Tag: Lydia Peeters

Vlaams Parlement

EINDELIJK! Akkoord over estuaire vaart

Na meer dan tien jaar en een intentieakkoord is er dan eindelijk een akkoord tussen Vlaanderen en Nederland over estuaire vaart.  

Akkoord tussen Vlaanderen en Nederland over estuaire vaart.

Het akkoord werd op 31 januari 2023 aangekondigd door Jan Jambon en Mark Rutte. Hiermee is de mogelijke verbreding van het Schipdonkkanaal van de baan. Dit akkoord moet in de toekomst versterkte binnenvaartschepen toelaten op de Westerschelde. Hierdoor kan ook gemakkelijker van de Haven van Zeebrugge naar de Haven van Antwerpen gevaren worden. Duizenden vrachtwagens zullen hierdoor van de weg gehaald worden.  Er werd afgesproken dat Nederland het kader zal uitwerken.  

Verbreding Schipdonkkanaal van de baan

Het alternatief voor die estuaire vaart is het Schipdonkkanaal. Een verbreding en verdieping ervan drong zich echter op, en dit stuitte op protest. Het kanaal loopt langs Maldegemen, Sint-Laureins, Eeklo, Zomergem, Nevele, Damme en Brugge. De plannen voor het verbreden en verdiepen van het Schipdonkkanaal kunnen nu eindelijk geschrapt worden!

Vlaams Parlement

Verwijlintresten bij laattijdige betaling voor overheidsopdrachten

Verwijlintresten zijn de intresten in het kader van overheidsopdrachten voor laattijdige betalingen van prestaties.

Inzake die overheidsopdrachten maakt de aannemer maandelijks een gedetailleerde vorderingsstaat op van de uitgevoerde werken, waarbij de eerste vorderingsstaat begint op de contractuele aanvangsdatum en eindigt op de laatste dag van de betreffende kalendermaand.

De vorderingsstaat met betalingsaanvraag wordt aan de administratie van de desbetreffende overheid overgemaakt. Dit luidt de verificatietermijn van 30 kalenderdagen in waarbinnen door het overheidsorgaan aan de aannemer bevestigd wordt voor welk bedrag hij mag factureren. Hiervoor rekent de dossierbehandelaar de vorderingsstaat na en vraagt de werftoezichter of de vorderingsstaat goedgekeurd mag worden.

De aannemer maakt in principe binnen de 5 werkdagen zijn factuur over. Zodra de factuur ontvangen wordt, begint de betalingstermijn van 30 kalenderdagen te lopen. Wanneer er een overschrijding is van de verificatietermijn of betalingstermijn, begint de termijn voor verwijlintresten automatisch te lopen. Deze intrest bedraagt momenteel 8 procent. De wettelijke rente bedraagt voor het jaar 2022 zo’n 2 procent.

Ik stelde minister Peeters hierover enkele parlementaire vragen tijdens de commissie Mobiliteit en Openbare Werken in het Vlaams Parlement.

Brugge Openbaar domein Openbare werken Parlementair werk

Vlaanderen overweegt tijdelijke voetgangersbrug aan defecte Krakelebrug

Een nieuw hoofdstuk in de kroniek van de Brugse bruggen lijkt aangebroken. Medio 2023 vangen de werkzaamheden aan die de Steenbruggebrug zullen vervangen door twee nieuwe bruggen, én op een vraag van Mercedes Van Volcem liet minister van mobiliteit Lydia Peeters zich ook uit over de toekomst van de Krakelebrug.

Krakelebrug

Recent voer een binnenvaartschip tegen de Krakelebrug die zeer ernstige schade opliep. Niet veel later kwam opnieuw een schip in aanvaring met de benedenbrug aan de verbindingsluis, vlakbij de Boudewijnbrug. Die schade viel gelukkig mee en snel kon de brug weer naar behoren draaien, al was er een week later een technisch euvel waardoor de brug niet meer kon sluiten. “Op korte tijd vond een reeks onvoorziene gebeurtenissen plaats die mogelijks een enorme impact konden hebben op de mobiliteit van en naar onze stad. De Krakelebrug werd buiten dienst gesteld en daar moet dringend een oplossing voor komen. Ik pleitte bij de minister om snel te schakelen en te voorzien in de vervanging ervan. De minister heeft de Vlaamse Waterweg nv nu gevraagd om een nieuwbouwdossier op te starten. Daarnaast wordt ook overwogen om een tijdelijke voetgangersbrug te plaatsen.

In mijn vraag aan de minister vroeg ik ook naar de staat van enkele andere belangrijke bruggen in en rond onze stad.

Lees hier mijn vraag aan de minister:

Lees hier het antwoord van de minister:

Vlaams Parlement

Kustlaan N34: gevaarlijke verkeerssituatie

Op de kustlaan (N34) tussen Zeebrugge en Blankenberge, in de richting van Zeebrugge, tussen kilometerpaal 10.4 en 10.2 bevindt zich een gevaarlijke verkeerssituatie.

Het zicht op de in- en uitrijweg voor KSA, Chiro en Scouts wordt vaak belemmerd door het grote aantal vrachtwagens met trailers geparkeerd op de Kustlaan N34. Hierdoor moeten bezoekers telkens op goed geluk oversteken met de auto. Ik stelde dit probleem bij minister Peeters aan de kaart. Zij liet mij weten niet op de hoogte te zijn van het probleem. Het AWV zal samen met de stad Brugge en Blankenberge in overleg treden, om snel tot een oplossing te komen.

Kustlaan N34

Vind hier mijn vraag aan de minister:

Lees hier het antwoord van de minister:

Vlaams Parlement

Onderhoudsbudget fietspaden verhoogd

De Vlaamse Regering verhoogt in 2023 voor het eerst in tien jaar het onderhoudsbudget voor het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Een groot deel van het extra budget, 23 miljoen euro in totaal, gaat naar het onderhoud van fietspaden.

Wegbeheerders hebben de taak om door een goede infrastructuur de oorzaak van ongevallen weg te nemen of te beperken. Verwaarlozing van de infrastructuur kan een gevoel van onveiligheid creëren en versterken.

Gelet op het toenemend aantal fietsers op onze wegen is dit extra budget dus een goede zaak. Daarenboven heeft de Vlaamse Regering de ambitie om de verkeersveiligheid en -leefbaarheid te verhogen. Het onderhoudsbudget voor het Agentschap Wegen en Verkeer in 2023 komt nu in totaal op 181 miljoen euro te staan.

Ik vroeg de minister naar welke specifieke onderhoudswerken het extra budget gaat. De tabel hieronder biedt antwoord.

Onderhoudsbudget fietspaden verhoogd

Waar het extra onderhoud precies zal uitgevoerd worden, is nog geen uitgemaakte zaak.

Lees hier mijn vragen aan de minister:

Lees hier de antwoorden van de minister:

Vlaams Parlement

Verbod op lachgas naar de regeringstafel

Binnenkort ligt een algemeen verbod op lachgas op de federale regeringstafel. Dat werd zopas aangekondigd in de Kamer.

Verbo
d op lachgas naar de regeringstafel

Zopas kondigde minister van Mobiliteit Georges Gilkinet in de Kamer aan een algemeen verbod op lachgas op de regeringstafel te leggen. De aanleiding hiervoor is de ban op het roesmiddel die in Nederland op 1 januari ingaat.

In 2020 stelde ik deze problematiek tijdens de commissie in het Vlaams Parlement aan de kaak. Ik vroeg de minister hierover samen te zitten met haar collega’s van het federale niveau om op die manier snel tot maatregelen te komen. In 2021 herhaalde ik mijn oproep aan de minister.

Het gebruik van lachgas is de laatste jaren enorm toegenomen, vooral bij jongeren. Rijden onder invloed is één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Niet enkel alcohol is de boosdoener. Ook medicatie en drugs beïnvloeden het rijgedrag sterk. Volgens VIAS-institute zou 1 op 7 Belgische bestuurders tussen 18 en 34 jaar minimaal één keer per maand onder invloed van lachgas met de wagen rijden. Bij de jonge mannelijke bestuurders is dit zelfs 1 op 5 in Vlaanderen. Hier moet snel paal en perk aan gesteld worden. 

Vind hier mijn eerste vraag om uitleg aan minister uit 2020.

Vind hier mijn herhaalde tussenkomst uit 2021.

Brugge

Ook in 2023 Vlaamse investeringen in mobiliteit en openbare werken in Brugge

BRUGGE – Het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) voor 2023 is afgewerkt: hierin bundelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters de investeringen die ze in 2023 plant. Voor Stad Brugge staan er heel wat verschillende Vlaamse investeringen in infrastructuur- en mobiliteitsprojecten gepland.

Investeringen in Brugge

Door regelmatig overleg tussen Stad Brugge en de Vlaamse Overheid zijn enkele belangrijke Brugse projecten opgenomen in het geïntegreerd investeringsprogramma 2023. De belangrijkste projecten voor Brugge zijn:

  • Project R30 stationsomgeving: het wegwerken van onveilige situaties op de R30 en het herinrichten van de Brugse stationsomgeving. Eind november werd dit goedgekeurd in de gemeenteraad. Met de eerste schijf van de middelen die nodig zijn om dit dossier te kunnen opstarten, kunnen we volgend jaar echt aan de slag!
  • 1.000.000 euro voor de start van fase 1 van de werkzaamheden aan de Steenbruggebrug en voor de noodzakelijke onteigeningen om de rechttrekking van de bocht van het kanaal te realiseren. Ook voor de realtisatie van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug (3.100.000 euro) is budget voorzien.
  • Voor het complex project voor de nieuwe zeesluis in Zeebrugge wordt voorlopig een totaalbudget van zo’n 24.222.000 euro ingeschreven
  • Studiebudget van zo’n 300.000 euro voor verschillende verkeersstudies in het noorden van Brugge
  • 600.000 euro voor de studie van het volgend wegvak in de aanpak van de R30: onderzoek van het segment tussen de tunnel onder ‘t Zand en de Bloedput. Als schepen van Openbaar Domein ijver ik al jaren om deze zone aan te pakken, de enige plaats in onze binnenstad waar een drukke ringweg kruist.
  • Een budget van 150.000 euro is voorzien voor een studie voor de concrete aanpak van het kruispunt Spoorwegstraat aan de nieuwe groeiende scholencampussen in Sint-Michiels

Goede samenwerking met verkeersveiligheid en duurzaamheid centraal

Duurzaamheid en fiets- en verkeersveiligheid staan hoog op de agenda zowel bij de Vlaamse overheid en Vlaams minister Lydia Peeters, als bij Stad Brugge. Dit zorgt voor een goede samenwerking tussen beide, waarbij veel duurzame, verkeersveilige projecten opgezet kunnen worden.

Brugge Vlaams Parlement

Eindelijk geld voor nieuwe Steenbruggebrug

Tijdens de commissie in het Vlaams Parlement lichtte de minister haar investeringsplannen voor 2023 toe. 2,3 miljard euro maakt de Vlaamse Regering vrij om te investeren in 815 projecten. Ook de nieuwe Steenbruggebrug kreeg een plaatsje in de investeringsplannen.

Eindelijk geld voor nieuwe Steenbruggebrug

Jaarlijks worden de investeringen in het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) gebundeld in het geïntegreerd investeringsprogramma of GIP. Dat GIP geeft een overzicht van alle investeringen en de grote infrastructuurwerken voor vracht- en personenverkeer, openbaar vervoer, fietsen, binnenvaart en waterbeheersing. 

Voor komend jaar maakt de Vlaamse Regering 2,3 miljard euro vrij om te investeren in mobiliteit en openbare werken. Dat maakte Vlaams minister Peeters bekend tijdens de commissie in het Vlaams Parlement. Fiets, verkeersveiligheid en duurzaamheid staan centraal bij deze investeringen.

Als schepen van financiën en openbaar domein volg ik de begrotingsgesprekken met extra aandacht. Het is altijd belangrijk te weten waaraan de voorziene budgetten besteed zullen worden. Tenslotte plaats ik al langer Brugse dossiers op de Vlaamse agenda.

De grootste hap uit het budget gaat naar het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV). Met ongeveer 738 miljoen euro aan middelen zullen komend jaar zo’n 488 projecten uitgevoerd worden. Het departement Mobiliteit en Openbare werken volgt met een budget van 526 miljoen euro en ook de Vlaamse Waterweg zal in 2023 zijn schouders kunnen zetten onder 101 projecten met zo’n 325 miljoen euro aan middelen.

Vlaamse steun voor Brugse projecten

Ook enkele Brugse projecten zijn opgenomen in het investeringsplan van de Vlaamse Regering. De nieuwe Steenbruggebrug staat al langer op de agenda, maar nu wordt ook effectief budget voorzien. De omgevingsvergunningen worden bijna ingediend en dan is het belangrijk om snel te kunnen schakelen. Hier ben ik uiteraard erg blij mee.

Naast de Steenbruggebrug wordt ook budget vrijgemaakt voor het complexe project van de nieuwe zeesluis in Zeebrugge en de werkzaamheden aan de stationsbuurt (R30). Respectievelijk 24,2 miljoen euro en 16,7 miljoen euro staan hiervoor ingeschreven. Verder is er ook nog studiebudget voor diverse verkeersstudies in Brugge waaronder de ondertunneling van ’t Zand en de Bloedput. Ik ijver al jaren voor een aanpak van die zone.

Vind hier de link naar het volledig artikel.

Vlaams Parlement

Fietspaden in Vlaanderen verbeteren

De kwaliteit van de fietspaden langs gewestwegen verbetert verder, zo toont het nieuwe fietsrapport van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dat ik heb opgevraagd bij Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Dankzij de extra middelen zal comfortabeler en veiliger fiets sneller de norm zijn op onze Vlaamse wegen. Dit jaar staan 150 fietspaden locaties bij AWV op de agenda.

Fietspaden in Vlaanderen verbeteren

De inrichting van de fietspaden is er in 2021 ten opzichte van het jaar 2019 in alle provincies op vooruitgegaan. Dit betekent dat meer fietspaden voldoen aan de geldende normen. Daarnaast wordt het ook comfortabeler fietsen omdat er vaker asfalt gebruikt wordt in plaats van klinkers. Hieronder kan je de scores per provincie terugvinden.   

SCORES INRICHTING (Evolutie 2021 vs. 2019 met % fietspaden conform ontwerprichtlijnen)

Vlaanderen: +1,2 % (totaal: 47,0 %)

Antwerpen: +1,6 % (totaal: 57,5 %)

Limburg: +2,22 % (totaal: 43,0 %)

Oost-Vlaanderen: +0,4 % (totaal 37,5 %)

Vlaams Brabant: +1,5 % (totaal 47,7 %)

West-Vlaanderen: +0,6 % (totaal 48,8 %)

SCORES STAAT/COMFORT (Evolutie 2021 vs. 2019 met % fietspaden die ‘uitstekend’ of ‘behoorlijk’ scoren) 

Vlaanderen: + 4,3 % (totaal: 60,5 %) 

Antwerpen: + 1,4 % (totaal: 60,8 %) 

Limburg: + 16,1 % (totaal: 55,0 %) 

Oost-Vlaanderen: + 2,5 % (totaal: 62,9 %) 

Vlaams-Brabant: + 11,2 % (totaal: 57,0 %) 

West-Vlaanderen: + 0,1 % (totaal: 61,4 %) 

De verbetering is heel goed nieuws. Op terrein worden de verwezenlijkingen zichtbaar, de werven schieten als paddenstoelen uit de grond. De link naar het nieuwe fietsrapport kan u hier terugvinden: https://wegenenverkeer.be/wegen/fietsinfrastructuur/staat-en-inrichting-van-de-fietspaden-langs-de-vlaamse-gewestwegen.

Mijn schriftelijke vraag aan de minister:

Brugge

Wijziging technische voorschriften binnenvaartschepen en binnenvaartpersoneel

Wijziging technische voorschriften binnenvaartschepen en binnenvaartpersoneel

Naar aanleiding van de invoering van het besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 6 mei 2022 over de beroepscompetenties voor binnenvaartpersoneel, had de minister in een nota aan de Vlaamse Regering nog enkele wijzigingen voorgesteld aan de regelgeving inzake technische voorschriften voor binnenschepen en inzake binnenvaartpersoneel.

De wijziging van de definitie van stadsrondvaartboten in het bijzonder, zoals in artikel 6. van het besluit beschreven staat (zie hieronder), trekt de aandacht vanuit de sector.

“Artikel 6.: De definitie van stadsrondvaartboten zoals thans opgenomen in artikel 2, 9°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen vereist dat die schepen een lengte op de waterlijn hebben van minder dan 25 meter. Bijlage 5, die bijzondere bepalingen voor stadsrondvaartboten bevat, voorziet echter voor wat betreft de gesloten stadsrondvaartboten dat zij een lengte van maximaal 30 meter kunnen hebben. Zodoende is de huidige definitie in het besluit zelf niet afgestemd op de technische elementen als voorzien in de bijlage bij het besluit. Teneinde deze gelijk te trekken wordt voor wat betreft de technische elementen thans verwezen naar de gegevens als vermeld in de bijlage.”

De stadsrondvaarten in Brugge voeren ook toeristen door de aderen van de stad, vergezeld door de befaamde Brugse zwanen. Op verschillende vaarparcours in Vlaamse kunststeden, zo ook in Brugge, is het echter niet mogelijk te varen met een bootlengte langer dan 25 meter (zowel voor open als gesloten stadsrondvaartboten). Wijziging van de definitie van stadsrondvaartboten, waar dus ook grotere boten onder zullen vallen, zal op termijn automatisch leiden tot een verstrengde wetgeving.

Grotere boten in de Brugse reien zijn niet wenselijk om evidente redenen. Daarnaast bemoeilijkt een verstrengde regelgeving ook de zoektocht naar nieuwe medewerkers voor de rederijen. Zij moeten aan steeds meer erg hoge eisen voldoen.

Ik stelde hierover een vraag aan de minister. Vind deze hieronder samen met het antwoord van de minister.

Wens je meer te weten over mijn parlementaire initiatieven? Klik dan hier.