inzake meeruitgaven.

Exploitatie

De minontvangsten en meeruitgaven konden ook gecompenseerd worden doordat er minder werd uitgegeven dan voorzien als exploitatiekost (oa aanwervingen werden uitgesteld, elektriciteit was goedkoper, minder benzine, minder beheerkosten, …).  Er werd 18 miljoen euro minder besteed dan gebudgetteerd en 3 miljoen euro minder ontvangen (15 miljoen)

Investeringen

De investeringen kenden ook wat vertraging.  Er werd ongeveer 47,9 miljoen geïnvesteerd, dit is eens een realisatiegraad van 47,5 procent.  De voornaamste realisaties in 2020 zijn:

 • 12,25 miljoen Beurs- en congrescentrum
 • 10,6 miljoen vernieuwen openbare verlichting
 • 7,4 miljoen openbaar domein o.a.:
  • 1,1 mio euro heraanleg beton 90%
  • 714k heraanleg asfaltwegen 97%
  • 662k inzet van aannemers voor infrastructuurwerken 89%
  • 558k raamcontract mobiliteitsingrepen 64%
  • 531k Katelijnestraat en Arsenaalstraat 68%
  • 354k actieplan boomaanplant (boomverjonging) 69%
  • 308k Astridpark 81%
  • 287k fietspaden Slachthuisstraat – St-Pieterszuidstraat 87%
  • 252k zitgelegenheid openbaar domein (tafels, banken, picknickbanken, …) 40%
  • 161k Werfplein 79%
  • 125k Vaartstraat 84%
  • 91k vernieuwen/uitbouw bloembakken één- en tweejarigen 73%
  • 83K Verspreid over de diverse sportparken worden voorzien en vernieuwd, op basis van de noden: drainage terreinen, schuilhuisjes, dugouts, staantribunes, omheining, voetpaden, doelen, netten…49%
  • 81k buurttuin Zwankendamme 101%
  • 66k Karel de Floustraat 82%
  • 58k vervanging speeltoestellen 59%
  • 46k Veltemparking 74%
  • 29k Langerei parking bomen 100%
  • 28k sportpark Dudzele
  • 12k Kleinschalige groenelementen: plantvakken, vensterbankgroen, geveltuintjes, groendaken, tegeltuintjes, drijftillen, blmoemen aan straatverlichting…100%
 • 5,63 miljoen afwerking Xaverianen
 • 3,6 miljoen strategische aankopen o.a.:
  • De Blankenbergse Dijk (uitbreiding Sint-Pietersplas) 0,88
  • Hoeve Veltem  1,4
  • Grond Male 1,3
  • De stad tekende ook reeds compromis voor de Boninvest, de site van de Lijn en de uitbreiding van de Gulden Kamer.
 • Nieuwe jeugdlokalen Tempelhof 0,5 miljoen
 • Renovatie hoogspanningscabines stadsgebouwen 0,5 miljoen

Vele projecten kenden ook vertraging onder andere door de lockdown,  uitval van personeel bij aannemers inzake corona … Vertraging is evenwel geen afstel.  Veel van de budgetten werden overgezet naar 2021.

8. Historische lage stadschuld

“Brugge had nooit zo weinig schulden en de schuld per inwoner is gedaald tot 577 euro per inwoner”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

In 2020 werden geen leningen opgenomen, hiermee daalt onze uitstaande stadsschuld (exclusief OCMW & leasings) tot een historisch laagtepunt: 68,2 miljoen euro eigen gemeenteleningen.  Dit is een historisch lage schuld.  Brugge had nooit zo weinig schulden en de schuld per inwoner is gedaald tot 577 euro per inwoner.   Na Turnhout is dat het laagste cijfer van alle centrumsteden. Normaal was een budget van 15 miljoen euro aan nieuwe leningen voorzien bij de stad.

Aangezien er een negatieve rente is bij cashpositie, koos de stad ervoor haar liquide middelen bewust te beheren en binnen de groep (politie of OCMW) bij te springen.  Op die manier zijn er minimale intresten aangerekend geworden.

OPMERKING: dit is exclusief leasings en ocmwschuld

 schuld (mio euro)ontvangsten (mio euro)schuld ratio
1990214.273.878  
1995196.640.134  
2001144.909.545  
2002137.803.317156.499.0210,88
2003123.611.931166.881.6310,74
2004119.697.934173.740.8940,69
2005116.297.033175.078.4080,66
2006112.695.878190.452.3660,59
2007111.877.611189.334.0860,59
200894.723.597196.917.8710,48
(b200981.400.780205.743.3530,40
201094.444.832205.732.0720,46
201194.831.099212.079.6680,45
201297.641.576215.078.6590,45
201399.179.006220.736.2170,45
201493.390.619248.835.6120,38
201588.062.091248.517.6660,35
201678.529.837249.436.4660,31
201781.978.975250.108.4140,33
201886.157.775265.791.5160,32
201977.401.556274.727.8650,28
202068.244.533272.738.1180,25

OPMERKING: dit is exclusief leasings en ocmwschuld

OPMERKING: dit is exclusief leasings en ocmwschuld

* recentere cijfers van de overige centrumsteden zijn nog niet beschikbaar / dit is exclusief leasings en ocmwschuld

9. Toelagen aan politie en OCMW en Mintus werden niet verminderd

De stad kwam ±16 miljoen euro tussen in de werking van het OCMW

De stad betaalde een werkingstoelage van ±21 miljoen aan Mintus

De stad betaalde een werkingstoelage van ±30 miljoen euro voor de politie

De stad betaalde een werkingstoelage van ±9,1 miljoen euro voor de hulpverleningszone 1.

10. Tegenvallers

De grootste tegenvaller was uiteraard corona & de daarmee samenhangende inkomstendervingen.
Los van Corona brachten de opcentiemen op de onroerende voorheffing ±3 miljoen euro minder op. Dit is gevolg van een ingewilligd bezwaar dat een Brugs bedrijf (Fluxys) had ingediend bij de Vlaamse belastingdienst inzake materieel & outillage.

11. Meevallers

Naast de broodnodige financiële steun van de hogere overheden zoals het museaal noodfonds (2,8 miljoen euro) en het noodfonds Vrije tijd (1,7 miljoen euro), brachten ook de aanvullende personenbelastingen ongeveer 1 miljoen euro extra op.
Ook het gemeentefonds bracht 0,2 miljoen euro meer op dan voorzien, net zoals de compensatie Dode die ruim 0,2 miljoen euro extra opbracht.

12.Rekening en impact corona in 2021

We moeten uiteraard de mininkomsten voor 2021 ramen dit is moeilijk en elke dag afwachten.  We blijven dit nauwgezet opvolgen aan de hand van maandelijkse prognoses en bewaken zo de financiële gezondheid op lange termijn. Heel ruw ramen we de impact op ongeveer 2 miljoen euro per maand voor 2021.

De Ronde is terug van Brugge

6 apr

BRUGGE – De Ronde, koers der koersen keert terug naar Brugge in 2023, 2025 en 2027, maar ook in 2022, 2024 en 2026 mogen we een De Ronde evenement verwachten zonder koers weliswaar. “Twee jaar geleden wilde ik discreet concacten leggen bij Flanders Classics om de koers terug naar onze stad te trekken. Niemand geloofde toen dat het zou lukken, maar uiteindelijk werd dat de aanleiding tot de samenwerking. Vandaag is het een feit”, aldus schepen van Openbaar Domein en Financiën Mercedes Van Volcem.

Een beeld uit de voorbije edities van de Ronde van Vlaanderen.

Stad Brugge en stad Antwerpen kwamen tot een overeenkomst om afwisselend de koers te organiseren te komende jaren in samenwerking met Flanders Classics. “Hierbij was het hoofddoel om er niet ‘om te vechten’. We kwamen als beide steden tot een goede overeenkomst. Van wedijver bij de organisatie van het wielerevenement zal dus geen sprake zijn. Meer nog in de jaren dat de koers bij de anders stad georganiseerd wordt, zal Flanders Classics een Ronde evenement organiseren in de stad in het teken van de koers al zal dat geen wedstrijd zijn”, legt Van Volcem uit.

80 miljoen kijkers

Het wielerevenement in stad Brugge betekent heel wat. “Maar liefst 80 miljoen kijkers zullen de renners zien vertrekken uit onze stad. Qua stadsmarketing kan dat tellen. Onze stad wordt nogmaals op de kaart gezet met al zijn toeristische troeven. Het evenement zelf alleen al zorgt voor 90 tot 100 procent bezetting in onze horeca, maar ook de extra organisaties op onze pleintjes zal veel volk trekken naar onze stad. 80.000 tot 100.000 wielerfanaten trokken de vorige jaren naar Antwerpen (in niet-coronatijden) om de start te bekijken”, aldus Van Volcem.

“De Ronde terug in onze prachtige stad: da’s onze fierheid. De fierheid van de Brugse sportliefhebbers, maar ook van iedere Bruggeling en West-Vlaming”, sluit Van Volcem af.

500.000 euro voor herstelwerken Brugse Steenweg in Koolkerke

23 mrt

BRUGGE – Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters bevestigde vandaag dat ze voor het investeringsplan van 2021 een half miljoen euro voorziet voor herstelwerken aan de Brugse Steenweg te Koolkerke.

“Dat is goed nieuws”, zegt Van Volcem die hamerde op de investering, “Ik ijver al jaren voor het aanpakken van de steenweg bij Koolkerke.
De klachten zijn al lang gekend en werden al meermaals doorgegeven ook door mijn medepartijgenoot Jasper Pillen. Enkele jaren terug bekwamen we al een tonnagebeperking voor het zwaar vervoer en nu komt er ook een budget vrij om op korte termijn herstellingswerken te doen.”

Grondige aanpak

Verschillende betonplaten liggen los, het verkeer over de plateaus maakt erg veel lawaai, er zijn verzakkingen in de greppels tot op de fietspaden. Enkele locaties werden doorgegeven aan de bevoegde Vlaamse diensten. Er wordt ondertussen ook al naar de verdere toekomst gekeken. “Eigenlijk is de steenweg niet meer van deze tijd. Ze is te smal, het wegdek is aan vervanging toe en op sommige plaatsen wordt er te snel gereden.” Minister Peeters liet alvast weten dat voor de grondige aanpak van de steenweg er wordt gekeken of er een studie kan opgenomen worden in de investeringsprogramma’s van de komende jaren”, aldus Van Volcem.

Een groene opsteker: in twee jaar tijd 15.390 nieuwe bomen in Brugge

25 feb

BRUGGE – Het stadsbestuur van Brugge zet in op de aanplant van nieuwe bomen op het openbaar domein. “De beleidsambitie was om minstens 300 nieuwe hoogstammige bomen aan te planten in het openbaar domein en minstens 21.250 bomen in deze legislatuur op het Brugse grondgebied via de ondertekening van het Brugse Bomencharter. Velen vonden de ambitie te hoog gegrepen. Met de teller op 15.390 bomen zijn we goed bezig, geloof ik”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD Plus).

“We zouden 300 bomen planten per jaar, maar het ging een versnelling hoger”, zegt Van Volcem.  “Ik lanceerde het sprookje van 1001 nacht, waarbij ik elke nacht een plaats voor een boom bedacht.”

Van Volcem stelde dat het haar bedoeling was om de symbolische 1001 bomen te planten in drie jaar, iets meer dan voorzien in het beleidsplan. “Het getal deed me denken aan 1001 nacht”, lacht Van Volcem.  Opmerkelijk: het werden er 1001 in twee jaar jaar tijd.  “Leefbaarheid en vergroening is een prioriteit van ons stadsbestuur”, zegt Van Volcem.

Samen maken we de stad groener, leefbaarder en met meer bomen

Schepen van openbaar domein mercedes Van volcem

“Bomen zijn de paraplu’s en de parasols”, stelt Van Volcem.  “Veel mensen houden van bomen. Het zijn symbolen van leven, maar ook van gezonde lucht.  Bomen maken onze omgeving mooier, zuiveren onze lucht, nemen regenwater en koolstof op en beschermen ons tegen de hitte. Vandaag hebben we officieel het aantal bomen op de bomenteller ingevoegd.  Het leverde in twee jaar mooie resultaten op”, stelt Van Volcem.

Openbaar domein is van iedereen

In het openbaar domein worden bomen aangeplant als straatboom, solitaire boom, in parken of bij de aanplant van nieuwe bossen, zoals bijvoorbeeld het geboortebos. “In 2019 ging het om 2915 nieuwe bomen die door de stad geplant werden. De vervanging van bomen is hierbij niet meegerekend”, stelt de schepen, “In 2020 ging het om 1310 bomen.  Dat jaar tekenden ook 245 gezinnen in op een boom in de voortuin in minder dan 4 maanden tijd.”

Via de Bosgroep Houtland en het Regionaal Landschap Houtland werden in 2019 en 2020 respectievelijk 2375 en 2795 bomen geplant bij particulieren.  Ze zijn een partner van de stad Brugge in de realisatie van meer bomen en groen bestand. De Provincie West-Vlaanderen plantte in 2020 ook 6000 bomen op Brugs grondgebied. Natuur en Bos plantte voorlopig nog geen.

Dat is nog niet alles…

Schepen van Openbaar Domein Van Volcem: “De voorbije twee jaren plantten we samen 15.390 nieuwe bomen in Brugge.  Mogelijks zijn het er meer want particulieren kunnen ook bomen planten in de voortuin of achtertuin.” Wie landbouwgrond heeft daarbij, kan ook bomen planten na een goedkeurde meldingsaanvraag.  Zo zijn er ook heel wat particulieren die bomen planten onder andere in Dudzele en in Sint-Andries op private domeinen.

“De komende jaren schakelen we zelfs een versnelling hoger: ik zorg voor de aanleg van nieuw bos in Veltem (2,8 hectare openbaar domein met een nieuw half hectare bos, Cathemgoed in Dudzele  (11 hectare openbaar domein) en in Beisbroek (uitbreiding 24 hectare bos). Ik nodig de Bruggeling uit om ook in de voortuin bomen aan te planten. Blijven planten. De stad doet alvast mee”, stelt Van Volcem.

Boomverjonging

De stad investeert ook in boomverjonging.  Sommige bomen zijn niet passend in voeenetpad en zo steken al eens voetpaden op: een gevaarlijke situatie.  “Deze bomen, meestal veertig jaar geleden geplant worden dan ook vervangen als ze gevaarlijk zijn voor voetgangers.  We zijn recent gestart in de Ronsaerdbekestraat in Sint-Jozef en pakken straks ook een stuk van de Ter Looigemweg aan en een klein stukje in de Pannebekestraat.  We vervingen ook stinkende Ginko’s in Brugge zoals in Sint-Michiels omwille van de geur-, slijm- en andere hinder. We hebben ook de bomen in de Rustenburgwijk gekapt omdat er heel veel hinder en schade was. Die zullen opnieuw geplant worden (aangepast) bij de heraanleg van de weg”, legt Van Volcem uit.

“We doen ook bomen weg in bos als ze de groei van andere bomen belemmeren zodat de toekomstboom mooi kan uitgroeien.  Deze acties zijn beperkt, maar goed doordacht in onze stadsbossen”, gaat de schepen verder.

Het stadbestuur gaat ook in overleg met de VZW Brugge laat je bomen leven.  Daarnaast is Natuurpunt een partner in de realisatie van een kwalitatieve omgeving. De stad draagt haar goede samenwerking met de organisatie hoog in het vaandel.

Natte natuur 

Daarnaast zorgt de stad ook voor de ontwikkeling van natte natuur, die moet beschermen tegen droogte en watertekorten. Natte natuur wordt er ontwikkeld langs de Blankenbergse Dijk, het Cathemgoed en in de zone langs Veltem. “Aan Sint-Pietersplas wordt ook verder ontwikkeld in evenwicht met een recreatief karakter. Tenslotte zet ik ook in op natuurontwikkeling van soortenrijke heide en graslanden in Beisbroek en Foreest. Dat natuurtype draagt dan weer bij tot infiltratie van regenwater, opslag van koolstof en bestuiving. Een groen en natuurrijk Brugge komt op deze manier stap per stap dichterbij”, zegt de schepen van Openbaar Domein.

Er wordt ook een boomfonds opgericht, zo zullen mensen die meer bomen willen, er één sponsoren. “Heel wat mensen of verenigingen willen donaties doen om bomen te planten.  Zo wilden de Soroptimisten recent vijf grote bomen kopen voor de stad, maar ook mijn poetsvrouw zei neen tegen haar nieuwjaarscenten en vroeg me om bomen te planten in de plaats. Dat raakt me dat mensen zo gemotiveerd zijn en verlangen naar meer groen. Uiteraard ga ik daar niet op in, maar het toont dat het een zaak is van iedereen. Sommige mensen willen geen bomen omdat ze denken aan de hinder van bladeren. Er wordt al eens afgedreigd en er zijn er zelfs die me aan een boom zouden willen vastbinden. Bomen zijn emotie: dat is zeker. Ik doe zeker verder op de ingeslagen weg”, lacht Van Volcem.

Bekijk het aantal bomen en hectare bos die erbij kwamen in Vlaanderen en Brugge via de bosteller: https://www.bosteller.be/

Brugge keurt bijenplan goed

12 feb

Bijen zijn een insectengroep die een belangrijke bijdrage leveren aan ecosysteemdiensten zoals bestuiving. Door verschillende factoren staan veel van onze bijensoorten echter sterk onder druk. Om hier iets aan te doen werd in het Brugse beleidsprogramma 2019-2024 de opmaak van een bijenactieplan opgenomen.

In zitting van 9 december 2019 keurde het College de opmaak van een bijenplan door Natuurpunt Studie vzw goed. Op 4 januari 2021 leverde Natuurpunt studie het eindrapport op.  “Dit bijenplan doet zijn naam eer aan door te focussen op wilde bijen, maar andere wilde bestuivers en Honingbijen zullen mee profiteren van de adviezen”, verduidelijkt de Brugse schepen Mercedes Van Volcem.

111 bijensoorten

Op 16 locaties in Brugge werden maar liefst 111 wilde bijensoorten aangetroffen waarvan 14 zeldzame of zeer zeldzame soorten. Op basis van statistische analyse verwachten we minstens 150 soorten over het hele grondgebied van Brugge. Sommige soorten komen op West-Vlaamse schaal opvallend veel voor in Brugge wat betekent dat Brugge een grote verantwoordelijkheid voor deze soorten draagt. 

Op basis van een goede inventarisatie wordt concreet advies gegeven naar behoud en versteviging van de biodiversiteit aan wilde bijen in Brugge. Het gaat vooral om laagdrempelige maatregelen.

Bloeiende stad

Om een bloeiende stad te zijn, plant Brugge meer bloemen aan op diverse plaatsen zoals brugjes, kaaien, stadsgebouwen, in bloembakken en perken. Naast een massa bloembollen, kwamen er ook meer klimplanten en bloeiende bomen. Burgers die hun voortuinen vergroenen, krijgen ondersteuning. De stad Brugge zorgt voor wilde bijen en biodiversiteit door specifiek beheer van de bossen, parken en natuurgebieden.

Beheerplannen

Schepen Mercedes Van Volcem: “Voor de stadsomwalling en de begraafplaatsen zijn de beheerplannen in opmaak. Bijenhotels en bijenhallen zijn o.a. te vinden aan het buurthuis Zwankendamme, Tudor, de Kinderboerderij, basisschool Brugge Noord, BuSO-school De Varens, het natuurcentrum Beisbroek. Aan de ecologische waarde koppelt de stad ook een educatief aspect. Vanuit kinderboerderij De Zeven Torentjes en het natuurcentrum Beisbroek wordt een natuur-educatieve werking over het hele grondgebied ontplooid. Ook het Brugse Concertgebouw doet een duit in het zakje met de wilde bij als symbool voor het educatieve programma.” 

Gloednieuwe wandelzone voor Predikherenrei

2 feb

De wandelzone wordt terug veilig gemaakt.

BRUGGE – Stad Brugge neemt tijdens de wintermaanden de wandelzone tussen de Predikherenstraat en Langestraat onder handen. Die ingreep komt er op vraag van de omliggende horecazaken. “Deze werken zijn noodzakelijk. Bij regenweer ontstaan meerdere plassen en de voegvulling is grotendeels verdwenen waardoor het onderhoud maar evengoed het uitstallen van terrassen ferm bemoeilijkt wordt”, verduidelijkt schepen Mercedes Van Volcem. De werken gingen vorige week officieel van start en zullen tegen het midden van februari afgerond zijn. Totale kostprijs wordt geraamd op 36.000 euro.

De wandelzone tussen de Predikherenstraat en de Langestraat hunkert al een tijdje achter de nodige vernieuwingswerken. Met de heraanlegwerken maakt de Stad een eind aan de vervelende situatie voor de horecazaken. Ook voor voetgangers wordt ze terug veilig gemaakt. “Wanneer we terug groen licht krijgen voor de horeca kunnen de eerste terrasjes er dan in het voorjaar uitgestald worden. Voor onze inwoners en bezoekers wordt het er genieten van een hapje en een drankje in een aantrekkelijke en aangename omgeving”, besluit schepen Mercedes Van Volcem.

Nieuwe bestrating voor Sint-Amandsstraat

21 jan

BRUGGE – Tussen 17 februari en 15 april vernieuwt Stad Brugge het wegdek van de Sint-Amandsstraat. In twee fasen wordt het wegdek opgebroken en heraangelegd. ”Met deze heraanleg krijgt deze wandelstraat een volledige metamorfose. Een opsteker voor de Brugse inwoners. Ook in 2021 zetten we de vernieuwing van de binnenstad verder. We blijven investeren in een mooi uniform geheel waar bewoners en bezoekers trots op kunnen zijn”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

De Sint-Amandsstraat is een straatje tussen de markt en de Geldmuntstraat, waar dagelijks veel mensen passeren. “Het was prioritair dat dit knus wandelstraatje gezelliger en mooier werd, er zijn te veel stukken van het wegdek kapot. Daarom voegen we de daad bij het woord en gingen deze essentiële werken begin deze maand met nutswerken van start. Momenteel zijn de nutsmaatschappijen druk in de weer met het aanpassen van de leidingen. Als alles goed gaat worden die werken tegen 5 maart afgerond”, verduidelijkt de Brugse schepen Van Volcem.

Heraanleg

De hernieuwingswerken starten vanaf de Korte Zilverstraat. “We werken de straat stuk per stuk af. Zo blijft de wandelstraat voldoende toegankelijk voor de omwonenden en bezoekers. Het is en blijft een coördinatie, ik reken op het begrip van de Brugse inwoner”, aldus de Brugse schepen Van Volcem, “even op de tanden bijten en daarna genieten van een mooi resultaat”.

Aanpassingen

Stad Brugge maakt van de gelegenheid gebruik om een aantal andere aanpassingen uit te voeren. Zo worden de fietsenstallingen rond de boom verwijderd en vervangen door fietsnietjes. De metalen zitbanken ruimen plaats voor drie typische Brugse zitbanken met zwanenhals. “Ook de huidige boomroosters rond de bomen verdwijnen, die vervangen we door plantvakken. Zo kan het regenwater voldoende in de bodem infiltreren. Als kers op de taart maakt een drinkwaterfontein het vernieuwde decor voltallig”, voegt de Brugse schepen Van Volcem er nog aan toe.

Brugge: 1001 bomen in 2020

19 jan

BRUGGE –  Er waait een nieuwe wind door stad Brugge. Sedert de nieuwe legislatuur en het bestuursakkoord wordt ingezet op de aanplant van bomen op het openbaar domein.  “We zouden 300 bomen planten per jaar, maar het ging een versnelling hoger”, zegt van Volcem.  Ze stelde dat het haar bedoeling was 1001 bomen te planten in drie jaar, iets meer dan voorzien in het beleidsplan maar … “Het getal deed me denken aan 1001 nacht”, lacht Van Volcem.  Opmerkelijk : het werden er 1001 in één jaar tijd.  De stad kleurt groener en leefbaarder met een blauwe schepen van openbaar domein.  “Leefbaarheid en vergroening is een prioriteit van ons stadsbestuur”, zegt Van Volcem.

“Bomen zijn niet alleen belangrijk voor het zuiveren van de lucht en de gezondheid, het maakt ook een grijze straat groen, mooi en leefbaar. Bovendien zijn ze ook nodig voor het klimaat’, benadrukt de Brugse schepen. Ze zijn onze paraplu’s en onze parasol. De bomen worden geplant van november tot en met maart.

Cherry Blossom park aan de Beekweg

Vandaag planten we de 24 kleurrijke bomen voor de Beekweg aan”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem met de knipoog. “Het is een park aan de hoogste sociale woning blok in Brugge.  Zelf heb ik hier nog gewoond in Sint-Pieters. Het is nog steeds hetzelfde als 40 jaar geleden, een grote grasvlakte.  Vandaag komt daar verandering in want de vele inwoners die kijken op het groen zullen straks kijken op het “eerste Cherry Blossom park” in onze stad.  Er komen 24 Japanse Kerselaars en alle inwoners zullen straks kunnen genieten van de roze bloemen aan de bomen vanop hun terras.  Hoe ouder de boom, hoe mooier ze worden. Bomen zijn als vrouwen”, lacht de schepen.

Groen kwalitatief wonen

Naast deze vernieuwing werden in november 100.000 bloembollen in het park in de Beekweg (Sint-Pietersgroenestraat) geplaatst. De mosterd haalt Van Volcem bij studies inzake leefbaarheid in steden.  “Het is belangrijk dat we investeren in groen en een kwalitatieve omgeving in sociale wijken en waar mensen soms geen of weinig tuin hebben. Zo werden er al veel bloembollen geplant in Sint-Jozef. Zeker als je hoog en dens woont, is het publiek domein heel belangrijk. Investeren in publiek domein is een kerntaak van de overheid”, zegt Van Volcem en sedert corona hebben de mensen meer oog voor het openbaar domein.  Nog nooit werd zoveel gewandeld, gelopen en gefietst.”

Vakantiestraat

Het hoge aantal bomen die worden geplant, zijn een intensief werk. Met alle sectoren in de deelgemeenten wordt gezocht naar locaties.  Ook de mensen zelf denken mee.  Met de actie “ik wil een boom” en “ik wil een geveltuin” kunnen mensen een boom of gevelplant bestellen, maar ze kunnen ook suggesties doen op het openbaar domein.  Vorig jaar leverde dat 245 boomlocaties op die werden goedgekeurd. De deelgemeente Sint-Andries is koploper in aanvrager en met deze boomplant actie doet schepen Van Volcem ook een oproep aan alle mensen in het Noorden van Brugge. “We wensen hen te sensibiliseren om van hun versteende straat (steenstraat) de leukste straat te maken.  Maak je straat leuk tegen de zomer, zodat je straat een vakantiestraat kan worden. Suggesties zijn steeds welkom”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Cijfers

Het verwondert dan ook niet dat 2020 een topjaar werd qua aanplanting van bomen. “In 2020 werden er tienmaal meer bomen bijgeplant dan in 2019”, zegt een enthousiaste schepen Van Volcem.

345 bomen voor 2021

De schepen zet ook door in haar engagement. Voor 2021 staan er al weer 345 bomen op de agenda, maar ook de actie ‘Ik wil een boom’ kent ongekend succes met al 250 Bruggelingen die een aanvraag deden voor een boom. “De Bruggelingen zijn ‘on board’ met de actie. Super voor hen, maar ook voor Brugge.  We roepen bij deze ook op om dit jaar bomen te bestellen via de online link www.brugge.be/ik-wil-een-boom.

En niet alleen de stad deelt mee in de winst van de bomen: “Een boom zorgt voor verkoeling in de zomer, helpt fijn stop uit de lucht filteren, verbetert de luchtkwaliteit, regenwater wordt langer vastgehouden, helpt geluid dempen… Het is ook goed voor vogels, vlinders, bijen en korstmossen: de fauna wordt een handje geholpen”, aldus Van Volcem.

Sint-Andries

Bruggelingen kunnen nog altijd een aanvraag doen voor een boom op het Openbaar Domein, in de straat of op andere plekjes die ze kennen, maar ook in hun voortuin bijvoorbeeld. “Er zijn natuurlijk voorwaarden aan verbonden, maar als je eraan voldoet kan een boom in mijn ogen alleen maar goede dingen betekenen: het vermindert de stress, maar ook je woning is meer waard met wat groen voor de deur”, vult de schepen aan.

De 345 bomen die er deze winter nog bijkomen zijn mooi verdeeld over Brugge centrum en haar deelgemeenten: “Sint-Andries wordt dit jaar het ‘meest’ bedeeld met 60 bomen waarvan er onder andere komen in de parktuin van Kasteel Tudor en de groenzone aan de Torhoutse steenweg en de Magdalenastraat, maar iedere deelgemeente krijgt ‘haar deel’”, stelt Van Volcem.

Moet er nog een boompje zijn? De Beekweg bloeit open met 24 extra bomen

Wie nog een boom wil aanvragen kan dat via https://www.brugge.be/ik-wil-een-boom.

Als bijlage:

 1. Overzicht van het Brugs grondgebied, de deelgemeenten met de nog aan te planten bomen deze winter met straten.
 2. Overzicht van aanplantingen op jaarbasis sinds 2019.

Bijlage 1: Overzicht deelgemeenten 2021

Waar?Aantal bomen?Straten?
Brugge Centrum36Stil EndeKruisvestBoninvest/GentpoortvestWijngaardpleinKomvest/Koningin ElisabethlaanKoning AstridparkGloribusstraat
Christus-Koning14Filips De GoedelaanBaron RuzetteparkGraaf Visartpark
Sint-Kruis37MarkiesstraatSportcomplex Gulden KamerHerautlaan
Assebroek51Kasteel Ryckevelde (parkzone)In’t LeitjeDaverloparkJohn F. KennedypleinWantestraat 130Katelijnepark
Sint-Michiels18Magdalenastraat (parking)KonijnenpijpKruispunt Torhoutse steenweg en Jonkheer Paul Coppietersdreef (en de dreef zelf)Rondpunt DoornstraatVogelzangdreefRondpunt Koning Astridlaan met Koning Albert 1-laan    
Sint-Andries60Torhoutse Steenweg/MagdalenastraatSint Baafskerk (tuin)Pieter De Conincklaan/MolenwallenAntoon ViaenestraatKasteel Tudor (park)Fazantenlaan/PatrijzenwegZuidveldstraatBeisbroekdreef
Sint-Pieters51Park Ten PoeleKruispunt Sint-Pietersnoordstraat met Blankenbergse SteenwegParking Sint-PauluskerkOude spoorwegbedding tussen Krakeleweg en Pathoekeweg
Sint-Jozef/Koolkerke/Kruisabele9Paul DelvauxstraatTijl Uilenspiegelstraat
Lissewege14Zeewege (groene zones)
Zeebrugge15Polderweg/Zeesluisstraat

Bijlage 2: Overzicht aanplantingen bomen jaarbasis 1166 in 2020

2019 132 
2020Voor en Najaar789Plus 245 ik wil een boom
 • Geboortebos 2019 aanplant Smisjesbos : 8.000 m²
 • Geboortebos 2020 aanplant Spijkerbosje : 2.500 m²

Alle hens aan dek: Vaccinatiecentrum in gereedheid

14 jan

BRUGGE – Het Boudewijnpark in Sint-Michiels is het vaccinatiecentrum voor Brugge. De diensten van Openbaar Domein zijn alvast druk in de weer om alles logistiek mogelijk te maken. Er zullen zo’n 5000 Bruggelingen per dag kunnen gevaccineerd worden in het centrum. Het Daverlo Centrum in Assebroek wordt back-up vaccinatiecentrum.

Op deze site kunnen 10 tot 12 lijnen geïnstalleerd worden. Als je weet dat de Vlaamse overheid aangeeft dat er tot 25 mensen per uur en per lijn kunnen gevaccineerd worden, dan hebben we de capaciteit om 5.000 mensen per dag te vaccineren afhankelijk van de beschikbare vaccins.

De vaccinatiestrategie zal vanuit het Boudewijnseapark georkestreerd worden.

De ingang is in de Sint-Michielslaan zodat er geen interactie of wachttijden ontstaan wanneer het Boudewijnpark terug open mag gaan van de federale overheid. De Politie zal er voor een goede signalisatie en begeleiding van de verkeersstromen zorgen.

Daverlo is back-up

De site Daverlo blijft testcentrum voor personen die op aanraden van hun arts een test moeten nemen. En zal ook back-up vaccinatiecentrum zijn voor de site Boudewijnpark.

Voor personen die zich niet kunnen verplaatsen, wordt de mobiele commandowagen van de Politie ingezet om ter plekke de vaccinatie te geven, in het bijzonder ook voor de inwoners van Zeebrugge, Zwankendamme, Dudzele en Lissewege. De bevolking zal ruim op voorhand geïnformeerd worden over hoe alles praktisch in zijn werk zal gaan.

Vrijwilligers gezocht

Er worden nog altijd vrijwilligers gezocht. Alle helpende handen zijn welkom. We kregen al veel reacties, maar we hebben nog mensen nodig. Vooral mensen die een ‘prikje’ kunnen zetten: geneesheren en verpleegster op rust. Wie zich geroepen voelt kan een mailtje sturen naar: tom.dewaele@brugge.be.

Lees meer op HLN: https://www.hln.be/brugge/brugge-zoekt-vrijwilligers-voor-vaccinatiecentrum-verpleegsters-en-geneesheren-op-rust-krijgen-in-ruil-eerste-vaccin~ae241cb7/

De Druktebarometer: hoe vermijden we een volkstoeloop?

15 dec

BRUSSEL / BRUGGE De coronacrisis zorgt voor een toegenomen digitalisering. Zo zetten verschillende steden in op druktemeting om grote druktes te vermijden. Daar eindigt het niet voor Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem (Open VLD). “De coronacrisis toont aan dat druktemeting cruciaal is voor de leefbaarheid van een stad. We moeten nadenken over de opportuniteiten, ook buiten de coronacrisis.”

Door de huidige coronacrisis staat druktemeting hoog op de politieke agenda. Een geslaagde druktemeting zorgt voor een betere opvolging waardoor stadsbesturen korter op de bal kunnen spelen. “We stellen vast dat druktemeting in één jaar tijd een groot belang heeft gekregen. Terecht, ook in Brugge zetten we erop in. Ik wil nu al nadenken over de mogelijkheden buiten de coronacrisis”, stelt Van Volcem.

Een volkstoeloop vermijden: hoe kan Vlaanderen ondersteunen?

Om die reden stelde ze een vraag aan minister Bart Somers om de wenselijkheid van een gestandaardiseerde druktemeting te onderzoeken. Mercedes Van Volcem verwees naar de goede praktijken uit Nederland. “In Amsterdam deelt de overheid systematisch druktecijfers met de bezoekers. Zo spelen toeristen en inwoners gemakkelijk in op de drukte in bepaalde gebieden. De drukte wordt ook gekoppeld aan de prijszetting voor bepaalde diensten, zoals het openbaar vervoer. Bij een grotere drukte kan een hogere prijs worden gevraagd. Dat zorgt voor een grotere leefbaarheid in de volledige stad.”

De minister zal de vraag doorgeven aan Smart Flanders. Dit kennisplatform zal, in samenwerking met 13 centrumsteden, onderzoeken welke lessen Nederland biedt. Het zijn nadien de lokale besturen die zelf moeten aangeven hoe ze zo’n druktemeting in de toekomst zien. “Ik ben sterk overtuigd van de mogelijkheden die druktemeting biedt, zowel voor toeristen als voor de eigen inwoners. Brugge telt op jaarbasis 8 miljoen toeristen. Een uitgebouwd platform kan hun bezoek aan de prachtige Brugse binnenstad nog vlotter doen verlopen”, aldus Vlaams Volksvertegenwoordiger en schepen van Brugge Mercedes Van Volcem.

Interessant om lezen: https://www.hln.be/brugge/brugge-lanceert-druktebarometer-om-massa-volk-in-winkelstraten-en-tijdens-wintergloed-te-voorkomen~af5f9396/