Tag Archives: Lydia Peeters

Mercedes Van Volcem: midibussen en hernieuwde stelplaats in Brugge operationeel in 2023

2 jun

Tijdens de commissie Mobiliteit en Openbare Werken in het Vlaams Parlement deze middag vond een gedachtewisseling plaats over het jaarverslag 2021 van De Lijn. Het jaarverslag 2021 geeft een overzicht van de activiteiten en het beleid van de Vlaamse Vervoermaatschappij. Naast cijfergegevens over het personeel en de vloot geeft het ook inzicht in de jaarrekening. Omdat ik al gedurende lange tijd pleit voor een duurzame oplossing om de stadskern in Brugge emissievrij te bedienen, is deze gedachtewisseling in het bijzonder interessant.

Uit de presentatie van de heer Johan Sauwens en mevrouw Ann Schoubs viel op te maken dat De Lijn een prioriteit maakt van de vergroening van de vloot en stelplaatsen. Het plan van aanpak zal in 3 fases uitgerold worden.

Tijdens de exploratiefase worden diverse pilootprojecten opgezet waarvan de zeven emissievrije midibussen in Brugge onderdeel zijn. Ten laatste in 2023 zullen zowel de bussen als de stelplaats hiervoor operationeel zijn.

De Uitrolfase wordt voorzien tussen 2028 en 2035. Dan wil De Lijn haar elektrische vloot hebben uitgebreid tot 1.657 voertuigen met 69 stelplaatsen.

Lees hier meer over de elektrische midibussen die we weldra zullen verwelkomen in Brugge.

Vind hieronder de presentatie die deze middag tijdens de commissie Mobiliteit en Openbare Werken werd toegelicht.

Voortgang sluis Zeebrugge en onteigening rond zeesluis

17 mei

BRUGGE – Het dossier rond de nieuwe sluis in Zeebrugge volg ik van kortbij op. Minister Lydia Peeters stuurde mij vandaag het antwoord op een schriftelijke vraag.

De nieuwe sluis in Zeebrugge wordt een hefboom voor haven en regio. Hiermee maakt de Vlaamse Overheid de omgeving klaar voor de toekomst. Momenteel bevindt het project zich in de uitwerkingsfase en zoals op de website van het project te lezen staat, zou tegen het einde van dit jaar de keuze van het inrichtingsalternatief bepaald worden. Ongetwijfeld een belangrijke mijlpaal en een cruciale stap in de richting van de uitvoeringsfase.

Het project roept echter ook een aantal bezorgdheden op die via participatiemomenten en andere kanalen tot bij ministers Peeters geraakten. Uit het antwoord van de minister op mijn schriftelijke vraag rond dit project blijkt dat tegen de zomer meer duidelijkheid zal komen. Momenteel wordt een grotere onteigeningszone rond de zeesluis onderzocht.

Ik blijf aandringen op de voortgang en bouw van de nieuwe Zeesluis!

Meer weten over de nieuwe zeesluis? Klik hier.

Vind hieronder mijn vraag en antwoord van de minister.

Zo’n 800 laadpunten op weg naar Brugge

9 mei

BRUGGE – De uitrol van meer Vlaamse laadpunten volg ik van nabij op. Ik ondervraag de minister dan ook regelmatig over de stand van zaken van dit dossier.

Elektrische wagens

Uit een antwoord van minister Lydia Peeters op mijn schriftelijke vraag bleek dat in de stad Brugge zo’n  800 laadpunten of charge point equivalents zullen moeten komen. Hiermee verwijst ze naar de potentieelkaarten die met lokale besturen gedeeld werden.

De plankaarten waarbij potentiële locaties worden geplot, zijn bedoeld als werkinstrument. Binnen een studie werd al een deel van de behoeften vertaald naar locaties in de digitale kaarten (enkel toegankelijk met een persoonlijke account), maar de definitieve exacte aanduiding zal plaatsvinden tijdens de uitvoering van de toekomstige concessie.

Naast de eerste zeven elektrische minibussen, maakt Brugge werk van haar ambitie om een snelle elektrificatie van het wegennet te bewerkstelligen.

Lees hier meer over de uitrol van de Vlaamse laadinfrastructuur.

Wil je meer weten over het laden van elektrische en hybride voertuigen in Brugge? Lees het hier.

Mijn vraag aan de minister:

Het antwoord van de minister:

Snellere elektrificatie van het wagenpark?

21 mrt

BRUSSEL – Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters (OpenVLD) bezorgde lokale besturen potentieelkaarten om de ontwikkeling van de laadinfrastructuur te versnellen. De potentieelkaarten tonen de mogelijke locaties voor nieuwe laadpunten. Hiermee moeten lokale besturen snel en eenvoudig kunnen beslissen waar de laadinfrastructuur moet komen. Een boost voor een snellere elektrificatie van het wagenpark in Vlaanderen.

Mercedes Van Volcem

Mercedes Van Volcem pleit al langer voor een snellere uitrol van de laadinfrastructuur in Vlaanderen. Hierover stelde ze reeds verschillende malen vragen aan de minister. Daar wordt nu ook gehoor aan gegeven. De eerste stap om tegen 2025 Vlaanderen te voorzien van 35.000 laadpalen lijkt nu ook effectief gezet.

Naast de potentieelkaarten werden ook de toekomstige behoeften aan laadinfrastructuur in kaart gebracht. Antwerpen zal tegen 2025 3.053 nieuwe laadpunten nodig hebben. Gent zal er 1.716 behoeven en Leuven 802. In Hasselt en Brugge zullen er respectievelijk 418 en 809 voorzien moeten worden.

Digitaal Loket             
Men zal ook hun aanvraag voor nieuwe laadinfrastructuur kunnen indienen via een digitaal loket. Daar zal dan onmiddellijk gezien worden waar de meest geschikte locatie zich bevindt. Er zal worden gestreefd naar een laadpunt op maximaal 250 meter van de woonst.

7.000 extra laadpalen         
“Proximus en Fluvius kondigden recent aan dat ze een proefproject willen opstarten om nutskasten van Proximus om te vormen tot laadpunten. Door de uitrol van het glasvezelnetwerk zou er ruimte vrijkomen in de bestaande nutskasten om die bijkomende infrastructuur te voorzien.” Zo stelt Mercedes Van Volcem aan minister Peeters.

“Volgens de beide ondernemingen zouden zowat 3500 van de 28.000 nutskasten op een eenvoudige manier kunnen worden omgevormd zonder al te veel grote graafwerken.” Aldus Mercedes Van Volcem. “Op die manier zouden er 7000 bijkomende laadpunten kunnen worden gerealiseerd binnen een periode van anderhalf jaar. Dat zou een belangrijke versnelling kunnen betekenen in de uitrol van laadinfrastructuur over heel Vlaanderen.”

Vlaams minister Lydia Peeters rolt 2195 laadequivalenten uit aan ultrasnelladers langs de grote verkeersassen in Vlaanderen

17 dec

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters zal op 49 locaties (langs autosnel- en gewestwegen) in Vlaanderen ultrasnelladers (≥150kW) uitrollen. Concreet komt er op 8 locaties in Antwerpen, 7 in Limburg, 13 in Oost-Vlaanderen, 13 in Vlaams-Brabant en 8 in West-Vlaanderen ultrasnellaadinfrastructuur voor juni 2024. Het gaat specifiek om meerdere dienstenzones, carpoolparkings, Hoppinpunten en Park & Rides. De locaties werden gekozen via de projectoproep ultrasnelladers gelanceerd op 9 juli 2021. “De parkings langs grote en drukke verkeersassen zijn belangrijke en strategisch gelegen locaties om de laadinfrastructuur uit te breiden. Zo wordt er gezorgd dat er langs grote verkeersassen om de 25 kilometer laadinfrastructuur wordt aangeboden. Er wordt hiervoor 5,4 miljoen euro voorzien van de minister”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem.

Stimuleren en faciliteren

In Vlaanderen staan we voor ingrijpende maatschappelijke, economische, technologische en klimatologische uitdagingen die onze mobiliteit en ons verplaatsingsgedrag sterk zullen veranderen. “Met het oog op de omschakeling naar zero-emissievoertuigen, zoals ook opgenomen in het Vlaams Klimaatplan, is een versnelde uitbouw van laadinfrastructuur noodzakelijk”, stelt Van Volcem. ”Laadinfrastructuur langs onze autowegen geeft het vertrouwen aan de bestuurders van elektrische wagens om altijd nabij te kunnen ‘laden’, zo stimuleren we de transitie naar zero-emissiewagens.”

Een andere projectoproep van minister Peeters, de semi-publieke call, leverde 9798 laadequivalenten op. Samen met de resultaten van de projectoproep ultrasnelladers komen er binnen dit en twee jaar minstens 12.600 laadequivalenten bij in Vlaanderen. De volgende projectoproep voor ultrasnelladers komt er in januari 2022 waardoor tegen het einde van deze legislatuur om de 25 km langs snelwegen en drukke verkeerassen er snellaadinfrastructuur aanwezig zal zijn. Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem: “Mensen die elektrisch rijden, zullen in de eerste plaats thuis en op het werk opladen, maar bestuurders moeten ook onderweg altijd kunnen laden. Nabijheid, bereikbaarheid en vertrouwen zijn hier de kernwoorden: mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat er overal snel en dichtbij geladen kan worden.”

Herstel rijweg Brugse Steenweg in Koolkerke

5 nov

BRUGGE/KOOLKERKE – De Brugse Steenweg in Koolkerke zal in de eerste helft van 2022 een herstel van de rijwegverharding en middengeleider krijgen. Dat antwoordt minister Peeters op de schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem. De kostenberaming van de werken landen op 500.000 euro.

De renovatie van de rijweg situeert zich langs de N374 in hoofdzaak tussen de Kasteeldreef en de Fortstraat. “Er zijn ook aansluitend lokale herstellingen voorzien. De aanbestedingsprocedure moet nog opgestart worden”, klinkt het bij de Vlaams Volksvertegenwoordiger.

De juiste duurtijd van de werken moet bepaald worden tijdens die aanbestedingsprocedure en nu bij de nodige voorbereidingen. “De minister kan dus nog niet meegeven hoeveel tijd de werken in beslag zullen nemen. Wat wel duidelijk is dat de bovenbouw van de rijweg wordt gerenoveerd. De riolering ter plaatse zal er behouden worden. De grootste hinder zal zijn voor het stuk waar de meeste herstellingen plaatsvinden : tussen de Kasteeldreef en de Fortstraat.

Bekijk hier de vraag aan de minister en haar antwoord:

Mercedes in Brussel

28 okt

BRUSSEL – Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem zetelt in de commissies Wonen & Onroerend Erfgoed en Mobiliteit & Openbare Werken. Vanuit het Vlaams parlement probeert ze met een Brugse bril het leven van de Vlaming te beïnvloeden voor het goede.

Mercedes heeft vandaag 2 vragen in de commissie Openbare Werken en Mobiliteit. Ze ondervraagt de minister over de nieuwe sluis in Zeebrugge maar ook over de verkeerslijst van de minister met zwarte punten. Volg de commissie vanaf 14 uur hier. Of lees nu al haar vragen aan de minister.

1 op de 3 aangevraagde laadequivalenten komt in West-Vlaanderen

21 okt

BRUGGE – In mei 2021 werd een projectoproep voor (semi)-publieke laadinfrastructuur gelanceerd. Er was een indrukwekkende respons, vooral om in West-Vlaanderen te realiseren. Als alle aangevraagde laadequivalenten ook effectief geïnstalleerd worden bevinden 3.389 van de in totaal 9.682 equivalenten zich in die provincie. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit Lydia Peeters op een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Het is fantastisch dat deze projectoproep zo’n grote interesse opwekt, en dan vooral om in mijn eigen provincie te realiseren. Met 35 procent van de laadequivalenten doen we dubbel zo goed als Oost-Vlaanderen”, zegt Van Volcem.

Met het oog op de omschakeling naar zero-emissievoertuigen, voornamelijk aangedreven door oplaadbare batterijen, is een versnelde uitbouw van laadinfrastructuur noodzakelijk. Vandaag zijn er al meer dan 5.000 publiek toegankelijke laadpunten in Vlaanderen. Zo waren er op 21 september 5.137 laadpunten met een vermogen kleiner dan 23 kW, 164 laadpunten met een vermogen groter dan 23 kW en tot slot 52 ultrasnellaadpunten met een vermogen groter dan 150 kW. De provincie Oost-Vlaanderen scoort hier het best met 1.495 van de in totaal 5.353 laadpunten. Ook West-Vlaanderen (1.138) doet het in verhouding met Antwerpen (1.255) heel goed wanneer je het inwonersaantal in rekening brengt.

ProvincieAantal publieke laadpunten (≤23 kW)Aantal publieke snellaadpunten (> 23 kW)Aantal publieke ultrasnellaadpunten (>= 150 kW)
Antwerpen1.216372
Limburg613134
Oost-Vlaanderen1.4255020
Vlaams Brabant7813618
West-Vlaanderen1.102288
Totaal Vlaanderen5.13716452

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters heeft een ambitieus laadinfrastructuurplan en wil dat er in Vlaanderen tegen 2025 30.000 laadequivalenten bijkomen. Vandaar dat ze in mei van dit jaar een projectoproep lanceerde waarmee financiële ondersteuning geboden wordt voor (semi)-publieke laadinfrastructuur. Elektrisch rijden zit in de lift. Dat blijkt ook uit de eerste resultaten van deze projectoproep. Het was een onverhoopt succes met in totaal maar liefst 9.682 aangevraagde laadequivalenten.

Provincie Som van laadequivalenten traag (≤23 kW)Som van laadequivalenten snel (> 23 kW)Som van laadequivalenten ultra (>= 150 kW)
Antwerpen 1.297,5 108 445 
Limburg 630 90 788 
Oost-Vlaanderen 935 135 620 
Vlaams-Brabant 732 100 268 
West-Vlaanderen 2.150 210 1.029 
Nog te bepalen 144 
Totaal Vlaanderen 5.888,5 643 3.150 

Open Vld-parlementslid Van Volcem: “Met de resultaten van deze eerste projectoproep voor bedrijven verdriedubbelt minister Peeters straks het totale aantal. Ook de komende jaren zal ze verder laadequivalenten uitrollen zodat de ambitie om tegen 2025 35.000 laadequivalenten te hebben in Vlaanderen, realiteit wordt. Dat is een goede zaak. Zo zetten we verdere stappen richting een duurzamere mobiliteit. Ik ben tevreden dat er in West-Vlaanderen straks overal op (semi)-publieke plaatsen laadinfrastructuur zichtbaar bijkomt. Dat is niet onbelangrijk. Enkel zo kunnen we mensen overtuigen om de switch te maken en over te schakelen op elektrisch rijden.”

Vlaams minister Lydia Peeters: “Mensen die elektrisch rijden, zullen in de eerste plaats thuis en op het werk opladen. Bestuurders moeten echter ook onderweg kunnen laden. Nabijheid, bereikbaarheid en vertrouwen zijn hier de kernwoorden. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat er overal snel en dichtbij geladen kan worden. Om de versnelde uitrol van publieke laadpalen over Vlaanderen mogelijk te maken, heb ik dertig miljoen euro relancemiddelen vrijgemaakt. Het grote succes van deze call is voor mij hét signaal: de trend is gezet. De versnelde uitrol van laadequivalenten zal de volgende jaren zichtbaar zijn in het straatbeeld. Zo werken we allemaal samen mee aan de vergroening van het wagenpark. Dat is broodnodig om ook de
CO2-uitstoot drastisch te verminderen.”

Meer lezen kan je in het artikel van HLN: https://www.hln.be/brugge/een-op-drie-aangevraagde-elektrische-laadpunten-komt-uit-west-vlaanderen-en-dat-is-dubbel-zoveel-als-de-nummer-twee~ac09dd38/

Mercedes in Brussel

18 okt

BRUSSEL – Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem zetelt in de commissies Wonen & Onroerend Erfgoed en Mobiliteit & Openbare Werken. Vanuit het Vlaams parlement probeert ze met een Brugse bril het leven van de Vlaming te beïnvloeden voor het goede.

Deze week stelt Mercedes 5 vragen in de commissies.

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

  1. Vraag om Uitleg omtrent de registratie-en schenkingsrechten bij energetische isolatie

In de vorige legislatuur werden schenkingsrechten ook verlaagd voor de onroerende goederen. De tarieven verschilden naargelang het bedrag, het verwantschap en de energetische renovatie. Zal de minister ook hier bijsturen deze legislatuur?

B. Vraag om Uitleg omtrent de onderhandse overeenkomst met betrekking tot de verlaagde registratierechten

Normaal wordt het verkooprecht bepaald door de regels die gelden op de datum van ondertekening van de onderhandse akte. Hier wordt nu van deze regel afgeweken in het voordeel van de belastingplichtige. Er dient dan echter over gewaakt te worden dat er geen potentiële discriminatie in het leven geroepen wordt tussen personen voor wie de termijn voor of na 1 september 2021 begon te lopen. Beide groepen personen waren namelijk niet op de hoogte van de nieuwe regeling, maar beide genieten een ander voordeel. Daarnaast is er ook een potentieel probleem voor personen die wel of geen opschortende voorwaarden hebben voorzien in hun overeenkomst, bv rond het bekomen van een lening. Personen die, na overleg met de verkoper, geen opschortende waarden konden verkrijgen, zien de vier maandentermijn sneller starten dan diegene die wel een opschortende voorwaarde heeft verkregen. Vervolgens riskeert er nog een discriminatie te ontstaan tussen partijen die werken met gekruiste opties. Er zijn personen die de termijn niet doen lopen en op deze manier bevoordeeld worden omdat ze het ondertekenen van een onderhandse overeenkomst hebben omzeild.

Volg de commissie hier op 19/10 om 13u30:

Commissie Wonen

  1. Vraag om uitleg omtrent de niet-opname van de huurpremie

In 2020 hadden ongeveer 19.000 personen recht op een huurpremie in Vlaanderen. Deze premie is bedoeld voor private huurders die al meerdere jaren op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. Een belangrijk instrument om wonen betaalbaar te houden voor de lagere inkomens. Nu blijkt dat slechts 9.000 personen, oftewel minder dan de helft van de rechthebbenden, een aanvraag hebben ingediend. 6.000 personen kregen uiteindelijk het positieve nieuws te horen dat hun aanvraag goedgekeurd werd.

Volg de commissie hier op 21/10 om 10u00:

Commissie Openbare Werken en Mobiliteit

  1. Vraag om Uitleg omtrent Clean Power for Transport

In mei lanceerde de minister een projectoproep voor semi-publieke laadinfrastructuur in uitvoering van het plan Clean Power for Transport. Projectvoorstellen konden worden ingediend tot 1 september 2021. Op 27 mei voerden we hierrond een interessant debat naar aanleiding van enkele gekoppelde vragen om uitleg. Daarbij kaartte Mercedes onder andere de bezorgdheden aan die de Europese Rekenkamer had geuit met betrekking tot verschillende laadsystemen die er in omloop zijn. Voor (buitenlandse) bestuurders van elektrische voertuigen is het bijzonder moeilijk om te weten waar laadinfrastructuur voorhanden is, welke werkwijze en welke tariefstructuur gehanteerd wordt.

B. Vraag om uitleg omtrent de terugkeer van de files na corona

Het afgelopen jaar hebben we al veel discussies gevoerd over de mobiliteit na corona. Hoe kunnen we de positieve evoluties van het afgelopen anderhalf jaar behouden (forse toename fietsgebruik) én de negatieve gevolgen (daling gebruik openbaar vervoer) tegengaan? Het zal meer vergen dan een imagocampagne om de reiziger opnieuw te overtuigen van de voordelen van het openbaar vervoer. De uitrol van flexibele abonnementen, die beter zijn aangepast aan het hedendaagse verplaatsingsgedrag, is hiertoe al een belangrijke stap.

Volg de commissie hier op 21/10 om 14u00:

Mercedes in Brussel

6 okt

BRUSSEL – Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem zetelt in de commissies Wonen & Onroerend Erfgoed en Mobiliteit & Openbare Werken. Vanuit het Vlaams parlement probeert ze met een Brugse bril het leven van de Vlaming te beïnvloeden voor het goede.

Mercedes stelde een schriftelijke vraag gericht aan Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters. Ze informeerde naar de stand van zaken in verband met het Fietssnelwegennetwerk. Op 15 maart 2018 werd het netwerk van fietssnelwegen namelijk vastgelegd in een ministerieel besluit. Ze stelde vragen over de signalisatie en bewegwijzering, maar wees ook op het grensoverschrijdend karakter van de fietssnelwegen. Je kan de vragen die Mercedes stelt en het antwoord van de minister, hier al lezen.